Böngésző

Társadalomtudomány Filozófia, vallásfilozófia, hermeneutika, etika

A filozófia rövid története

Online antikvárium: A filozófia rövid története Szerző:
Warburton, Nigel
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 2014.
Oldalszám: 279
Fordító:
Dippold Ádám
Szerkesztő:
Hitseker Mária

"Nigel Warburton könyvének varázsa abban rejtik, hogy mindenki számára érthető... Különös tehetsége van a bonyolult problémák feloldáasához." Kiadói kartonkötésben, új állapotban.(Biz.67)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A filozófia világtörténetete

Online antikvárium: A filozófia világtörténetete Szerző:
Störig, Hans Joachim
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1997.
Oldalszám: 614
Sorozat:
Helikon Universitás, Filozófia

" És amikor a rend a határt kiszabta, mi volt alul: és mi került fölébe? itt vak álmok, ott erők forradalma, lent bomlás, fent a formák büszkesége. (Rig-Véda) A Müncheni Egyetem filozófiaprofesszorának műve.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban. (Biz. 228)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A Napváros

Online antikvárium: A Napváros Szerző:
Campanella, Tommaso
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2002.
Oldalszám: 152
Fordító:
Sallay Géza

Utószóval és jegyzetekkel ellátta Sallay Géza.
"Napvárosban mindenki dolgozik, a termett javakat a szükségletek szerint osztják el, közös vallás van, mely semmiben sem hasonlítható a tételes kereszténységhez, nincs magántulajdon, árúcsere, a hatalom,  az irányítás a tudósok kezében öszpontosul..."
A szerző 1602-ben, az inkvizíció börtönében írt államelméleti munkája.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban.(Biz105)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 400Ft.-

A Neo-Tech felfedezés

Online antikvárium: A Neo-Tech felfedezés Szerző:
Frank R. Wallace
Kiadó:
S.l.
Kiadás éve: 1992
Oldalszám: 270
Fordító:
S.n.

Önöket a történelem során manipulálták, megfosztották boldogulásuktól és boldogságuktól, áldozatul estek politikusoknak, teológusoknak, álértelmiségieknek. Ha önnek sikerül birtokába vennie a Neo-Tech mind a 114 Előnyét, mindörökre korlátlan jómódra, boldogságra és romantikus szerelemre tesz szert. Olvasott állapotban, a lapszéleken elszíneződés.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A nyugat alkonya I-II.

Online antikvárium: A nyugat alkonya I-II. Szerző:
Spengler, Oswald
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1994.
Oldalszám: 674+3 táblázat, 803
Fordító:
Juhász Anikó, Csejtei Dezső, Simon Ferenc

A világtörténelem morfológiájának körvonalai. Első kötet: Alak és valóság; Második kötet: Világtörténeti perspektívák.
Kiadói műbőrkötében, új állapotban. (Biz. 649)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 14 000Ft.-

A szenvedélyes szerelemről

Online antikvárium: A szenvedélyes szerelemről Szerző:
Arthur Schopenhauer
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 78
Fordító:
Rózsahegyi Zoltán

Arthur Schopenhauer német filozófus, metafizikus. A köztudatba „a pesszimizmus filozófusaként” vonult be, mivel a világunkat, s abban életünket egy rossz tréfának tartotta. „Kellemetlen és elviselhetetlen vagy, s úgy találom, hogy végtelenül nehéz veled együtt élni, fölényeskedő okosságod megrontja minden jó tulajdonságodat, s hasznavehetetlenné tesz a világ számára pusztán azért, mert nem tudsz erőt venni azon vágyadon, hogy mindent jobban tudj, mint más." Az anyja írta e sorokat Schopenhauernek, s el lehet képzelni: ha ő így vélekedett róla, mit gondoltak felőle mások. Mire felnőtt, már rendelkezett a zsémbes öregemberek összes tulajdonságával. Gyanakvó, elviselhetetlen ember lett. Nem elég, hogy töltött pisztollyal a párnája alatt aludt, de gyilkosságtól tartva sosem borotváltatta magát a borbélynál, még a pipáit is zár alatt tartotta, nehogy megmérgezzék. Anyja szeretetét elvesztette, nem volt felesége, gyereke, és nem volt egyetlen barátja sem, teljesen egyedül élt a világban. Így volt ideje rá, hogy A világ mint akarat és képzet címmel megírja élete fő művét, amely azonban semmi visszhangot nem keltett. Ö maga persze meg volt győződve róla, hogy a filozófia ezeréves problémáit oldotta meg könyvében, így bár az értetlenség rettentően bántotta mértéktelen hiúságát, azzal vigasztalta magát, hogy a zseniket csak az utókor ismeri fel. Miután könyvét nem vásárolták, eltökélte, hogy tanítani fogja gondolatait. A berlini egyetemen próbálkozott, Hegellel vetélkedve, de előadásait szinte üres padsorok előtt tartotta, így hamar lemondott katedrájáról. Ezután beköltözött egy kis panzióba, s ott élt évtizedekig kutyájával, a gúnyosan „ifjú Schopenhauer”-nek nevezett blökivel. Vénséges aggastyán volt már, amikor végre felfedezték kétségtelen filozófiai nagyságát. Hetvenedik születésnapján szinte egyik napról a másikra a filozófia lángelméjeként ünnepelte a világ, ő pedig gyerekes örömmel fogadta a későn jött elismerést. Még két évet élt abban a boldog tudatban, hogy mégis adott valamit az embereknek, akiket pedig úgy utált világéletében.” (Kalendárium Press)  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A tárgyak rendszere

Online antikvárium: A tárgyak rendszere Szerző:
Jean Baudrillard
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 246
Fordító:
Prof., dr. Albert Sándor

Jean Baudrillard a posztmodern filozófia képviselője kötetében azt állítja, hogy a bennünket körbevevő tárgyak rendszert alkotnak. A dolgok, a tárgyak nem csak önmagukat jelentik, hanem mindegyik egyben implicit jelzés a másik irányába. Hallgatólagosan mindegyik tárgy a másikra utal, a másikra mutat, azt jelzi. Mert a felszín alatt ugyanazt a nyelvet beszélik. Ez a nyelv pedig leginkább egy bizonyos fajta státusz, egy bizonyos fajta életstílus, életforma. Baudrillardnál az ún. fogyasztói társadalom lényegi meghatározottsága az, hogy a tárgyakat már nem annyira a használati értékük, mintsem inkább a jelzőértékük miatt veszik. Mert az egyes tárgy a tárgyaknak egy egész rendszerét jelzi. Vagyis amikor dolgokat veszünk, akkor tulajdonképpen magukat a jeleket, a jelzőrendszert fogyasztjuk. És eleve arra is irányul a fogyasztásunk. Tehát nem is annyira a tárgy az amit fogyasztunk, hanem maga a státusz, az életstílus, az életforma. A szerző leleplező módon állítja elénk az emberi kapcsolatok helyett a tárgyak pótszerét kereső fogyasztói társadalmat. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Az élet rejtett logikája

Online antikvárium: Az élet rejtett logikája Szerző:
Tim Harford
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 2008.
Oldalszám: 307
Fordító:
Garamvölgyi Andrea Burger Anna
Szerkesztő:
Dr. Szőlősi Péter,

A könyv olvasása közben rádöbbenünk, hogy még azok is közgazdasági logika szerint gondolkodnak, akikről a legkevésbé hittük volna...
Kiadói papírborítóban, új állapotban.  (Biz. 369)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 400Ft.-

Ugrás:
Összesen: 22 könyv
1. oldal / 3 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: