Böngésző

Társadalomtudomány Filozófia, vallásfilozófia, történelemfilozófia, tudományfilozófia, hermeneutika, etika

A filozófia rövid története

Online antikvárium: A filozófia rövid története Szerző:
Warburton, Nigel
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 2014.
Oldalszám: 279
Fordító:
Dippold Ádám
Szerkesztő:
Hitseker Mária

"Nigel Warburton könyvének varázsa abban rejtik, hogy mindenki számára érthető... Különös tehetsége van a bonyolult problémák feloldáasához." Kiadói kartonkötésben, új állapotban.(Biz.67)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A filozófia világtörténetete

Online antikvárium: A filozófia világtörténetete Szerző:
Störig, Hans Joachim
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1997.
Oldalszám: 614
Sorozat:
Helikon Universitás, Filozófia

" És amikor a rend a határt kiszabta, mi volt alul: és mi került fölébe? itt vak álmok, ott erők forradalma, lent bomlás, fent a formák büszkesége. (Rig-Véda) A Müncheni Egyetem filozófiaprofesszorának műve.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban. (Biz. 228)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A lélek zengése

Online antikvárium: A lélek zengése Szerző:
Kisfaludy György
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 141

A berlini Műegyetem kutatói a fejükbe vették, hogy végére járnak a régóta dúló vitának: van-e olyan konkrét dolog, hogy lélek, vagy nincs? Ha van, akkor van-e a léleknek mérhető tömege? Szellemes módszert eszeltek ki ennek eldöntésére, és 2000 haldoklót ágyastól nagyon érzékeny mérlegre tettek annak megállapítására, hogy változik-e a beteg súlya a halál pillanatában? A Dr. Becker Martens által vezetett kutatócsoport úgy találta, hogy nemtől, kortól és testsúlytól függetlenül egyöntetűen 0,072 grammal lettek könnyebbek az emberek a haláluk után néhány pillanattal. Ezek után nem lesz túlzottan meglepő, hogy a lélek mikroszkóp alatt is megfigyelhető. Az emberi lélek kb. 1 mikron nagyságú színes, porszemnyi dolog és legalább 12 színben létezik. Alakja legömbölyített ikozaéder alakú. Fajsúlya: 1,375x 10 a tizenegyediken g/cmł. Gondoljunk csak bele! A higany fajsúlya 13,6 g/cmł. Akkor a lélek a legnehezebb dolognál is százmilliárdszor nagyobb fajsúlyú!? Ha a sűrűségét vizsgáljuk, úgyszintén egy hihetetlen sűrűségi értékről beszélünk, amihez képest az anyagi világban található kemény és szilárd anyagok csak vákuumhoz hasonlíthatók. Ezért aztán nehéz lenne a lelket ketrecbe zárni, mert még a Hold tömegén is akadálytalanul „átsétál”. A lélek, mint az előző kísérletből kiderült, a testtől függetlenül is létezik, és ez a lélek irányítja a test egész működését, fejlődését, életét vagy halálát. Amikor a test már nem felel meg a lélek céljának, a lélek egyszerűen otthagyja, „kibújik  a bőréből”, és újabb testet épít magának... Jó állapotban.          

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A létezőről és a lényegről

Online antikvárium: A létezőről és a lényegről Szerző:
Aquinói Szent Tamás
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 166
Fordító:
Klima Gyula
Sorozat:
Harmonia Mundi Könyvek

Aquinói Szent Tamás a skolasztika virágkorának legnagyobb hatású gondolkodója volt. Monumentális életművét a nagy gótikus katedrálisokhoz szokás hasonlítani. Filozófiai rendszerében a ráció eszközeivel foglalta világos, áttekinthető rendszerbe a mindenséget, annak anyagi és spirituális szféráit egyaránt. A létezőről és a lényegről című traktátus metafizikájának, a Természet princípiumairól pedig természetfilozófiájának összefoglalását nyújtja. A Summa Theologiae szemelvényei lét- és ismeretelméletének teológiai alkalmazását illusztrálják. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A megismerés tragikuma

Online antikvárium: A megismerés tragikuma Szerző:
Földes-Papp Károly
Kiadó:
Budapest-Szeged
Kiadás éve: 1941
Oldalszám: 172

A megismerés elméletének fogalma, felosztási módja és módszere. A megismerés lefolyása, határai, tragikuma, a filozófiai megismerés. Földes-Papp Károly filozófus, teológus. Bölcseleti és teológiai tanulmányainak befejezése után református lelkész lett, de érdeklődése a tudományos pálya felé terelte.  1947–48-ban a szegedi egyetem bölcsészkarán a filozófiai tanszéket vezető docens. Az egyetemi autonómia eltörlése miatt a tanítástól visszalépett. A magyar forradalom leverése után Nyugatra emigrált. Nyugat-Németországban mint nyelvtanár, kiadói lektor, szabadfoglalkozású íráselemző, végül mint egy német protestáns gyülekezet lelkésze dolgozott. Főleg az Új Látóhatárban publikált. A borító sérült, jó állapotban.

Ár: 2 000Ft.-

A Napváros

Online antikvárium: A Napváros Szerző:
Campanella, Tommaso
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2002.
Oldalszám: 152
Fordító:
Sallay Géza

Utószóval és jegyzetekkel ellátta Sallay Géza.
"Napvárosban mindenki dolgozik, a termett javakat a szükségletek szerint osztják el, közös vallás van, mely semmiben sem hasonlítható a tételes kereszténységhez, nincs magántulajdon, árúcsere, a hatalom,  az irányítás a tudósok kezében öszpontosul..."
A szerző 1602-ben, az inkvizíció börtönében írt államelméleti munkája.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban.(Biz105)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 400Ft.-

A Neo-Tech felfedezés

Online antikvárium: A Neo-Tech felfedezés Szerző:
Frank R. Wallace
Kiadó:
S.l.
Kiadás éve: 1992
Oldalszám: 270
Fordító:
S.n.

Önöket a történelem során manipulálták, megfosztották boldogulásuktól és boldogságuktól, áldozatul estek politikusoknak, teológusoknak, álértelmiségieknek. Ha önnek sikerül birtokába vennie a Neo-Tech mind a 114 Előnyét, mindörökre korlátlan jómódra, boldogságra és romantikus szerelemre tesz szert. Olvasott állapotban, a lapszéleken elszíneződés.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A nyugat alkonya I-II.

Online antikvárium: A nyugat alkonya I-II. Szerző:
Spengler, Oswald
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1994.
Oldalszám: 674+3 táblázat, 803
Fordító:
Juhász Anikó, Csejtei Dezső, Simon Ferenc

A világtörténelem morfológiájának körvonalai. Első kötet: Alak és valóság; Második kötet: Világtörténeti perspektívák.
Kiadói műbőrkötében, új állapotban. (Biz. 649)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 9 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 37 könyv
1. oldal / 5 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: