Böngésző

Természettudományok Állattenyésztés, vadgazdálkodás

A csincsilla tenyésztése

Online antikvárium: A csincsilla tenyésztése Szerző:
Dr. Holdas Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1981
Oldalszám: 150

A sokféle szőrme közül a csincsilla préme könnyűsége, puhasága, selymessége, fénye egészen különleges ruhadarabok készítésére teszi alkalmassá. Ritkasága és rendkívüli szépsége, valamint használati értéke a világ egyik legdrágább prémjévé emelte, ezért kapta a „puha arany” jelzőt.
A csincsilla messze elszakadt természetes élőhelyétől, egészen más földrajzi környezetbe került. Éppen ezért szükséges jobban megismerni és megérteni az állat természetét és igényeit, hogy ezek megfelelő módon megteremthetők legyenek. Az igényeket még jobban kielégítő környezet a jobb termelési eredmények fontos feltétele. Ennek a könyvnek az a célkitűzése, hogy ebben segítse a tenyésztőket és kedvet csináljon az elmélyült ismeretek megszerzésére. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

A gazdasági állatok küllemi bírálata

Online antikvárium: A gazdasági állatok küllemi bírálata Szerző:
Gottfried Brem (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2003
Oldalszám: 308

A mai küllemi bírálatban előtérben áll az egészség, az örökletes hibáktól, terheltségektől való mentesség és a hasznosítási iránynak megfelelő küllem. A küllemi bírálatot csak gyakorlással lehet megtanulni és alkalmazni, ehhez azonban nélkülözhetetlen az elméleti alapok elsajátítása, a speciális összefüggések és a részinformációk ismerete. Az alapismereteket tartalmazó fejezetek a gazdasági állatok fejlődéstörténetével, genetikájával, anatómiájával, a háziállatok színeivel, a küllemi bírálat céljával, végrehajtásával foglalkoznak. Ezek után részletes leírás következik a ló, a szarvasmarha, a juh, a kecske, a sertés, a nyúl és a baromfik közül a tyúk küllemi bírálatáról. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A gazdasági ló

Online antikvárium: A gazdasági ló Szerző:
Dr. Ócsag Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 236

A magyar lótenyésztéstan kiemelkedő egyénisége, Dr. Ócsag Imre professzor alapműnek szánta kötetét, melyben a gazdasági lovakkal (igásló, vágóló) kapcsolatos sokirányú tudnivalókat igyekszik összefoglalni. Elöljáróban a lovakkal összefüggő általános ismereteket veszi sorra (származás, fejlődés, pata, szín, ápolás stb.), majd a különböző korú, nemű és fajtájú lovak elhelyezésével és tartásával kapcsolatos kérdéseket tekinti át. Külön fejezetben szól a tenyésztésről, a fajtabiztonsági és gazdasági kérdésektől kezdve az elletésen át a lótenyésztő egyesületekig. A szerző a hasonló jellegű kötetek gyakorlatával szakítva - és kötete tárgyát tartva szem előtt - csak a gazdasági fajtákat ismerteti: lipicai, mezőhegyesi félvér, nóniusz, muraközi, magyar hidegvérű, sodrott ló, öszvér, kisló és póni. Részletesen foglalkozik a gazdasági lovak takarmányozásával és használatuk módjával (szerszámok, fogat összeállítás, hajtás stb.), valamint a vágóállat tenyésztésével. Az utolsó fejezetben a ló egészségvédelmét tárgyalja. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A gyapjútermelés zsebkönyve

Online antikvárium: A gyapjútermelés zsebkönyve Szerző:
Gaál László
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1967.
Oldalszám: 247

12 ábrával. Megjelent 2500 példányban.
Kiadói műbőr kötésben, jó állapotban. Ritka! (Biz. 210)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A gyöngytyúk

Online antikvárium: A gyöngytyúk Szerző:
Szalay István - Barna Judit - Kőrösiné Molnár Andrea
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 152
Sorozat:
Gazdakönyvtár

Az eredeti, parlagi gyöngytyúk valódi élettere a tanyasi környezet, ennek ellenére kiváló alkalmazkodóképessége révén a félintenzív vagy intenzív tartást is elviseli. Könyvünk első fejezetében ismertetjük a gyöngytyúk rendszertanát, származásának és háziasításának történetét, fontosabb küllemi és biológiai sajátosságait. Itt mutatjuk be röviden a hazai gyöngytyúktenyésztés történetét, a jelenleg Magyarországon fellelhető gyöngytyúkfajtákat és hibrideket is. A második fejezetben - a gyöngytyúk néhány biológiai sajátosságának leírása keretében - áttekintő összefoglalót adunk a faj genetikai sajátosságairól és szaporodásbiológiai, viselkedési jellemzőiről. A következő fejezetekben a gyöngytyúk tenyésztésének, tartásának és takarmányozásának kérdéseivel foglalkozunk, saját kutatási eredményeink és külföldi szerzők munkái alapján. Önálló fejezetben foglalkozunk a betegségek megelőzésének módjaival, majd ismertetjük a különböző betegségeket és parazitás megbetegedéseket. A minősített gyöngytyúktermékek előállításának és értékesítésének lehetőségeiről készítettünk rövid összeállítást a kötet zárófejezetében. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A háziállatok bonc- és élettana

Online antikvárium: A háziállatok bonc- és élettana Szerző:
Dr. Draskóczi János
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 260

A háziállatok bonc- és élettana című tantárgy a háziállataink testének felépítésével, anatómiájával és a testet építő szervek működésével, funkciójával foglalkozik. Miért kell nekünk állattenyésztőknek bepillantást nyerni ebbe a tudományágba is? Azért, hogy a háziállataink élettani igényeit a lehető legtökéletesebben tudjuk kielégíteni. Például az emésztőszervek ismerete elengedhetetlen feltétele a helyes takarmányozásnak. Vagy ha nem ismernénk kellően az ivarszerveket, hogyan vállalkozhatnánk az állatok tervszerű – ma már programozott – szaporítására? A nyugodt termelést biztosító stressz mentes környezetet sem tudjuk kialakítani akkor, ha nem vagyunk tisztában háziállataink idegrendszerével, annak működésével, tűrőképességével." Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A kecske tenyésztése

Online antikvárium: A kecske tenyésztése Szerző:
Dr. Várkonyi József - Dr. Áts Eteléné - Dr. Szendrey Mihály
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 216

A nagyüzemi és a háztáji kecsketartók számára egyaránt fontos segédlet szól a kecsketartás feltételeiről, a kecske igényeiről, a különböző hasznosítási típusba tartozó fajtákról, a hasznosítási módokról, valamint a tej-, hús- és gyapjútermelés jövedelmezőségéről. Ismerteti a tenyészkiválasztás szempontjait, módszereit, a kecske takarmányozásának, fölnevelésének, tartásának, hizlalásának módszereit, a fejés technológiáját, valamint a kecsketartás higiéniáját, a kecske egészségvédelmének tudnivalóit. Olvasott, közepes állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A ló és tenyésztése

Online antikvárium: A ló és tenyésztése Szerző:
Kovácsy Béla - Monostori Károly
Kiadó:
Kassa - Székesfehérvár
Kiadás éve: 1892 - 1992
Oldalszám: 720

A két szerző nagyhírű munkája az 1892-es második, javított kiadás reprintje. A lótenyésztők, lókedvelők, állatorvosok és mezőgazdák számára írt kötet a honi lovas szakirodalom egyik legértékesebb munkája, igazi alapmű. A külhoni szakismeretekre is alapozó remekmű nagyszámú ábráit részint a szerző professzorok rajzolták, illetve fotografálták, részint jeles művekből másolták. Helyet kapott a kötetben: a ló története és annak anatómiája, fajtái és tenyésztése, betegségei és gyógyítása, a lótartás és takarmányozás, a lószerszámok és készítésük, a betanítás és lovaglás, a lóeladás és lóvásárlás. A több mint 700 oldalas, gazdagon illusztrált könyv példátlan siker volt a maga korában, de ma is ugyanolyan népszerű. A hasonmás kiadás igényes műbőr kötésben, festett lapszélekkel, arany fóliával jelent meg 2000 számozott példányban, ez az 1930. sz. példány. Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 28 könyv
1. oldal / 4 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: