Böngésző

Társadalomtudomány Ezoterikus, spirituális filozófia, teozófia, hermetika

A csakrák

Online antikvárium: A csakrák Szerző:
C. W. Leadbeater
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 134
Fordító:
Reicher László

Charles Webster Leadbeater (1847 - 1934) a Nemzetközi Teozófiai Társulat 127 éves történetének egyik legkiemelkedőbb képességű tisztánlátója. Tudományos igényű tisztánlátó kutatásainak eredményét az öt érzékszervvel nem észlelhető világ jelenségeiről húsznál több könyvben ismertette. E könyvét élete végéhez közeledve írta meg, és a nyugati világban akkor még szinte ismeretlen csakrákat, az ember energiarendszerét, az energiák áramlását, átalakulását mutatja be. A könyv első részében részletesen ismerteti a csakrák (energiaközpontok) elhelyezkedését, funkcióit, színes képek segítségével az alakjukat, formájukat, működésüket. Ezt követően bemutatja az emberi szervezetben ható erőket-energiákat (kundalini v. kígyótűz, vitalitás, pszichikai erők). Ismerteti a kundalini erő áramlását a három gerinccsatornán keresztül (ida, pingalá, szushumná). Ezt követően részleteiben tárgyalja a Napból származó vitalitásenergia felvételét, és azt, hogy az emberi szervezet a csakrák segítségével hogyan abszorbeálja ezt az energiát. Megismerhetjük, hogy milyen színű energia melyik csakra közvetítésével hová áramlik, hogyan lehet ezeket az erőközpontokat felébreszteni, asztrális érzékelési képességekre szert tenni, és bemutatja a Laja jógát, mint a csakrák fejlesztésének egyik leghatékonyabb eszközét. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A hermetikus beavatás

Online antikvárium: A hermetikus beavatás Szerző:
Pierre de Lasenic
Kiadó:
Onga
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 165
Fordító:
Ladányi Lóránd

Pierre de Lasenic műve bevezeti az olvasót a hermetika elméleti és gyakorlati titkaiba. Hermész Triszmegisztosz tanait értelmezve, miszerint az ember köztes lény Ég és Föld között, s mivel mindent megtehet, bármivé válhat, ezért „kis világ"-nak nevezhetjük, ebből következik, hogy mindaz, ami megvan a „nagy világ"-ban, lehetőségében fellelhető a kicsiben is. Ez az univerzális és az analógiatörvény alapja. A szerző megismerteti a különböző szimbólumrendszerek és a hermetikus terminológia lényegét, a mikro- és makrokozmosz közötti összefüggéseket, valamint a kozmológia, a teurgia, a spagíria és az alkímia titkos nyelvét. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A Kristály Lépcső (Útmutató a Felemelkedéshez)

Online antikvárium: A Kristály Lépcső (Útmutató a Felemelkedéshez) Szerző:
Eric Klein
Kiadó:
Mogyoród
Kiadás éve: 2020
Oldalszám: 327
Fordító:
Nagy Kata Mara, Takács Anikó

„Sok évvel ezelőtt az Ashtar Parancsnokság elég pontos iránymutatást adott a Felemelkedés folyamatáról egy csatornázón keresztül, akit Eric Kleinnek hívnak. Itt hallhatók e csatornázásokról készült hangfelvételek, amit a Csillag Testvériségében lévő egyik kapcsolattartó adott át nekünk. (A hanganyagból később könyv is készült - The Crystal Stair (A Kristály Lépcső) címmel.” Eric Klein könyve, a legaprólékosabb és legátfogóbb részletekig ismerteti a Planetáris Felemelkedés folyamatát. Bemutatja, hogy a tudatosságnak eme ugrása, a mi életidőnkben, hogyan válik elérhetővé az emberiség minden tagja számára, valamint ismerteti a spirituális hiearchiát, amely minden korban inspirálta és tanította az igazság keresőit. Ezeken a csatornázott üzeneteken keresztül, a Felemelkedett Mesterek szeretően és gyengéden ébresztenek minket rá emberi sorsunk valóságára. Újszerű állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A mentális test (A mentális világ és jelenségei)

Online antikvárium: A mentális test (A mentális világ és jelenségei) Szerző:
Arthur E. Powell
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 358
Fordító:
Szabari János

A mentális test - Arthur E. Powell életműsorozatának harmadik kötete - részletesen bemutatja a mindennapi ember számára a gondolatok világát, aminek működéséről - valljuk be - keveset tud. Igaz, mint gondolkodó lény nap mint nap használja a gondolkodás alacsonyabb vagy magasabb szintjeit. Problémákat old meg, tervez, elemez, ám eközben nem foglalkozik azzal, hogy megtudja: vajon ki vagy mi gondolkodik valójában, ha nem a fizikai agy, és vajon hogyan? Nem gondol arra sem, hogy pillanatról pillanatra - láthatatlanul - mások gondolatait érzékeli, fogadja, adja tovább, vagy tartja meg, akkor is, ha mindennek nincs a tudatában. Hogyan működik a gondolatátvitel? Lehet-e mentálisan gyógyítani és hogyan? Milyen a devacsán vagy mennyei világ, ahol éveket töltünk el, miután levetettük alsóbb testeinket? Kik népesítik be? Mi mindent lehet megtudni az Akasha feljegyzésekből? A könyv megválaszolja a kérdéseket, miközben rámutat mentális testünk uralásának szükségességére és tudatos fejlesztésére, hogy olyan tudathordozóvá tudjuk megedzeni, ami tökéletesen engedelmeskedik az igazi ember, a halhatatlan lélek akaratának. A Powell-sorozat korábbi kötetei Az éterikus test és Az asztrális test címen jelentek meg, a negyedik kötet az ember kauzális testével és annak világával foglalkozik (A kauzális test és az én), az ötödik kötet (Az élet fejlődése a Naprendszerben) pedig összefoglalja mindazt, amit az ősi bölcsesség a Naprendszerünkről, valamint az emberiség megszületéséről, fejlődésének múltjáról és jövőjéről tanít. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Angyalok éneke (Az élet kenyere)

Online antikvárium: Angyalok éneke (Az élet kenyere) Szerző:
Szepes Mária
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 166
Szerkesztő:
Gálvölgyi Judit

A szellem történetét két hatalmas erő határozza meg. Az egyik a világvallások közös gyökere a kultúra mélyrétegeiben. A másik a szeretet legyőzhetetlen varázsa, melynek Öröktüze sorsa fölé emelheti, félreértése szakadékba taszíthatja az embert. E könyv a két erő valódi értelmével foglalkozik. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A ThetaHealing filozófiája (A létezés hét síkja)

Online antikvárium: A ThetaHealing filozófiája (A létezés hét síkja) Szerző:
Vianna Stibal
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2016
Oldalszám: 242
Fordító:
Makay Emese

A könyvben az egyik leghatékonyabb energiagyógyászati technikát, a ThetaHealing-et ismerhetjük meg. A ThetaHealing egy meditációd folyamat. A technika segítségével – a théta agyhullámok szintjén – lehetőség nyílik a testi, lelki és spirituális gyógyulásra. Ez a könyv bemutatja a technika mögött meghúzódó filozófiát is: a létezés hét síkját. Vianna ezúttal az élet kezdetét jelentő dimenziókba viszi el olvasóit. Utunk során théta-állapotban megtapasztaljuk az isteni energiával való összekapcsolódás élményét. A létezés hét síkját megismerve megérthetjük, hogyan zajlik a teremtés fizikai és spirituális szinten, és megtudhatjuk, hogy mindez hogyan kapcsolódik hozzánk testileg, mentálisan és spirituálisan. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Buddha és a részecskegyorsító (Párhuzamok a tudomány és az ősi, keleti tanítások között)

Online antikvárium: Buddha és a részecskegyorsító (Párhuzamok a tudomány és az ősi, keleti tanítások között) Szerző:
Héjjas István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 215

A 20. század beköszöntével a reál és humán tudományok terén egyaránt megdőlni látszott az addig elfogadott világkép. A relativitáselmélet gyökeresen átalakította a térről, az időről, az anyagról és az energiáról alkotott fogalmainkat. A kvantumfizika megdöntötte az oksági kapcsolatok sérthetetlenségét. A mélylélektan pedig kimutatta, hogy az emberi cselekvések mozgatórúgója többnyire nem a racionális gondolkodás, hanem a tudattalan. Ezek a felismerések szinte sokkolták a nyugati embert, s a modern tudományos eredményeket a mai napig sem volt képes teljesen megemészteni a közgondolkodás. S mit szóltak mindehhez a távol-keleti országok lakói, az indiaiak, a kínaiak vagy a japánok? Legfeljebb azt kérdezték: mi ebben az új? Hiszen ők mindezt már több ezer éve tudták. De honnan tudhatták azt, amit a modern tudomány éppen felfedezett? Bár ez a könyv nem tud felelni minden, idevágó kérdésre, sejteni engedi a lehetséges válaszokat. A kötet amolyan beavató mű: a világ működésének rejtelmeibe avat be, miközben sodró lendületű gondolatmenetén átsüt a spiritualitás. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Jézus szól - Végtelen szeretet (Az Univerzum titkai és működése - A Mennyország lehetősége a Földön)

Online antikvárium: Jézus szól - Végtelen szeretet (Az Univerzum titkai és működése - A Mennyország lehetősége a Földön) Szerző:
Glenda Green
Kiadó:
Budakeszi
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 439
Fordító:
Dr. Pintérné Fekete Rózsa
Szerkesztő:
Bodó Zsuzsa
Sorozat:
Új Krisztus-tudat

Glenda Green jó ideje elismert művészként és kiállítóként tevékenykedett az Egyesült Államokban, amikor Jézus megjelent neki. Jézus megajándékozta Glenda-t az „univerzum titkaival” és rengeteg fontos kérdésére felelt, többek között arra, kik vagyunk, hogyan jöttünk létre, hogyan keletkezett és működik az Univerzum, és miként élhetünk boldog, sikeres és szeretetteljes életet. Üzenetei az életről szólnak, amit élünk, és a Mennyország lehetőségéről, amely már mindannyiunkban megvan. Jézus tanításai hihetetlenül gyakorlatiasak, univerzálisan időtlenek, és frissítő módon aktuálisak legelőrehaladottabb tudásunk számára is. Olyan világosság van bennük, amelynek nincs szüksége külön érvelésre vagy magyarázatra, szavai az érzékelés, megértés és inspiráció ritkán járt magaslataiba repítik olvasóit. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 14 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: