Böngésző

Természettudományok Fizika, kémia, matematika, geometria

A kémia története Magyarországon

Online antikvárium: A kémia története Magyarországon Szerző:
Szabadváry Ferenc - Szőkefalvi Nagy Zoltán
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1972.
Oldalszám: 365

A szerzők a kémia tudományának magyarországi kialakulását és fejlődését a korai középkortól az 1940-es évekig tárgyalják. A munka pontos forráskutatás alapján készült, részletes és gazdag bibliográfiai hivatkozásokkal. Életrajzokat is tartalmaz. 
Kiadói egészvászon kötésben, védőborítóval. Magkímélt példány. (Biz.88)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 600Ft.-

A kis kémikus (60 ábrával)

Online antikvárium: A kis kémikus (60 ábrával) Szerző:
Müller Ottó
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1944.
Oldalszám: 327

Valamikor a kémia csak kotyvaztásból állt, misztikus jelbeszédből, no meg csalásból, és mostohagyermeke volt a természettudományoknak.  Ma már azonban tisztelettel kell, hogy beszéljün róla. A kémia adta nekünk az ablak üvegét, gyógyszereket állított elő, üzemanyagot stb, és még mi mindent a XX. században. Fontos, ezt a tudást átörökíteni a következő generációkra is. Érdekesen, értelmesen, kísérletezni, felkelteni a fiatalok érdeklődését a kémia iránt. Kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. (Biz. 685)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Ezoterikus fizika (A modern fizika megdöbbentő felfedezései)

Online antikvárium: Ezoterikus fizika  (A modern fizika megdöbbentő felfedezései) Szerző:
Dr. Héjjas István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 158

A klasszikus fizika a múlté. A relativitáselmélet és a kvantumelmélet már egy ideje gyökeresen felborították a korábban megdönthetetlennek vélt fizikai világképet. Felborították, ámde éppen ellenkező irányban. A két elmélet között ugyanis logikai ellentmondások vannak, és emiatt a „relativisták” és a „kvantumfizikusok” között évtizedek óta dúl a vita, hogy melyik elmélet a hibás. A fizika jelenleg paradigmaváltás előtt áll. Megszületőben van az egyesített fizikai elmélet. Ez az elmélet azonban nem érzékelhető dimenziókkal, visszafelé folyó idővel, és más képtelenségnek tűnő modellekkel számol, és azt is kétségbe vonja, hogy az, amit eddig anyagnak hittünk, valóságosan létezik-e. Ezeket a kérdéseket (atommodellek, kvantumugrások, anyaghullámok, kauzalitás, alagúteffektus, komplementaritás, antianyag és vákuumfluktuáció, beotstrap és kvark elméletek, kvantum-tér, kvantumkáosz és pillangóeffektus, fraktálok és szuperhúrok, szinkronicitás) tárgyalja ez a könyv mindenki számára közérthető módon. Jó  állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Kristálygeometria és a fémek rácstranszformációi

Online antikvárium: Kristálygeometria és a fémek rácstranszformációi Szerző:
Hermann Schumann
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1985
Oldalszám: 216
Fordító:
Deák Péter
Szerkesztő:
Juhász Ágnes

A szabadon nőtt kristályok sík felületei, egyenes élei és állandó szögei absztrakt geometriai fogalmak anyagi megvalósulásának tekinthetők, és így már igen korán matematikai spekulációkra - de pontos mérésekre és számításokra is - ösztönöztek. A számítások alapjául eleinte a látható és közvetlenül mérhető természetes paraméterek: az élhosszak arányai (később a három rácsállandó), valamint a felületek által bezárt három szög szolgálta. Ezekkel a skaláris adatokkal trigonometriai úton számos kvantitatív összefüggés nyerhető. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Tiltott találmányok

Online antikvárium: Tiltott találmányok Szerző:
Egely György
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 2000.
Oldalszám: 340+9 tábla
Szerkesztő:
Mészáros Gábor

1712-ben egy fiatal német vándororvos, Orffyreus szokatlan szerkezetet mutat be: egy kereket, ami állandóan forog, súlyokat emel fel, hónapokon át lezárt szobában is mozog, s másik állványra is áthelyezhető. A kor tudósai és hitelt érdemlő emberei többször is megvizsgálják a szerkezetet, látják, hogy nem külső hatás mozgatja a kereket. A feltaláló nem árulja el, inkább a sírba viszi a titkot, de a 100.000 talléros vételárból nem enged... Az 1920-as években egy fiatal amerikai elektrotechnikus, H. Moray egy fadobozt mutat be, amelyben kékesen világító csövek vannak, s több kW elektromos energiát ad le heteken keresztül. Titkát a sírba viszi, mert senki nem fizeti meg a kért vételárat... Az 1930-as években egy osztrák erdész, Schauberger megdöbbenve látja, hogy a pisztrángokat nem sodorja le a gyors hegyi patak. Kopoltyújukat tanulmányozva olyan áramlási csatornát épít, amelyből a víz nagyobb energiával lép ki, mint ahogy belépett. Kevesen segítik a munkáját, eredményeit nem tudja hasznosítani... Nikola Tesla, korunk nagy feltalálója a 30-as éveken olyan villanyautót épít, amihez nem kell külső energiaforrás. Ő mégis szegényen, elhagyatottan hal meg... Az ehhez hasonló esetek, történetek folytatódnak a legutóbbi évtizedekig, sorra tűnnek el az ilyen találmányok feltalálóikkal együtt. Minden jel arra mutat, hogy évszázadokkal ezelőtt fontos kérdésekben tévútra jutott a fizika, s emiatt a technika fejlődése. Nem túlzás azt állítani, hogy ebbe több milliárd ember pusztult bele ezidáig. Akik látták a kiutat, és működő, olcsó és tiszta többletenergiát adó szerkezeteket is készítettek, azokat eltaposták a tudomány és az ipar vezetői. Emiatt marad a szegénység, az energiaválság és a környezetszennyezés. Ezeket a történeteket dolgozza fel a könyv, jórészt eldugott, nehezen fellelhető dokumentumok alapján. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

„Tréfál, Feynman úr?” (Egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai ahogy Ralph Leighton lejegyezte)

Online antikvárium: „Tréfál, Feynman úr?” (Egy mindenre kíváncsi pasas kalandjai ahogy Ralph Leighton lejegyezte)
Szerző:
Richard P. Feynman - Ralph Leighton
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 342
Fordító:
Ifj. Vitray Tamás

A Nobel-díjas fizikus élt-halt a bizarr kalandokért. Önéletrajzi könyvében a maga utánozhatatlan stílusában meséli el nekünk, hogy miről csevegett az atomfizikával kapcsolatban Einsteinnel és Bohrral; hogyan nyitotta ki a feltörhetetlennek hitt iratszekrényeket, bennük a legféltettebb atomtitkokkal - és még sok más elképesztő kalandot. Megismerhetjük Feynman csodálatosan különc, mégis nagyszerű pályafutását, amelyet mindvégig magas hőfokon tartott a kivételes intelligencia, az áradó önbizalom és a határtalan kíváncsiság. Richard P. Feynman (1918–1988) a 20. század egyik legnagyobb hatású amerikai fizikusa. Jelentős szerepe volt a kvantum-elektrodinamika kialakulásában. Részt vett az atombomba kifejlesztésében és a Challenger-katasztrófa kivizsgálásában. Az elméleti fizikában elért eredményeiért 1954-ben Albert Einstein-díjjal tüntették ki. A kvantum-elektrodinamika terén végzett munkásságáért 1965-ben fizikai Nobel-díjat kapott. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-