Böngésző

Néprajz Folklór

Este a fonóban

Online antikvárium: Este a fonóban Szerző:
Lajos Árpád
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1974.
Oldalszám: 521+16 oldal képanyag

Borsodi népszokások.
"Ez a monográfia leíró módszerrel készült. Borsod-Abaúj-Zemplén megye különböző tájaira kiterjedően, századunk elejéig visszanyúló visszaemlékezések nyomán, s az adatközlők szemléltetéseit is (egyes munkarészletek bemutatása, dalok, játékok közlése) felhasználva, szakaszonként leírja a fonóélet jelenségeit, jellemez, összefoglal" Kiadói papírkötésben, jó állapotban  (Biz. 666)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Háromszéki magyar népköltészet

Online antikvárium: Háromszéki magyar népköltészet Szerző:
Konsza Samu
Kiadó:
Marosvásárhely
Kiadás éve: 1957.
Oldalszám: 565
Szerkesztő:
Faragó József

Konsza Samu e művével méltó módon folytatja Kriza János, Orbán Balázs, Benedek Elek , Ősz János és a székely nepköltészet többi klasszikus gyűjtőinek munkáját.  A  Háromszéki magyar népköltészet c. műve (Marosvásárhely, 1957): több mint 60 helységből, 1675 népköltészeti
alkotással(mesék, balladák, dalok, gyermekjátékok, lakodalmi költészet, köszöntők, mondókák, táncszók, közmondások, találós kérdések, írott versek) a mai napig a romániai magyar folklór egyik leggazdagabb és legátfogóbb megyei gyűjteménye.
Kiadói, illusztrált egészvászon kötésben. Szép, tiszta példány. A címlapon, 1958-ban, Sepsiszentgyörgyön készült ajándékozási bejegyzés van. (Biz. 687)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

Magyar szólások és közmondások

Online antikvárium: Magyar szólások és közmondások Szerző:
O. Nagy Gábor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1976.
Oldalszám: 860

O. Nagy Gábor mintegy húszezer magyar szólást és közmondást felölelő gyűjteménye az eddigi legteljesebb ilyen jellegű munka.
Kiadói vászonkötésben, viseltes védőborítóval. (Biz. 275)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 800Ft.-

Moldvai gyűjtés

Online antikvárium: Moldvai gyűjtés Szerző:
Veress Sándor (gyűjtötte és lejegyezte)
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1989.
Oldalszám: 421
Szerkesztő:
Berlász Melinda és Szalay Olga
Sorozat:
újMagyar Népköltési Gyűjtemény XVI. kötet.

Kiadó papírborítóban, új állapotban. (Biz.520)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 14 000Ft.-

Népi kalendárium

Online antikvárium: Népi kalendárium Szerző:
Penavin Olga
Kiadó:
Újvidék
Kiadás éve: 1988.
Oldalszám: 181

Az esztendő néprajza a jugoszláviai magyarság körében.

"A jugoszláviai magyarok között végzett többéves gyűjtésből nagyon szépen kikerekedik a népi kalendárium, a jeles napok, esztendős ünnepek mellett a többi napokhoz  fűződő szokásanyag, hagyomány is."
Régi kalendáriumokból vett fametszetes illusztrációkkal.
Kiadói kartonban, kicsit sérült védőborítóval. Jó példány. (Biz.186)


KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Ünnepi kalendárium I-II.

Online antikvárium: Ünnepi kalendárium I-II. Szerző:
Bálint Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1977
Oldalszám: 1088

A Mária-ünnepek és jelesebb napok hazai és közép-európai hagyományvilágából.  I. kötet. December 1 – június 30. II. kötet. Július 1 – november 30. Hazánk talán legnagyszerűbb néprajztudósának hatalmas, összefoglaló művében az év minden napjának minden néprajzi vonatkozása megtalálható. Érdemes napról napra olvasni, hogy részese lehessünk népünk bölcsességének, felfedezzük újra az elfeledett ünnepeinket, különleges népszokásokat, csodálatos archaikus imádságokat, ráolvasásokat, és némely kedves kis babonaságot is… Burkoló néhány helyen szakadozott, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 12 000Ft.-

Viaszöntő népszokás Máriapócson

Online antikvárium: Viaszöntő népszokás Máriapócson Szerző:
Szalontai Barnabás
Kiadó:
Nyírbátor
Kiadás éve: 1977
Oldalszám: 90
Szerkesztő:
Németh Péter
Sorozat:
A Báthori István Múzeum kiadványai 24.

Szalontai Barnabás a nyírbátori Báthori István Múzeum alapító igazgatója. Főleg Nyírbátor és környéke néprajzi, tárgyi anyagának összegyűjtésével, és népi kisipari témákkal foglalkozott. A fogadalmi tárgyak vizsgálatára a magyar néprajz kevés figyelmet fordított. A máriapócsi búcsújáró helyen az offereket (áldozati szobrocskákat) a mézesbábusok árulták. Viaszból tehén, ló, borjú, csikó stb. figurákat készítettek. Ha valakinek beteg lett a tehene, lova, csikója stb. annak megfelelő állatfigurát vett a mézesbábusoktól, s egyházi embernek adta át, hogy imádkozzon a beteg állatért. A néphit szerint a beteg állat meggyógyult. Megjelent 500 példányban, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-