Böngésző

Természettudományok Erdő, erdőgazdálkodás

Az erdőt szolgáljuk

Online antikvárium: Az erdőt szolgáljuk Szerző:
Dr. Borsos Zoltán
Kiadó:
Zalaegerszeg
Kiadás éve: 1988
Oldalszám: 208

Nehéz eldönteni, hogy Scherg Lőrinc a Farkaserdő erdőművelője iránti tisztelete, az erdő szenvedélyes szeretete, vagy az embertársi, erdésztársi kapcsolatokba vetett optimista hite késztette írásra a szerzőt, amikor írásain keresztül beavatja az olvasót saját és erdésztársai lelkivilágába. A tartalomból: erdész-vadász hagyományok, erdésszé avatás, néprajzi, etikai hagyományok, himnuszok, elköszönők búcsúztatása, gyászszertartás stb. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Erdészeti kutatások 1968/1-3.

Online antikvárium: Erdészeti kutatások 1968/1-3. Szerző:
Dr. Keresztesi Béla (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1968
Oldalszám: 418

Az Erdőnevelési és faterméstani osztály, a Termőhelykutatási és nyárfatermesztési osztály, az Erdőtelepítési és erdészeti genetikai osztály, az Erdőhasználati osztály, az Erdővédelmi és vadgazdasági osztály, az Erdészeti gazdaságtani osztály és a Gépesítési osztály kutatási tanulmányai. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Erdészeti talajelőkészítés + Erdőtelepítés, erdőfelújítás + Erdőrendezés

Online antikvárium: Erdészeti talajelőkészítés + Erdőtelepítés, erdőfelújítás + Erdőrendezés Szerző:
Dr. Bondor Antal
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1978, 1980, 1986
Oldalszám: 184, 192, 230

Dr. Bondor Antal az Erdészeti Tudományos Intézet volt főigazgatójának szakkönyvei. Az első a talaj-előkészítés munkaműveleteivel és az ezekhez használt munkagépekkel foglalkozik. A második témája a vágásterületek újraerdősítése, gyorsan növő, nemesített fajták ültetésével, szakszerű ápolással. A harmadik összefoglalja az erdő tulajdonosának vagy kezelőjének az erdőállomány-gazdálkodáshoz, a hozamszabályozáshoz, az erdő- és vadgazdálkodási tervek készítéséhez szükséges naprakész, korszerű ismereteket. 3 mű, jó állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

Erdészeti vadászati faipari lexikon

Online antikvárium: Erdészeti vadászati faipari lexikon Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1964.
Oldalszám: 731 + 12 old. színes t.
Szerkesztő:
Ákos László

Készült a Budapesten a Kossuth Nyomdában, 4200 példányban. Kiadói műbőr kötésben, szép tiszta példány. (Biz. 530)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 12 000Ft.-

Erdősítés

Online antikvárium: Erdősítés Szerző:
Gál János - Káldy József
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1977
Oldalszám: 640

A kötet a mesterséges erdőfelújítás, az erdőtelepítés és a fásítás elméleti és gyakorlati ismereteit foglalja magában. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Erdővédelemtan

Online antikvárium: Erdővédelemtan Szerző:
Győrfi János
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1963
Oldalszám: 698
Szerkesztő:
Dr. Allodiatoris Irma

A tárgykör elismert kutatójának e munkája két részre tagolódik. Első részében az erdőnek mint élettani és gazdasági egységnek élettelen ellenségeit, (amilyen a tűz, füst, fagy, vihar, hótörés stb.) tárgyalja, a másodikban az élőlények okozta károsításokat ismerteti, éspedig a gombák, az állatok (ezek közt részletesen a rovarok), végül az ember által okozott károkat. E rész befejezéseként kerül sor a biotikus károsításokkal szembeni védekezési lehetőségek ismertetésére. A bőséges ábraanyaggal, fotókkal, térképekkel szemléltetett mű oly részletesen tárgyalja a károsítókat és a védekezési lehetőségeket, hogy - bár elsősorban a gyakorlati erdőgazdák céljait szolgálja - az erdészeti tudományok oktatói és hallgatói is haszonnal tanulmányozhatják. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Fatömegszámítási táblázatok

Online antikvárium: Fatömegszámítási táblázatok Szerző:
Dr. Sopp László (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1974
Oldalszám: 419

A Dr. Sopp László szerkesztette kiadvány mindmáig az erdész szakma alapvető segédlete maradt. A hazai fakitermelés jelenleg közel kétszer akkora, mint a két világháború közötti évek átlaga. Ez az eredmény nem jelent egyoldalúságot, nem vezet az erdők kárára, sőt ellenkezőleg: a felszabadulás előttinek mintegy másfélszeresére nőtt az erdők élőfakészlete, s ennek fafaj és eredet szerinti összetétele is javult. Az erdőgazdálkodás körén belül tehát tervszerű és az arányokat messzemenően szem előtt tartó fejlesztési tevékenység folyt és még inkább kell folynia a jövőben. 38 fekete-fehér ábrával és kihajtható melléklettel. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Magyar erdők (Jóléti erdőgazdálkodás)

Online antikvárium: Magyar erdők (Jóléti erdőgazdálkodás) Szerző:
Keresztesi Béla
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1968
Oldalszám: 276

A könyv olvasása közben a magyar erdőket, a szebbnél-szebb magyar tájakat járjuk. De nemcsak járjuk, hanem közben megismerkedünk az újszerű erdőgazdálkodás - a jóléti erdőgazdálkodás - körvonalaival. Közelebb hozza az erdőt a modern emberhez, akiben a városi élet, az ipari termelés és a civilizáció természetes ellenhatásaként egyre erősebben megnyilvánul a szabad természet, elsősorban annak legzavartalanabb része, az erdő utáni vágy, az erdő szeretete. Az erdő ma már nem csupán faanyagforrás, esztétikai és közjóléti hatásai, szerepe a modern élet fontos alkotóeleme.
A szerző több évtizedes személyes élményeit, megfigyeléseit foglalja csokorba. Új tudományágat fejleszt az erdőgazdaságban, az erdő esztétikáját.
A rendkívül olvasmányos munka és a nagyszerűen összegyűjtött, gazdag képanyag nemcsak az erdészeti szakemberek számára, hanem az erdőt járó és szerető turisták, vadászok számára is nélkülözhetetlen útitárs. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-