Böngésző

Szépirodalom Magyar regény, novella (1947-ig)

A szelistyei asszonyok

Online antikvárium: A szelistyei asszonyok Szerző:
Mikszáth Kálmán
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1906.
Oldalszám: 348
Sorozat:
Mikszáth Kálmán munkái

Kiadói festett, aranyozott díszes (Gottermayer) sorozatkötésben, körben festett lapélek. Többször olvasott, kissé kopott példány.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A szökevény

Online antikvárium: A szökevény Szerző:
Zilahy Lajos
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve:
Oldalszám: 378

Regény. Kiadói angolvászon kötésben, jó állapotban. A címlapon leragasztott tulajdonosi név.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 400Ft.-

A világ csak hangulat 1-2 köt. (Reviczky Gyula életének regénye)

Online antikvárium: A világ csak hangulat 1-2 köt. (Reviczky Gyula életének regénye) Szerző:
Koroda Miklós
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1939.
Oldalszám: 230, 224

A könyv hőse: Reviczky Gyula, a múlt század tehetséges, kiváló lírai költője. A nagy úr és a kis cseléd törvéntelen fia. Gazdag gyermekként nevelődik, de azután kicsúszik a vagyon az apa kezéből.  Reviczky életének regénye a múlt század magyar életének, a felvidéki gentry pusztulásának rajza.
(Reviczky Gyula (1855-1889), magyar költő, író)
Kiadói félvászon kötésben,  kicsit sérült védőborítóban.
A regény szerzője:
Korodi Miklós, Koroda Pál fia, aki édesapjától a múltszázadvégi bensőséges irodalmi hangulatokat örökölte. Ez vezette tollát, amikor Rviczky Gyula életének regényéhez nyúlt.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Balassa Bálint szerelmei

Online antikvárium: Balassa Bálint szerelmei Szerző:
Vándor Iván (Várady Ilona)
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1917.
Oldalszám: 134+1
Sorozat:
Korunk mesterei

A címlapot Bálint János, a könyvdíszeket Kónya Sándor festőművészek rajzolták.
Kiadói festett egészvászon kötésben, szép példány.

[Vándor Iván, eredeti nevén Várady Ilona (Debrecen, 1882-1962), író. A magyar Írónők Körének alapítója és elnöke. Munkatársa volt a Budapesti Hírlap, Pesti Hírlap, Új Idők, Az Ujság, Magyar Lányok és az Én Újságom c. lapoknak. Főleg ifjúsági műveket, könnyű  szórakoztató regényeket írt. Fordított kalandregényeket is].

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 400Ft.-

Bűnös emberek

Online antikvárium: Bűnös emberek Szerző:
Zöldi Márton
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1903.
Oldalszám: 238

Elbeszélések.
Tartalom: A tolvaj ; Alkalmi bűnös ; A lócsíszár ; A börtönőr ; Az orgazda ; Az utolsó vallomás ; A vén cigány ; Rabasszony ; A börtönben ; A pandúr ; A statárium ; A nagy kriminálista ; A szeptemvir ; A korhely ; A megyei esküdt ; A királyi ügyész ; Kivándorlók ; A csavargók.
Korabeli vászonkötésben. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 200Ft.-

Cigányok

Online antikvárium: Cigányok Szerző:
Kádár Lajos
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1940.
Oldalszám: 300

Regény. A címlapon exlibris. Kiadói kopott félvászon kötésben, többször olvasott példány.
"Kádár Lajos (Alpár, 1896. máj. 19. – Bp., 1982. febr. 14.): író. Apja juhász-számadó, maga cselédként, bojtárként kezdte, Pestre érkezve (1912) borbélyinas, villamoskalauz, bankszolga, a háború után pincér. Katona, hadifogoly az I. világháborúban. Itt szerzett élményeit írta meg A doni halálbánya (1936) c. regényében, amely sikerét jórészt annak köszönhette, hogy a nincstelenek szemszögéből számolt be háborús élményeiről. Regényei, novellái a harmincas-negyvenes évek fordulóján egymást követték; elbeszélései napilapokban, folyóiratokban, többek között a Kelet Népében jelentek meg. Könyveiben a szülőföld, Alpár és az azt övező puszták életéről szólt a népmesékre emlékeztető módon, s ugyanakkor a szociográfiai ismeretek birtokában..."

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Csutora

Online antikvárium: Csutora Szerző:
Márai Sándor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1943.
Oldalszám: 211
Sorozat:
Márai Sándor munkái

„Óva­tos­ság, ol­va­só! Ku­tya­tör­té­net következik… Ta­lán kö­te­les­ség­mu­lasz­tás ku­tyá­ról írni… Annyi sür­gős, ha­laszt­ha­tat­lan mon­da­ni­va­ló len­ne az em­ber­rel kapcsolatban… A vi­lág­ban ko­mor pró­fé­ták jár­nak, akik más­fé­le kö­te­les­ség­re in­tik mos­ta­ná­ban az írót, mint ku­tya­re­gény­re. Er­re gon­dol, de rög­tön szé­gyen­ke­zik is, mert a pró­fé­ták sza­vát kü­lön­ben sem ér­zi kö­te­le­ző pa­rancs­nak; s egy­sze­ri­ben szo­li­da­ri­tást vál­lal a pró­fé­ták­kal szem­ben a kutyával… Nem, csak a ku­tya s az em­ber idill­jé­ről ad­ni hírt, ez csak­ugyan ke­vés­sé iz­gal­mas feladat… De ta­lán, ha na­gyon oda­fi­gyel a ku­tyá­ra, meg­tud az em­ber­ről is valamit…” Márai Sándor
Kiadói félvászon kötésben, szép tiszta példány.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Egy 13-as Jász-Kun huszár

Online antikvárium: Egy 13-as Jász-Kun huszár Szerző:
Szomory Emil
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1917.
Oldalszám: 142
Sorozat:
Hősök és hőstettek 1914-1918

...és egyéb háborús regények.
"Három egészen különböző emberről szól e könyv, három katonáról...Egy magyar huszár, egy német repűlő és egy francia ezredorvos,..." 
Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, gerince kopott, apró sérüléssel.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 63 könyv
Elöző 2. oldal / 8 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: