A rendelés szünetel!

Kedves vásárlóink, a rendelés szabadság miatt átmenetileg (2022. 07. 29. - 08. 15. -ig) szünetel. Megértésüket köszönjük. Ha ezen időszak alatt rendel könyvet, a rendszer leveszi ugyan az állományból, küld egy rendszerüzenetet és félreteszi Önnek, de a fizetés és szállítás részleteit csak augusztus 15. után tudjuk megbeszélni és a könyvet postázni, ha még akkor is igényt tart rá. (Tehát a könyv már az Öné, de csak később tudjuk elküldeni.) Ez ügyben e-mailben fogunk jelentkezni.

Böngésző

Társadalomtudomány Filozófia, vallásfilozófia, társadalomfilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, hermeneutika, etika

Dienes Valéria önmagáról

Online antikvárium: Dienes Valéria önmagáról Szerző:
Szabó Ferenc (szerk.)
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2001
Sorozat:
Mai írók és gondolkodók 9.

Dienes (Geiger) Valéria (1879-1978) filozófus, Bergson tanítványa és műveinek fordítója, Prohászka lelki leánya és szellemi partnere, Teilhard műveinek fordítója és a mozdulatművészet hazai kibontakoztatója, e szöveggyűjteményben életművéről és hitéről vall. E vallomásszerű írásokat olvasva végigkövethetjük korunk nagy tanújának lelki-szellemi útját. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Értekezés az emberi természetről

Online antikvárium: Értekezés az emberi természetről Szerző:
David Hume
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1976.
Oldalszám: 916
Fordító:
Bence György
Sorozat:
Etikai gondolkodók

Hume Franciaországban írta meg e művét, amely későbbi gondolatainak színe-javát tartalmazza. Könyve a filozófia naturalizáló fordulatának alapvető dokumentuma, amely mind a mai napig ösztönzője eredeti gondolatoknak. Az analitikus filozófia egyik első képviselője, módszertani megoldásai alapvető jelentőségűek. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

Esztétika (reprint kiadás)

Online antikvárium: Esztétika (reprint kiadás) Szerző:
Sík SÁndor
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1990.
Oldalszám: 460

Második, az 1942-ben megjelent kötet utánnyomása.
Sík Sándor piarista, a modern bölcselet irányába tájékozódó katolikus filozófia, esztétika és irodalomtudomány jeles képviselője 1942-ben készült el esztétikai szintézisével, amelyben a keresztény széptan hagyományait, a kantiánus esztétika elveit és a 20. századi esztétikai irodalom java termését foglalja egybe. Sík munkája alapelveit három pontban foglalja össze: az esztétikai élmény másra vissza nem vezethető eredetiségéből indul ki; vallja az esztétikai tartalom és forma elválaszthatatlan egységét; az esztétikai élmény nem csupán tartalom és forma, hanem harmadikként művészi anyagot is feltételez. Sík számára saját esztétikája az esztétikai realizmus megvalósulási módja, amely a műalkotások létének magátólértetődőségéből indul ki, és tudatosan a keresztény hagyományok köré építi elméletét. A bevezető magával az esztétikum fogalmával, a következő rész a szép mint az abszolút esztétikum kategóriájával foglalkozik. A tartalom, a forma és az anyag egyenkénti analízisét a művész és a műalkotás vizsgálata követi, majd a befogadás mint újraalkotás mechanizmusa kerül sorra. A gondolatmenetet az egyes művészeti kategóriák áttekintése után az esztétika és az abszolútum viszonyának tárgyalása zárja, amelyre a szerző véleménye szerint az esztétika fogalmai – egyenként és együttesen is – utalnak.
Kiadói papírkötésben, szép, tiszta példány. (Biz.759)

Ár: 2 400Ft.-

Etika

Online antikvárium: Etika Szerző:
Hartmann, Nicolai
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 2013.
Oldalszám: 709
Fordító:
Simon Ferenc

Hartmann Etikája a kultúrtörténet egyik legjelentősebb nagyetikája. Olyan művek mellett mint Arisztotelész Nikomakhoszi etikája, mint Ágoston A szabad akaratról szóló pszeudodialógusa, mint Kantnak Az erkölcsök metafizikájának alapvetésében és a Kritikákban kifejtett, az erkölcsi követelmény természetéről szóló elmélete... Kiadói kartonkötésben, új állapotban.  (Biz. 565)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Félelem és reszketés

Online antikvárium: Félelem és reszketés Szerző:
Søren Kierkegaard
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1986
Oldalszám: 292
Fordító:
Rácz Péter

A hit és a döntés ellentmondásának megértési kísérlete ez az esszé, az emberi egzisztenciáról szóló egyik legmélyebb filozófiai vallomás. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Hermeneutika

Online antikvárium: Hermeneutika Szerző:
Arisztotelész
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 101
Fordító:
Rónafalvi Ödön
Szerkesztő:
Szalai Sándor

A Hermeneutika – mely az értelmezés, az interpretáció tudománya – Arisztotelész korai munkája, mely eredetileg az Organonban kapott helyet. Az Organon hat könyvet tartalmaz, ennek a műnek második darabja a Hermeneutika. Az arisztotelészi logika formális természetű. Felfogása szerint a filozófia a gondolkodás tartalmaival foglalkozik. Ezek között megkülönböztetett hely illeti meg a megismerést. Arisztotelész szerint a megismerés a fogalmak összekapcsolódása mondatokká. A mondatok válfajai közül – a megismerés szempontjából – elsődlegesek az ítéletek. Ezeknek jellegzetességeit vizsgálja a műben (állító és tagadó ítéletek, egyszerűek és összetettek, az ítéletek fajai a modalitás, a mennyiség és a minőség szerint stb.) itt születnek meg azok a szabályok, amelyekre később a szillogizmusok rendszere épül. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Igazság és módszer (Egy filozófiai hermeneutika vázlata)

Online antikvárium: Igazság és módszer (Egy filozófiai hermeneutika vázlata) Szerző:
Hans-Georg Gadamer
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 441
Fordító:
Bonyhai Gábor

A mű a modern filozófiai hermeneutika alapvető műve, a hatvanas és hetvenes évek talán legnagyobb hatású filozófiai alkotása. A szerző Hegelt és Heideggert követve, ugyanakkor tőlük el is határolódva dolgozta ki a maga dialogikus megértéselméletét, melynek befolyása ma a társadalomtudományok sok ágában, mindenekelőtt a szociológiában, az esztétikában és az irodalomtudományban érezhető erősen Kiadói vászonkötésben, eredeti védőborítóban, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

Képzelt ablak (Egy kvantumfizikus útmutatója a megvilágosodáshoz)

Online antikvárium: Képzelt ablak (Egy kvantumfizikus útmutatója a megvilágosodáshoz) Szerző:
Amit Goswami
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2005
Oldalszám: 366
Fordító:
Ujhelyi Bálint

Miután csaknem egy évszázada igyekszünk megfejteni az anyag titkait a kvantumfizika segítségével, világossá vált, hogy az elmélet önmagában nem tökéletes; a tudattal kell kiegészítenünk. A kvantumfizika lezárásához szükséges tudat ugyanaz, mint amellyel az írott történelem során a világ misztikusai találkoztak. Így feltárul a képzelet ablaka, a lehetőség, hogy a tudományba bevezessük a tudatot, mint minden létezés okát, felismerve, hogy egy új tudományos paradigma metafizikai alapja lehet. A szező holisztikus világnézete a legalapvetőbb és legégetőbb kérdésekre is megadja a választ:
Ki vagyok én és mi a célom az életben?  Ugyanaz -e az igazság a tudomány és a vallás számára? Vajon a gondolatok valóságosak-e? Miért történnek rossz dolgok a jó emberekkel? Goswami kvantumfizikusnak a tudomány és a spiritualitás területén végzett úttörő munkája A fizika taójának szellemét követei. Ennek fonalán elindulva továbbmegy: nem csupán párhuzamokról, hanem tökéletes egyesülésről beszél. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 12 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 47 könyv
Elöző 4. oldal / 6 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: