Böngésző

Természettudományok Állattenyésztés, vadgazdálkodás

A gazdasági állatok küllemi bírálata

Online antikvárium: A gazdasági állatok küllemi bírálata Szerző:
Gottfried Brem (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2003
Oldalszám: 308

A mai küllemi bírálatban előtérben áll az egészség, az örökletes hibáktól, terheltségektől való mentesség és a hasznosítási iránynak megfelelő küllem. A küllemi bírálatot csak gyakorlással lehet megtanulni és alkalmazni, ehhez azonban nélkülözhetetlen az elméleti alapok elsajátítása, a speciális összefüggések és a részinformációk ismerete. Az alapismereteket tartalmazó fejezetek a gazdasági állatok fejlődéstörténetével, genetikájával, anatómiájával, a háziállatok színeivel, a küllemi bírálat céljával, végrehajtásával foglalkoznak. Ezek után részletes leírás következik a ló, a szarvasmarha, a juh, a kecske, a sertés, a nyúl és a baromfik közül a tyúk küllemi bírálatáról. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A gazdasági ló

Online antikvárium: A gazdasági ló Szerző:
Dr. Ócsag Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 236

A magyar lótenyésztéstan kiemelkedő egyénisége, Dr. Ócsag Imre professzor alapműnek szánta kötetét, melyben a gazdasági lovakkal (igásló, vágóló) kapcsolatos sokirányú tudnivalókat igyekszik összefoglalni. Elöljáróban a lovakkal összefüggő általános ismereteket veszi sorra (származás, fejlődés, pata, szín, ápolás stb.), majd a különböző korú, nemű és fajtájú lovak elhelyezésével és tartásával kapcsolatos kérdéseket tekinti át. Külön fejezetben szól a tenyésztésről, a fajtabiztonsági és gazdasági kérdésektől kezdve az elletésen át a lótenyésztő egyesületekig. A szerző a hasonló jellegű kötetek gyakorlatával szakítva - és kötete tárgyát tartva szem előtt - csak a gazdasági fajtákat ismerteti: lipicai, mezőhegyesi félvér, nóniusz, muraközi, magyar hidegvérű, sodrott ló, öszvér, kisló és póni. Részletesen foglalkozik a gazdasági lovak takarmányozásával és használatuk módjával (szerszámok, fogat összeállítás, hajtás stb.), valamint a vágóállat tenyésztésével. Az utolsó fejezetben a ló egészségvédelmét tárgyalja. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A gyapjútermelés zsebkönyve

Online antikvárium: A gyapjútermelés zsebkönyve Szerző:
Gaál László
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1967.
Oldalszám: 247

12 ábrával. Megjelent 2500 példányban.
Kiadói műbőr kötésben, jó állapotban. Ritka! (Biz. 210)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A gyöngytyúk

Online antikvárium: A gyöngytyúk Szerző:
Szalay István - Barna Judit - Kőrösiné Molnár Andrea
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 152
Sorozat:
Gazdakönyvtár

Az eredeti, parlagi gyöngytyúk valódi élettere a tanyasi környezet, ennek ellenére kiváló alkalmazkodóképessége révén a félintenzív vagy intenzív tartást is elviseli. Könyvünk első fejezetében ismertetjük a gyöngytyúk rendszertanát, származásának és háziasításának történetét, fontosabb küllemi és biológiai sajátosságait. Itt mutatjuk be röviden a hazai gyöngytyúktenyésztés történetét, a jelenleg Magyarországon fellelhető gyöngytyúkfajtákat és hibrideket is. A második fejezetben - a gyöngytyúk néhány biológiai sajátosságának leírása keretében - áttekintő összefoglalót adunk a faj genetikai sajátosságairól és szaporodásbiológiai, viselkedési jellemzőiről. A következő fejezetekben a gyöngytyúk tenyésztésének, tartásának és takarmányozásának kérdéseivel foglalkozunk, saját kutatási eredményeink és külföldi szerzők munkái alapján. Önálló fejezetben foglalkozunk a betegségek megelőzésének módjaival, majd ismertetjük a különböző betegségeket és parazitás megbetegedéseket. A minősített gyöngytyúktermékek előállításának és értékesítésének lehetőségeiről készítettünk rövid összeállítást a kötet zárófejezetében. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A háziállatok bonc- és élettana

Online antikvárium: A háziállatok bonc- és élettana Szerző:
Dr. Draskóczi János
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 260

A háziállatok bonc- és élettana című tantárgy a háziállataink testének felépítésével, anatómiájával és a testet építő szervek működésével, funkciójával foglalkozik. Miért kell nekünk állattenyésztőknek bepillantást nyerni ebbe a tudományágba is? Azért, hogy a háziállataink élettani igényeit a lehető legtökéletesebben tudjuk kielégíteni. Például az emésztőszervek ismerete elengedhetetlen feltétele a helyes takarmányozásnak. Vagy ha nem ismernénk kellően az ivarszerveket, hogyan vállalkozhatnánk az állatok tervszerű – ma már programozott – szaporítására? A nyugodt termelést biztosító stressz mentes környezetet sem tudjuk kialakítani akkor, ha nem vagyunk tisztában háziállataink idegrendszerével, annak működésével, tűrőképességével." Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A kecske tenyésztése

Online antikvárium: A kecske tenyésztése Szerző:
Dr. Várkonyi József - Dr. Áts Eteléné - Dr. Szendrey Mihály
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 216

A nagyüzemi és a háztáji kecsketartók számára egyaránt fontos segédlet szól a kecsketartás feltételeiről, a kecske igényeiről, a különböző hasznosítási típusba tartozó fajtákról, a hasznosítási módokról, valamint a tej-, hús- és gyapjútermelés jövedelmezőségéről. Ismerteti a tenyészkiválasztás szempontjait, módszereit, a kecske takarmányozásának, fölnevelésének, tartásának, hizlalásának módszereit, a fejés technológiáját, valamint a kecsketartás higiéniáját, a kecske egészségvédelmének tudnivalóit. Olvasott, közepes állapotban.

Ár: 8 000Ft.-

A ló és tenyésztése

Online antikvárium: A ló és tenyésztése Szerző:
Kovácsy Béla - Monostori Károly
Kiadó:
Kassa - Székesfehérvár
Kiadás éve: 1892 - 1992
Oldalszám: 720

A két szerző nagyhírű munkája az 1892-es második, javított kiadás reprintje. A lótenyésztők, lókedvelők, állatorvosok és mezőgazdák számára írt kötet a honi lovas szakirodalom egyik legértékesebb munkája, igazi alapmű. A külhoni szakismeretekre is alapozó remekmű nagyszámú ábráit részint a szerző professzorok rajzolták, illetve fotografálták, részint jeles művekből másolták. Helyet kapott a kötetben: a ló története és annak anatómiája, fajtái és tenyésztése, betegségei és gyógyítása, a lótartás és takarmányozás, a lószerszámok és készítésük, a betanítás és lovaglás, a lóeladás és lóvásárlás. A több mint 700 oldalas, gazdagon illusztrált könyv példátlan siker volt a maga korában, de ma is ugyanolyan népszerű. A hasonmás kiadás igényes műbőr kötésben, festett lapszélekkel, arany fóliával jelent meg 2000 számozott példányban, ez az 1930. sz. példány. Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Apróvadgazdálkodás - Mezeinyúl

Online antikvárium: Apróvadgazdálkodás - Mezeinyúl Szerző:
Izrael Gábor (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1975
Oldalszám: 110
Sorozat:
A vadgazdálkodás fejlesztése 15.

A vadgazdálkodás ökonómiai alapjai, különös tekintettel a mezenyúlra. populáció-dinamikai vizsgálatok. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 24 könyv
1. oldal / 3 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: