Böngésző

Művészet Film, színház

A comedia dell'arte

Online antikvárium: A comedia dell'arte Szerző:
Dzsivelegov, A. K.
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1962.
Oldalszám: 338
Fordító:
Siklósi Mihály

A képanyagot  összeállította Hankiss Elemér. Megjelent 2500 példányban. Gazdag feket-fehér szövegközti képekkel, és két színes melléklettel. "Tudományos alapossággal és érdekes előadásban tárja fel ennek a rögtönzött színpadi műfajnak társadalmi gyökereit, tematikáját, alakjait, és előadásmódját.
Kiadói, festett egészvászon kötésben, a kötetben régi "törölve" könyvtári bélyegző. Szép tiszta, megkímélt példány"


KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A Nemzeti Színház története (1837-1884)

Online antikvárium: A Nemzeti Színház története (1837-1884) Szerző:
Rédey Tivadar
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1937.
Oldalszám: 405

"Rédey Tivadar végigvezeti a Nemzeti Színház történetét a szabadságharc és az abszolutizmus viszontagságos évein át egészen 1884-ig, amikor megnyílt az Operaház és a dalmű végleges kiválásával a Nemzeti Színház teljesen az irodalom színháza lett. Gazdag adat-anyagából szemléltetően domborodik ki a fokozatos fejlődés, a színészi játék művészi kiteljesedése és a műsor függetlenedése. Nagyon jó, ahogy megmutatja a hagyomány folytonosságát, ahogy az egyik nemzedék kezet fog a másikkal. Stílus, világnézet, műveltség, anyagi és szellemi eszköz változik, de a lélek azonos marad."(Schöpflin Aladár).
35 tábla részben kétoldalas fotómelléklettel illusztrált.
Kiadói angolvászon kötés, védőborítóban. Szép példány.
Anekdota:
Utasítás a súgónak 
A Nemzeti Színház udvarán beszélgetett Újházi Ede a súgóval. Szigorúan mondta neki:
- Aztán az első szót, fiam, tudod… az első szót mindig hangosan súgd…A súgó szerényen próbált érdeklődni: - S a többit, Mester?
A többit – ordítva, fiam! (Magyar történelmi anekdoták)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A pantomim

Online antikvárium: A pantomim Szerző:
Sz. Szántó Judit (szerk.)
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1964.
Oldalszám: 215+12 oldal melléklet
Fordító:
Gál M. Zsuzsanna
Szerkesztő:
Sz. Szántó Judit
Sorozat:
Korszerű színház 77-78.

Karl Günter Simon és Jean Soubeyran tanulmányai.
Válogatta és fordította Gál M. Zsuzsanna. Bevezette Dr. Székely György. Szerkesztette Sz. Szántó Judit.
A pantomim stílusai, technikái. A drámai rögtönzés.
Szövegközti rajzokkal, képekkel illusztrálva.
Megjelent 1200 példányban.
Kiadói kartonborítóban, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A pesti mulatók

Online antikvárium: A pesti mulatók Szerző:
Molnár Gál Péter
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 2001.
Oldalszám: 365

Előszó egy színháztörténethez.
Kiadói kartonborítóban, újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A százéves színésziskola

Online antikvárium: A százéves színésziskola Szerző:
Csillag Ilona (szerk.)
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1964.
Oldalszám: 359+XXIII tábla
Szerkesztő:
Csillag Ilona

Írások és képek múltról és jelenről. A Színház- és Filmművészeti Főiskola centenáriumára.
Számos képpel. Megjelent 3900 példányban.
Kiadói vászonkötésben, védőborítóval. Szép példány.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 000Ft.-

A színpadi rendező és munkája

Online antikvárium: A színpadi rendező és munkája Szerző:
Vidor Dezső
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1906.
Oldalszám: 118

Korabeli félvászon kötésben, jó állapotban. Ritka!

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Az asszimiláció kora a magyar irodalomban 1867-1914

Online antikvárium: Az asszimiláció kora a magyar  irodalomban 1867-1914 Szerző:
Farkas Gyula
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1932.
Oldalszám: 303

Tartalom: 
ELőrajz.
1. A keresztény magyar értelmiség kialakulása
2. A magyar zsidó értelmiség kialakulása
3. Budapest: az ország szellemi központja
Az elidegenedés kora (1867-1900)
1. Az irodalmi élet. Írói nemzedékek és csoportok. Az irodalmi élet eszközlői. Az olvasóközönség irodalmi műveltsége.
2. Az irodalmi mű.  Költői irányok és az irodalmi tudat. Történelmi tudat és társadalomszemlélet. Világnézet és nemzeti érzés.
A magyar regeneráció kezdete (1900-1914)
1. Az irodalmi élet. Ady nemzedéke és a környező világ. Az irodalmi élet régi és új organumai és a fiatal nemzedék harcszíntere.
2. Elvek és művek. Ady nemzedékének költészete a kor irodalmi tudatának tükrében. Ady Endre magyarságszemlélete.
Utórajz: Függelék. Név és tárgymutató.
Kiadói egészvászon kötésben, jó példány. Ritka!

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 500Ft.-

Az ekhósszekértől a forgószínpadig

Online antikvárium: Az ekhósszekértől a forgószínpadig Szerző:
Garay Béla
Kiadó:
Újvidék
Kiadás éve: 1953.
Oldalszám: 155+8 t.

A szabadkai magyar színjátszás története. A kötet megjelenésének évében volt a színház száz éves. 
Majtényi Mihály előszavával. 16 oldalnyi képanyaggal illusztrált. A címlapot Eszter József tervezte.
Tartalom: Előszó; A színjátszás multja; Az első truppok nálunk; Igazi kőszínház; Az operett előretörése; A századfordulótól a világháborúig; Ég a színház; A két háború között; Magyarok és szlávok együtt; A színház igazgatói időrendi sorrendben.
Kiadói papírkötésben, jó példány. Ritka! (191 gr.)
Adoma:
Hamlet  apjának lelke

Egyszer Hajdu-Böszörményben Hamletet adták egy csűrben, hol régi hírlapokból dekoratiókat csináltak össze Thalia vándor papjai.
Hamlet gyász-ruhájával, s eget verdeső siralmaival roppant hatást idézett elő: de a perczek legmagasztosabbja volt, midőn a dicső királyfi előtt hős atyjának tetőtőltalpig belisztelt alakja a színpadon megjelent.
Azonban mi történik?
A nemes városi községnek bikája, ki szintén a csűr egyik szegletében várakozott a nyájas tavasz megnyiltára, hallván e szokatlan riadalmat, elszakítja a kötelet, mellyel lekötve volt, s bezúzván szarvával a hátulsó kortinát épen azon perczben tört be a színpadra, midőn a kétségbeesett ifjú hajmeresztőleg kiáltja.
- Hah! az apám lelke!
(Adomák, jellemvonások. Magyar színész-életből Pest. Heckenast. 1869.)


KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 22 könyv
1. oldal / 3 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: