Böngésző

Természettudományok Ezoterikus fizika, Dimenziók és Rezgő Univerzum

A fizika taója (A modern fizika és a keleti miszticizmus közötti párhuzam feltárása)

Online antikvárium: A fizika taója (A modern fizika és a keleti miszticizmus közötti párhuzam feltárása) Szerző:
Fritjof Capra
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 380
Fordító:
Pavlov Anna, Dankó Zoltán

Az emberek sokféle úton próbálták már megérteni az élet misztériumát Ezek közül az egyik a fizika, a másik a miszticizmus útja. Fritjof Capra elméleti fizikus ebben a könyvében rámutat a racionális és a misztikus gondolkodásmód közötti megdöbbentő hasonlóságra, és rávilágít arra, hogy világunkat csak ennek megismerésével és figyelembevételével érthetjük meg.
A kötet áttekintést nyújt a különböző keleti filozófiai hagyományokról: a taoizmusról, a buddhizmusról, a hinduizmusról, a zenről valamint a modern fizika legfontosabb elméleteiről: a relativitás- és kvantumelméletről, a szubatomi világról, s az ezek közötti párhuzamokról. Olvasott állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

A lélek zengése

Online antikvárium: A lélek zengése Szerző:
Kisfaludy György
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 141

A berlini Műegyetem kutatói a fejükbe vették, hogy végére járnak a régóta dúló vitának: van-e olyan konkrét dolog, hogy lélek, vagy nincs? Ha van, akkor van-e a léleknek mérhető tömege? Szellemes módszert eszeltek ki ennek eldöntésére, és 2000 haldoklót ágyastól nagyon érzékeny mérlegre tettek annak megállapítására, hogy változik-e a beteg súlya a halál pillanatában? A Dr. Becker Martens által vezetett kutatócsoport úgy találta, hogy nemtől, kortól és testsúlytól függetlenül egyöntetűen 0,072 grammal lettek könnyebbek az emberek a haláluk után néhány pillanattal. Ezek után nem lesz túlzottan meglepő, hogy a lélek mikroszkóp alatt is megfigyelhető. Az emberi lélek kb. 1 mikron nagyságú színes, porszemnyi dolog és legalább 12 színben létezik. Alakja legömbölyített ikozaéder alakú. Fajsúlya: 1,375x 10 a tizenegyediken g/cmł. Gondoljunk csak bele! A higany fajsúlya 13,6 g/cmł. Akkor a lélek a legnehezebb dolognál is százmilliárdszor nagyobb fajsúlyú!? Ha a sűrűségét vizsgáljuk, úgyszintén egy hihetetlen sűrűségi értékről beszélünk, amihez képest az anyagi világban található kemény és szilárd anyagok csak vákuumhoz hasonlíthatók. Ezért aztán nehéz lenne a lelket ketrecbe zárni, mert még a Hold tömegén is akadálytalanul „átsétál”. A lélek, mint az előző kísérletből kiderült, a testtől függetlenül is létezik, és ez a lélek irányítja a test egész működését, fejlődését, életét vagy halálát. Amikor a test már nem felel meg a lélek céljának, a lélek egyszerűen otthagyja, „kibújik  a bőréből”, és újabb testet épít magának... Jó állapotban.          

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Az élet dala

Online antikvárium: Az élet dala Szerző:
Szőcs Katalin
Kiadó:
Kolozsvár
Kiadás éve: 2021
Oldalszám: 220

Az élet egy rend alapú rendszer. Ez a rend szerinti összehangolódás ritmikus, akár a zene. Az ókor bölcselete szerint a fény terjedése a hangrezgéshez hasonló törvényszerűségen alapszik. A lét energiáit a hang hullámainak a természete írja le. A kiinduló Egy törvényének a rendje tartja együtt a rendszereket. A lét terében ez a rezgéshalmaz nem más, mint maga az élet zenéje.
Minden rendszer sajátja egy ritmus, egy dallam, de mindenik alapja az Egy rendjének ritmusa. A kozmikus törvény olyan, mint egy alaphangzás, melyből minden változat ered, és amellyel össze kell hangolódni. Az anyagba ágyazódott szellemi fényerő rezgéseinek törvénye a hang terjedésének hetes rendszeréhez hasonló. Hét kristályrendszer létezik, hét lépésben szaporodnak az élő sejtek, a szellemi régiót is hét szint jellemzi. A teremtő és fenntartó energiaörvény hetes lépésből álló arányának megfelelően őrizte meg az ősi tudás a hét lelki-szellemi síkját és a síkok vezetőinek számát. Ilyen törvényszerűség jellemzi mind az ember energiacsokrait, mind a sztratoszféra Schumann-rezonanciáját. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Az időtér elmélete

Online antikvárium: Az időtér elmélete Szerző:
Sík László Tamás
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 615

A természettudományok területét járja körbe a szerző, miközben sorra kérdőjelezi meg az eddig tanultakat. A ma tudománya által járt út helyett egy új ösvényt vág annak bemutatására, hogy mindazt, amit a környezetünkben tapasztalunk, az milyen is valójában. Igyekszik a tapasztaltak „mögé lopózni” és onnan megismerni ezt a világot, a bármilyen valóságot. Nem új dolgokat keres, hanem más úton igyekszik megvilágítani azt, amit még nem értünk, vagy netán másként ismerünk. De olyan-e a világ, amilyennek mi ismerjük? Vajon helyes következtetéseket vontunk le a tapasztalatokból, vagy mindössze azt tettük eddig, mint bármely más élőlény: a számunkra hasznosnak ítélt eredményeket raktuk sorba és ezt alkalmazva igyekeztünk olyan képet alkotni mindenről (bármiről), amely céljaink felé vitt? Ez a kiindulási alap, amelyre támaszkodva keresi a szerző azt a megismerési utat, amely netán az igazi valóságot tárja elénk. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

Ezoterikus fizika (A modern fizika megdöbbentő felfedezései)

Online antikvárium: Ezoterikus fizika  (A modern fizika megdöbbentő felfedezései) Szerző:
Dr. Héjjas István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 158

A klasszikus fizika a múlté. A relativitáselmélet és a kvantumelmélet már egy ideje gyökeresen felborították a korábban megdönthetetlennek vélt fizikai világképet. Felborították, ámde éppen ellenkező irányban. A két elmélet között ugyanis logikai ellentmondások vannak, és emiatt a „relativisták” és a „kvantumfizikusok” között évtizedek óta dúl a vita, hogy melyik elmélet a hibás. A fizika jelenleg paradigmaváltás előtt áll. Megszületőben van az egyesített fizikai elmélet. Ez az elmélet azonban nem érzékelhető dimenziókkal, visszafelé folyó idővel, és más képtelenségnek tűnő modellekkel számol, és azt is kétségbe vonja, hogy az, amit eddig anyagnak hittünk, valóságosan létezik-e. Ezeket a kérdéseket (atommodellek, kvantumugrások, anyaghullámok, kauzalitás, alagúteffektus, komplementaritás, antianyag és vákuumfluktuáció, beotstrap és kvark elméletek, kvantum-tér, kvantumkáosz és pillangóeffektus, fraktálok és szuperhúrok, szinkronicitás) tárgyalja ez a könyv mindenki számára közérthető módon. Jó  állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Kilenc dimenzió alkímiája

Online antikvárium: Kilenc dimenzió alkímiája Szerző:
Barbara Hand Clow - Garry Clow
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2008
Oldalszám: 363
Fordító:
Kovács Zsuzsa
Szerkesztő:
Miklós Gábor

Az izgalmas kötet a Plejádokról származó Satya Istennő által bemutatott kilenc dimenzió gyakorlati megtapasztalását tűzte ki céljául. Útmutatásainak köszönhetően hétköznapi életünkben is felfedezhetjük a többdimenziós valóságot. Barbara Hand Clow diákok bevonásával több mint tíz éven át folytatott kísérletekre, valamint többéves kutatómunkára alapozva: – feltárja, hogyan mutatták be a plejádiak a kilenc dimenziót; – segíti a tudományos és történelmi magyarázatok megértését; – elárulja, hogyan hatnak az egyes dimenziók a csakrarendszerünkre, és miképpen jut át hozzánk az információ a különböző dimenziókból; – meditációkat ír le, amelyek segítségével kiépíthetjük testünkben a tudat kilenc dimenziójának alapjait; – megdöbbentő magyarázattal szolgál a gabonakörök keletkezésével kapcsolatban; – elénk tárja 2012. december 21 -ének – a maja naptár utolsó napjának – a valódi jelentőségét; – elmondja, mit kell tudnunk ahhoz, hogy mind fizikai, mind szellemi szinten megkezdhessük a felkészülést a dimenzióváltásra. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

Szinkronicitás (Egybeesések a tudomány és a legendák történetében)

Online antikvárium: Szinkronicitás (Egybeesések a tudomány és a legendák történetében) Szerző:
Allan Combs - Mark Holland
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1997
Oldalszám: 189
Fordító:
Dankó Zoltán
Szerkesztő:
Zsámboki Mária

Miért van az, hogy szüntelenül ismétlődő számok, formák, nevek, arcok és tekintetek kísértik az embert? Ugyanazt a számot látom a szállodai szobán kulcsám, a mozijegyemen, az éttermi számlán stb. Paul Kammerer volt az első, aki vizsgálni kezdte a jelenséget, és utat nyitott a további, több részletre kiterjedő kutatások előtt.
Az ismétlődések vagy egybeesések valamilyen egységes valóságra utalnak, amely kaotikusnak tűnő valóságunk alapjául szolgál. Egyre-másra látnak napvilágot olyan elméletek, amelyek bizonyos egységes valóságot feltételeznek. Egy példa erre a holografikus vilgákép. Ezek az elméletek kiváló keretet adnak a térben és időben egybeeső jelenségek megértéséhez. Az emberi tudat jelenségei és a külső történések együtt rezegnek. A szinkronicitás jelensége azért érdekes, mert hidat ver a belső és a külső világ között, s ezzel egységessé teszi a valóságot. Jó állapotban.    

Ár: 6 000Ft.-