Böngésző

Társadalomtudomány Ezoterikus, spirituális filozófia, teozófia, hermetika

A ThetaHealing filozófiája (A létezés hét síkja)

Online antikvárium: A ThetaHealing filozófiája (A létezés hét síkja) Szerző:
Vianna Stibal
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2016
Oldalszám: 242
Fordító:
Makay Emese

A könyvben az egyik leghatékonyabb energiagyógyászati technikát, a ThetaHealing-et ismerhetjük meg. A ThetaHealing egy meditációd folyamat. A technika segítségével – a théta agyhullámok szintjén – lehetőség nyílik a testi, lelki és spirituális gyógyulásra. Ez a könyv bemutatja a technika mögött meghúzódó filozófiát is: a létezés hét síkját. Vianna ezúttal az élet kezdetét jelentő dimenziókba viszi el olvasóit. Utunk során théta-állapotban megtapasztaljuk az isteni energiával való összekapcsolódás élményét. A létezés hét síkját megismerve megérthetjük, hogyan zajlik a teremtés fizikai és spirituális szinten, és megtudhatjuk, hogy mindez hogyan kapcsolódik hozzánk testileg, mentálisan és spirituálisan. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A tökéletesség útja

Online antikvárium: A tökéletesség útja Szerző:
Hermész Triszmegisztosz
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 155
Fordító:
Hornok Sándor

„A hermetikus tudásban való részesülés leg­in­kább az ész ösztönös megismerési törekvésének: az intuíciónak a mód­ján múlik. Ezt követően belülről kifelé haladva az ember olyan vi­szonyba kerül saját nélkülözhetetlen, állandó önmagával: a lé­lek­kel, hogy annak hosszú, múltbeli fejlődése során megszerzett isteni tu­dásából fel képes fogni bizonyos dolgokat. Ez azonban nem jelenti az ész többi, befelé irányuló működésének: az intellektusnak a hát­tér­be szorulását. Ezt szintén a legtökéletesebbre kell fejleszteni és ed­zeni mint az intuíció kiegészítő, mellékes, de nélkülözhetetlen pár­ját.”  A könyvben néhol aláhúzások, kopottas állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Buddha és a részecskegyorsító (Párhuzamok a tudomány és az ősi, keleti tanítások között)

Online antikvárium: Buddha és a részecskegyorsító (Párhuzamok a tudomány és az ősi, keleti tanítások között) Szerző:
Héjjas István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 215

A 20. század beköszöntével a reál és humán tudományok terén egyaránt megdőlni látszott az addig elfogadott világkép. A relativitáselmélet gyökeresen átalakította a térről, az időről, az anyagról és az energiáról alkotott fogalmainkat. A kvantumfizika megdöntötte az oksági kapcsolatok sérthetetlenségét. A mélylélektan pedig kimutatta, hogy az emberi cselekvések mozgatórúgója többnyire nem a racionális gondolkodás, hanem a tudattalan. Ezek a felismerések szinte sokkolták a nyugati embert, s a modern tudományos eredményeket a mai napig sem volt képes teljesen megemészteni a közgondolkodás. S mit szóltak mindehhez a távol-keleti országok lakói, az indiaiak, a kínaiak vagy a japánok? Legfeljebb azt kérdezték: mi ebben az új? Hiszen ők mindezt már több ezer éve tudták. De honnan tudhatták azt, amit a modern tudomány éppen felfedezett? Bár ez a könyv nem tud felelni minden, idevágó kérdésre, sejteni engedi a lehetséges válaszokat. A kötet amolyan beavató mű: a világ működésének rejtelmeibe avat be, miközben sodró lendületű gondolatmenetén átsüt a spiritualitás. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Gyakorlati okkultizmus

Online antikvárium: Gyakorlati okkultizmus Szerző:
H. P. Blavatsky
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 69
Fordító:
Reicher László

Kevés olyan ember van, akit annyi mendemonda, félreértés vagy szándékos félreértelmezés övezne, mint e kötet szerzőjét, Helena Petrovna Blavatskyt. Ma az ezoterikus irányzatok anyjaként emlegetik őt, hiszen az okkultizmus - mai szóval ezotéria - filozófiai alapjait az ő munkáiból ismerte meg a nyugati civilizáció. Életének fő műve, A Titkos Tanítás ott volt a XX. század legnagyobb tudósának, Albert Einsteinnek az éjjeliszekrényén, mint mindennapi olvasmány, amelyből a zseni alapeszméket merített. Ez a kis könyv H. P.B. három, egymással összefüggő írását tartalmazza. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Jézus szól - Végtelen szeretet (Az Univerzum titkai és működése - A Mennyország lehetősége a Földön)

Online antikvárium: Jézus szól - Végtelen szeretet (Az Univerzum titkai és működése - A Mennyország lehetősége a Földön) Szerző:
Glenda Green
Kiadó:
Budakeszi
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 439
Fordító:
Dr. Pintérné Fekete Rózsa
Szerkesztő:
Bodó Zsuzsa
Sorozat:
Új Krisztus-tudat

Glenda Green jó ideje elismert művészként és kiállítóként tevékenykedett az Egyesült Államokban, amikor Jézus megjelent neki. Jézus megajándékozta Glenda-t az „univerzum titkaival” és rengeteg fontos kérdésére felelt, többek között arra, kik vagyunk, hogyan jöttünk létre, hogyan keletkezett és működik az Univerzum, és miként élhetünk boldog, sikeres és szeretetteljes életet. Üzenetei az életről szólnak, amit élünk, és a Mennyország lehetőségéről, amely már mindannyiunkban megvan. Jézus tanításai hihetetlenül gyakorlatiasak, univerzálisan időtlenek, és frissítő módon aktuálisak legelőrehaladottabb tudásunk számára is. Olyan világosság van bennük, amelynek nincs szüksége külön érvelésre vagy magyarázatra, szavai az érzékelés, megértés és inspiráció ritkán járt magaslataiba repítik olvasóit. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

Látható és láthatatlan ember

Online antikvárium: Látható és láthatatlan ember Szerző:
C. W. Leadbeater
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 128 + 25 t.
Fordító:
Szabari János
Szerkesztő:
Martinovich Tamás

A nemzetközi teozófiai könyvkiadás történetének egyik legnagyobb könyvsikere C.W. Leadbeater e könyve. Méltán tarthat számot érdeklődésre, hiszen a szerző saját, magas szintű tisztánlátó képességére és tapasztalataira építve rendszerező jelleggel és közérthetően összefoglalja mindazokat az alapvető elméleti és gyakorlati tudnivalókat, amelyek érdekelhetik mindazokat, akik többet szeretnének megtudni az ember „láthatatlan” testeiről, aurájának különböző szintjeiről. Színes ábrák segítségével részletesen bemutatja a fejlődés alacsony szintjén álló, az átlagember és a magasan fejlett szellemi ember, az arhat éteri, asztrális, mentális és kauzális testeit, azok felépítését, színeit és jelentését, az aurákban jelentkező érzelmeket, gondolatokat és törekvéseket.
A szerző megfogalmazott célja az volt, hogy a magasabb szintű látással nem rendelkezőknek segítséget nyújtson elképzelni az emberi aurát, az ilyen látással már rendelkezőknek pedig segítsen megérteni és értelmezni, hogy mit is látnak valójában. Jó állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Leleplezés

Online antikvárium: Leleplezés Szerző:
J. van Rijckenborgh
Kiadó:
Úny
Kiadás éve: 1991
Oldalszám: 95

Az eljövendő dolgok előrevetett árnyéka, A természet-eonok harca a Logosz ellen, A dialektikus hierarchia taktikája, Armageddon, Isten ítélete és a tükörszféra, A viruló nacionalizmus és a harmadik világháború. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Misztériumok könyve

Online antikvárium: Misztériumok könyve Szerző:
Szepes Mária
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 222

„E könyvvel szokatlan, eddig nem ismert kulcsokat nyújtok át mindazoknak, akik önmaguk és a világ kozmosszal való összefüggéseit kutatják. Felismerték velem együtt, hogy az ősnépek tudománya, bölcselete mennyire találkozik a modern természettudomány kutatásainak eredményeivel. Óriási kérdések ezek, amelyek egyszerre sürgőssé váltak korunk felgyorsult válságai között. Bizonyos, hogy e meglepő válaszok nem merítik ki ennek a misztériumnak valamennyi tételét, de fényt vetítenek az irányra, amely hozzájuk vezet. Azt hiszem, egyetértünk abban, hogy az embert semmi sem érdekli jobban, mint saját sorsa, jelen és jövője e bonyolult világban. Megpróbálok nemcsak diagnózist adni különféle tévedések, kórságok természetéről, hanem a gyógyulás módját is felkínálom a lélek tisztességes orvosaként. A Misztériumok könyve az egyéni beavatások kozmikus módszere. Élmények színaranyát vonhatják ki belőle.” Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Ugrás:
Összesen: 20 könyv
Elöző 2. oldal / 3 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: