Böngésző

Társadalomtudomány Filozófia, vallásfilozófia, társadalomfilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, hermeneutika, etika

Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története

Online antikvárium: Az emberi szellem fejlődésének vázlatos története Szerző:
Marie Jean Antoine Nicolas de Condorcet
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1986
Oldalszám: 284
Fordító:
Pődör László
Szerkesztő:
Ludassy Mária
Sorozat:
Politikai gondolkodók

Condorcet szerint a természettudományok és a társadalomtudományok ismereteinek bővítése az igazságosság, az egyéni szabadság, az anyagi gazdagság és az erkölcsi együttérzés egyre igazságosabb világához vezet. (Besorolhatjuk tehát az utópisták táborába.) Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Az ember rendeltetése

Online antikvárium: Az ember rendeltetése Szerző:
Johann Gottlieb Fichte
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1976
Oldalszám: 286
Fordító:
Kis János

Fichte a francia forradalom tanulságait fordítja le a német filozófia nyelvére. Ő maga így ír erről: „Rendszerem a szabadság első rendszere; ahogyan ama nemzet a külső láncoktól szabadítja meg az embert, a rendszerem a magában való dolog béklyójától, a külső befolyástól.” Az emberi szabadság nevében következetes szubjektív idealizmussá alakítja át Kant filozófiáját, kiküszöböli belőle az emberi tudattól függetlenül létező „magábanvaló dolgot”. De az ő szubjektív idealizmusa nem üres ismeretelméleti konstrukció. Tartalmát társadalmi eredete határozza meg: az emberi szubjektum aktivitásának Hegel objektív idealizmusában, majd Marx történelmi materializmusában kiteljesedő dialektikáját készíti elő. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

Az ​ideálisról és reálisról szóló tan (+ Töredékek a filozófia történetéhez)

Online antikvárium: Az ​ideálisról és reálisról szóló tan (+ Töredékek a filozófia történetéhez) Szerző:
Arthur Schopenhauer
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 128

Az első mű középpontjában - akárcsak Schopenhauer tanításainak centrumában - az akarat fogalma áll. A világ lényege az örök, vakon mindent érvényesítő akarat, életerő. A világ a képzelethez, a látszathoz hasonlatos, nem más, mint az objektivitás. A Töredékekben is ez a gondolat munkál, miközben végigpásztázza a filozófia történetét. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Az öt géniusz - A bor filozófiája

Online antikvárium: Az öt géniusz - A bor filozófiája Szerző:
Hamvas Béla
Kiadó:
Szombathely
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 179
Szerkesztő:
Dúl Antal (közrem.)

Az öt géniusz nem azt kérdezi, nyugathoz tartozunk-e vagy kelethez, és nem azt, hogy mi a sajátos feladatunk Európa népeinek sorában. E kérdés másodlagos. Az öt géniusz azt kérdezi, mi e nép üdvtörténeti küldetése. A bor filozófiája az ünnep perceinek, a derűnek, játéknak, önfeledt életörömnek apológiája. Jó állapotban.KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

Az út és erény könyve (Tao Te King)

Online antikvárium: Az út és erény könyve (Tao Te King) Szerző:
Lao-Ce
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1980
Oldalszám: 122
Fordító:
Weöres Sándor
Szerkesztő:
Tőkei Ferenc (közrem.)

Lao-ce filozófiai költeménye Európában a kínai irodalom és filozófia valamennyi műve közül a legnépszerűbb. Számtalan európai nyelvű fordítása ismeretes, közülük nem egy magas költői értékű. A mű nem ismeretlen a magyar olvasó előtt sem, a magyarra ültetés úttörő munkáját elvégezték már. Éppen ezért van itt az ideje, hogy végre filológiailag és költőileg egyaránt az eredetihez méltó fordítás kerüljön az olvasó kezébe. A művet Weöres Sándor fordításában olvashatjuk. Védőburkolóval, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Babonák ellen

Online antikvárium: Babonák ellen Szerző:
Harkányi Ede
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1907.
Oldalszám: 305+2 mell.
Sorozat:
Társadalomtudományi Könyvtár

Kísérlet az erkölcsi világ gazdasági alapjainak meghatározására.
Kiadói egészvászon kötésben, szép tiszta példány , jó állapotban. (Biz. 155)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Bevezetés az általános etikába

Online antikvárium: Bevezetés az általános etikába Szerző:
Michael Quante
Kiadó:
Debrecen
Kiadás éve: 2012.
Oldalszám: 297
Szerkesztő:
Rózsa Erzsébet,
Sorozat:
Meditor Bioetikai sorozat 2.

Kiadói papírborítóban, új állapotban. (Biz. 425)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Cicero válogatott művei

Online antikvárium: Cicero válogatott művei Szerző:
Cicero
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1987.
Oldalszám: 546
Fordító:
Boronkai Iván, Kerényi Károlyné, Trencsényi-Waldapfel Imre, stb.
Szerkesztő:
Havas László

Kötetünk a sokarcú Cicero bemutatására vállalkozik a menydörgő szónok, az ármányos politikus, a bölcselő esztéta és a könnyed-szellemes csevegő levélíró műveiből ad gazdag ízelítőt. A jegyzeteket Geák Györgyi írta.
Kiadói egészvászon kötésben, védőborítóval. Szép, tiszta példány.

"Lakomán Cicero a lovagrendből származott, és nem dicsekedhetett tekintélyes ősökkel. Egyszer egy nagy lakomán vett részt, ahol Róma legelőkelőbb patríciusai valamennyien megjelentek. A vendégek egyike, Cicero szerény származására gondolva, hogy a nagy szónokot megalázza, azt indítványozta: mindenki ürítse serlegét a nemesek egészségére és vitéz őseik dicsőségére. A patríciusok zajos ovációval fogadták az indítványt, s ékes felköszöntőket mondottak egymás egészségére és kiváló őseik dicsőségére. Végül Cicerora kerül a sor, ki kezébe vette a serleget, és végignézve a társaságon így szólt: - Én a saját egészségemre és dicsőségemre iszom, mert családom nemessége velem kezdődik. A tietekre nem merek inni,mert a ti nemességetek bennetek végződik!" (Bölcsek mosolya) (Biz. 494)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 800Ft.-

Ugrás:
Összesen: 47 könyv
Elöző 3. oldal / 6 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: