A rendelés szünetel!

Kedves vásárlóink, sajnálattal közöljük, hogy a rendelés leltár miatt átmenetileg (2022. 01. 10. - 01. 31. -ig) szünetel. Megértésüket köszönjük. Ha megrendeli a könyvet, a rendszer leveszi ugyan az állományból és félreteszi Önnek, de a fizetés és szállítás részleteit csak a leltár után tudjuk megbeszélni és a könyvet postázni, ha még akkor is igényt tart rá. (Tehát a könyv már az Öné, de csak később tudjuk elküldeni.) Erről e-mailben fogjuk értesíteni.

Böngésző

Társadalomtudomány Filozófia, vallásfilozófia, társadalomfilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, hermeneutika, etika

Adalék a morál genealógiájához (A legutóbb közreadott "Jón és gonoszon túl" kiegészítéseként és magyarázataként)

Online antikvárium: Adalék a morál genealógiájához (A legutóbb közreadott Szerző:
Friedrich Nietzsche
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 198
Fordító:
Romhányi Török Gábor

A könyv Nietzsche legtöbbet vitatott, legmélyenszántóbb és minden bizonnyal legmaradandóbb alkotása. Végletesen leegyszerűsítve: a zsidó-keresztény kultúra által „kitenyésztett” ember kritikai története. Az aszkétikus pap az aszkétikus ideálra összpontosítva, a rossz lelkiismeret és érzelmi túlfűtöttség állandó ébrentartásával hogyan gyakorolja a hatalmat a nyájon, mi módon lesz pásztora, orvosa, felügyelője, milyen hatalmi technológiát, technikát alkalmaz, melyek fő stratégiai és taktikai támpontjai az élet energiáival való kontraszelektív gazdálkodásban? Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A filozófia világtörténetete

Online antikvárium: A filozófia világtörténetete Szerző:
Störig, Hans Joachim
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1997.
Oldalszám: 614
Sorozat:
Helikon Universitás, Filozófia

" És amikor a rend a határt kiszabta, mi volt alul: és mi került fölébe? itt vak álmok, ott erők forradalma, lent bomlás, fent a formák büszkesége. (Rig-Véda) A Müncheni Egyetem filozófiaprofesszorának műve.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban. (Biz. 228)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A fizika taója (A modern fizika és a keleti miszticizmus közötti párhuzam feltárása)

Online antikvárium: A fizika taója (A modern fizika és a keleti miszticizmus közötti párhuzam feltárása) Szerző:
Fritjof Capra
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 380
Fordító:
Pavlov Anna, Dankó Zoltán

Az emberek sokféle úton próbálták már megérteni az élet misztériumát Ezek közül az egyik a fizika, a másik a miszticizmus útja. Fritjof Capra elméleti fizikus ebben a könyvében rámutat a racionális és a misztikus gondolkodásmód közötti megdöbbentő hasonlóságra, és rávilágít arra, hogy világunkat csak ennek megismerésével és figyelembevételével érthetjük meg.
A kötet áttekintést nyújt a különböző keleti filozófiai hagyományokról: a taoizmusról, a buddhizmusról, a hinduizmusról, a zenről valamint a modern fizika legfontosabb elméleteiről: a relativitás- és kvantumelméletről, a szubatomi világról, s az ezek közötti párhuzamokról. Olvasott állapotban.    

Ár: 15 000Ft.-

A lélek zengése

Online antikvárium: A lélek zengése Szerző:
Kisfaludy György
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 141

A berlini Műegyetem kutatói a fejükbe vették, hogy végére járnak a régóta dúló vitának: van-e olyan konkrét dolog, hogy lélek, vagy nincs? Ha van, akkor van-e a léleknek mérhető tömege? Szellemes módszert eszeltek ki ennek eldöntésére, és 2000 haldoklót ágyastól nagyon érzékeny mérlegre tettek annak megállapítására, hogy változik-e a beteg súlya a halál pillanatában? A Dr. Becker Martens által vezetett kutatócsoport úgy találta, hogy nemtől, kortól és testsúlytól függetlenül egyöntetűen 0,072 grammal lettek könnyebbek az emberek a haláluk után néhány pillanattal. Ezek után nem lesz túlzottan meglepő, hogy a lélek mikroszkóp alatt is megfigyelhető. Az emberi lélek kb. 1 mikron nagyságú színes, porszemnyi dolog és legalább 12 színben létezik. Alakja legömbölyített ikozaéder alakú. Fajsúlya: 1,375x 10 a tizenegyediken g/cmł. Gondoljunk csak bele! A higany fajsúlya 13,6 g/cmł. Akkor a lélek a legnehezebb dolognál is százmilliárdszor nagyobb fajsúlyú!? Ha a sűrűségét vizsgáljuk, úgyszintén egy hihetetlen sűrűségi értékről beszélünk, amihez képest az anyagi világban található kemény és szilárd anyagok csak vákuumhoz hasonlíthatók. Ezért aztán nehéz lenne a lelket ketrecbe zárni, mert még a Hold tömegén is akadálytalanul „átsétál”. A lélek, mint az előző kísérletből kiderült, a testtől függetlenül is létezik, és ez a lélek irányítja a test egész működését, fejlődését, életét vagy halálát. Amikor a test már nem felel meg a lélek céljának, a lélek egyszerűen otthagyja, „kibújik  a bőréből”, és újabb testet épít magának... Jó állapotban.          

Ár: 5 000Ft.-

A lelkiismeret

Online antikvárium: A lelkiismeret Szerző:
Reisinger János
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2005
Oldalszám: 272

1912 óta nem jelent meg önálló kötet hazánkban a lelkiismeretről. Mint fogalomra gyakran hivatkozunk rá, hiányát keserűen panaszoljuk, de hogy a lelkiismeret törvénye a legegyetemesebb, amelynek követésétől, megtartásától függ az emberségünk, boldogságunk, ezt mintha nem vennénk komolyan. Meggyőződése, hite, vallása nem mindenkinek van, nem is lehet, lelkiismerete azonban igen. Ha magunknak jót kívánunk, és általában teljes mértékben, akkor vajon mi akadályoz meg minduntalan abban, hogy a másik embernek is megadjuk ugyanazt a figyelmet és jót? Mi az, ami mozdíthatatlan bizonyosság a lelkiismeretről, s mi az, ami segíti is ennek megvalósulását a hétköznapi életben? Hogyan viszonyul egymáshoz lelkiismeret, értelem, akarat? Mit tegyünk a lelkiismeret-furdalással? Adottság vagy alakítható képesség is a lelkiismeret? Ennek az emberben lévő igazságosságmércének van-e további mércéje? Miért késlekedett oly sokáig a történelemben a lelkiismereti szabadság elismerése és mindenki számára való biztosítása? Újszerű állapotban.

Ár: 4 000Ft.-

A létezőről és a lényegről

Online antikvárium: A létezőről és a lényegről Szerző:
Aquinói Szent Tamás
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 166
Fordító:
Klima Gyula
Sorozat:
Harmonia Mundi Könyvek

Aquinói Szent Tamás a skolasztika virágkorának legnagyobb hatású gondolkodója volt. Monumentális életművét a nagy gótikus katedrálisokhoz szokás hasonlítani. Filozófiai rendszerében a ráció eszközeivel foglalta világos, áttekinthető rendszerbe a mindenséget, annak anyagi és spirituális szféráit egyaránt. A létezőről és a lényegről című traktátus metafizikájának, a Természet princípiumairól pedig természetfilozófiájának összefoglalását nyújtja. A Summa Theologiae szemelvényei lét- és ismeretelméletének teológiai alkalmazását illusztrálják. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A megismerés tragikuma

Online antikvárium: A megismerés tragikuma Szerző:
Földes-Papp Károly
Kiadó:
Budapest-Szeged
Kiadás éve: 1941
Oldalszám: 172

A megismerés elméletének fogalma, felosztási módja és módszere. A megismerés lefolyása, határai, tragikuma, a filozófiai megismerés. Földes-Papp Károly filozófus, teológus. Bölcseleti és teológiai tanulmányainak befejezése után református lelkész lett, de érdeklődése a tudományos pálya felé terelte.  1947–48-ban a szegedi egyetem bölcsészkarán a filozófiai tanszéket vezető docens. Az egyetemi autonómia eltörlése miatt a tanítástól visszalépett. A magyar forradalom leverése után Nyugatra emigrált. Nyugat-Németországban mint nyelvtanár, kiadói lektor, szabadfoglalkozású íráselemző, végül mint egy német protestáns gyülekezet lelkésze dolgozott. Főleg az Új Látóhatárban publikált. A borító sérült, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A Napváros

Online antikvárium: A Napváros Szerző:
Campanella, Tommaso
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2002.
Oldalszám: 152
Fordító:
Sallay Géza

Utószóval és jegyzetekkel ellátta Sallay Géza.
"Napvárosban mindenki dolgozik, a termett javakat a szükségletek szerint osztják el, közös vallás van, mely semmiben sem hasonlítható a tételes kereszténységhez, nincs magántulajdon, árúcsere, a hatalom,  az irányítás a tudósok kezében öszpontosul..."
A szerző 1602-ben, az inkvizíció börtönében írt államelméleti munkája.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban.(Biz105)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 400Ft.-

Ugrás:
Összesen: 48 könyv
1. oldal / 6 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: