Böngésző

Hadtörténelem Háborúk, hadtörténet, hadtudomány, hadművészet, harcászat

A Doberdó védelme az első isonzói csatában

Online antikvárium: A Doberdó védelme az első isonzói csatában Szerző:
Báró Somorjai Lukachich Géza
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1918
Oldalszám: 92

Doberdó a magyarság számára szimbolikus jelentéssel bír, s annak a gyászos emlékű történelmi-földrajzi fogalomsornak a része, amelybe Mohács, vagy a Don-kanyar is tartozik. A súlyos veszteségeket, szomorú emlékeket idéző fogalmon túl azonban a Doberdó a magyar hadtörténelem egyik legfontosabb emlékhelye és egyúttal a magyar katonai helytállás és hősiesség jelképe is. A Doberdó-fennsík kopár kövein, a fennsík védelmének legkritikusabb pontjain több mint egy éven keresztül döntően a korabeli Magyarország területéről származó ezredek harcoltak és a legnehezebb körülmények között védték az akkori közös hazát, az Osztrák-Magyar Monarchiát. A Doberdó a magyar köztudatban általuk és miattuk vált fogalommá. 1915. június 23-án kezdődött az első isonzói csata, melyet aztán a következő három évben még 11 követett. Vagy 100 ezer magyar halott volt a Monarchia félmillió áldozata között, a másik oldalon még nagyobb veszteségeket könyveltek el, Olaszország 750 ezer embert veszthetett a kegyetlen terepen zajló állóháborúban. Doberdó neve elválaszthatatlanul egybeforrt a legendás magyar vitézséggel, mely ebben a háborúban az ősi magyar virtus minden erejével lángra lobbant, és vakító fénye az egész világ előtt tisztán olvashatóan hívta fel a figyelmet e nemzet ezeréves történetére és sértetlenül megőrzött ősi erényeire. Kopott borítóval, belül jó állapotban, térképekkel.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A magyar katona ezer éven át

Online antikvárium: A magyar katona ezer éven át Szerző:
Lampérth Géza
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1916
Oldalszám: 300
Szerkesztő:
Haranghy Jenő (ill.)

A magyar katona története a honfoglalástól az első világháborúig. Haranghy Jenő 8 egész oldalas rajzával illusztrált. Átkötött, jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A világháborúk krónikája

Online antikvárium: A világháborúk krónikája Szerző:
Jüling András - Kerezsy Csaba - Kőváry Zsolt - Marián Andor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 512

A világháborúk története:
- előzmények és következmények
- több mint 2.000 fotó az eseményekről
- 1000 szócikk és életrajz
- adatok, grafikonok, statisztikák. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A világháború naplója 1-11. köt. (A háború kitörésétől az 1916. január-februári eseményekig)

Online antikvárium: A világháború naplója 1-11. köt. (A háború kitörésétől az 1916. január-februári eseményekig) Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1915-1917
Oldalszám: 96,76,95,100,96,94,96,95,96,95,95
Szerkesztő:
Radó Antal (sorozatszerkesztő)
Sorozat:
Magyar könyvtár 771-790, 851-852.

„E füzetsorozattal a Magyar Könyvtár köteteinek új sorozata kezdődik: a világháború eseményeinek hónapról-hónapra való krónikaszerű összefoglalása. Olyan krónikát igyekszünk adni benne, a mely egyaránt szól a jelennek, mikor a háború még folyik, és a jövőnek is, amely a háború után képet igyekszik alkotni az eseményekről. A háború dokumentumait gyűjtjük össze a füzetekben: a legfontosabb diplomáciai aktákat, a hadvezetőségek és vezérkarok jelentéseit, s egyéb illetékes forrásból származó tájékoztató közléseket. Ezeknek napról-napra összerakott mozaikjából fognak kialakulni a háború képének körvonalai, s érthetővé válik sok esemény amelynek kapcsolatai annak idején homályban maradtak. Minden történetírás a krónikával kezdődik - ezt a kiinduló pontot igyekszünk megadni a Magyar Könyvtár olvasóinak és a jövendő történetírásnak.” 1-11. füzet, a háború kitörésétől az 1916. január-februári eseményekig. Nem teljes, a sorozat 13 kötetből állt. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 50 000Ft.-

A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma

Online antikvárium: A volt m. kir. szegedi 5-ös honvédek világháborús emlékalbuma Szerző:
Réti Béla (összeáll.)
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1933
Oldalszám: 296

A világháború alatt, a magyar csapatok vitéz és önfeláldozó magatartását minden ellenfél egyaránt elismerte. A honvéd elnevezés, amely a magyar nemzet függetlenségi harca alatt, még a tengerentúlon is, mint az önfeláldozó hazaszeretet jelképe, a nemzetek köztudatába ment át, a világháborúban a Kárpátok bérceiről és annak lábánál őrt álló Przemysl várából kelt szárnyra. Azoknak a hősöknek magasztos példája, akik az emberiség legszentebb eszményeiért, a szabadságért és függetlenségért meghalni tudtak, lebegett az unokák előtt, amikor a Kárpátok hóborította tetőin és Przemysl várának védelmében, életüket áldozták fel a haza szent földjének védelmében A volt magy. kir. 5. honv. gy. ezred, a világháborúban tanúsított vitéz magatartásával mindhalálig védte azt az ősi rögöt, amelyet ezer esztendő nemzedékei a vérükkel öntöztek! Számos képpel, térképpel, arcképekkel és életrajzokkal illusztrálva. Kifogástalan állapotú példány.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 60 000Ft.-

Az ellenforradalom hadserege 1919 - 1921

Online antikvárium: Az ellenforradalom hadserege 1919 - 1921 Szerző:
Pataki István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1973
Oldalszám: 298

A szerző kandidátusi disszertációjában tárja fel a Horthy-korszak megalapozásában nagy szerepet játszó fegyveres erők történetét. A szerző felvonultatja előttünk a darutollas tiszti különítményeket, a csendőrség és a rendőrség prominenseit. Rávilágít az 1919-ben elkezdődött "fehérterror" csaknem minden részletére.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 500Ft.-

Az ​idő és a harckocsik

Online antikvárium: Az ​idő és a harckocsik Szerző:
Pavel Alekszejevics Rotmisztrov
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1975
Oldalszám: 292
Fordító:
Sándor Andor

P. A. Rotmisztrov szovjet harckocsizó tábornok, később marsall és a hadtudományok doktora a kezdetektől fogva részese volt a szovjet harckocsizó fegyvernem kiépítésének. A nagy tudású katona tudományos tevékenységet is folytatott, elméleti munkáit Guderian és de Gaulle műveivel együtt emlegetik a nyugati szakirodalomban. E műve áttekinti a szovjet harckocsik fejlődését, de a munka gerincét a második világháború tankcsatáinak leírása adja, elsősorban azon összecsapásoké, melyekben a szerző is részt vett (pl. Moszkva védelmében, majd a sztálingrádi csatában, ahol visszaverte Erich von Manstein ellentámadását, illetve a kurszki ütközetben, ahol az 5. harckocsihadtestet vezette). Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

Dai-Nippon (Nagy Japán Birodalom)

Online antikvárium: Dai-Nippon (Nagy Japán Birodalom) Szerző:
Lipcsey-Magyar Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1942
Oldalszám: 108 + 8 kihajtható térkép (csatavázlat)

Lipcsey-Magyar Sándor vezérkari százados igen alaposan és a valóságnak megfelelően vázolja azt a Japán számára már hosszú idő óta fennállott tarthatatlan helyzetet, mely végül az Egyesült Államok és Anglia ellen megindított háború kirobbanásához vezetett. A könyv tárgyilagosan vezeti végig az olvasót a háborús eseményeken, egyidejűleg számos találó célzást tartalmaz a jövőre vonatkozólag is. (A szerző ekkor még hitt a Japán győzelemben.) Kihajtható és szövegközti térképekkel, csatavázlatokkal. A könyv szerepel a „Tiltott Könyvek” listáján. Jó állapotban, a gerincfelirat lekopott.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 16 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: