A rendelés szünetel!

Kedves vásárlóink, sajnálattal közöljük, hogy a rendelés leltár miatt átmenetileg (2022. 01. 10. - 01. 31. -ig) szünetel. Megértésüket köszönjük. Ha megrendeli a könyvet, a rendszer leveszi ugyan az állományból és félreteszi Önnek, de a fizetés és szállítás részleteit csak a leltár után tudjuk megbeszélni és a könyvet postázni, ha még akkor is igényt tart rá. (Tehát a könyv már az Öné, de csak később tudjuk elküldeni.) Erről e-mailben fogjuk értesíteni.

Böngésző

Hadtörténelem Hadtudomány, hadművészet, hadtörténet, harcászat, háborúk, ütközetek, csaták

A Cs. és Kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől Erdély visszafoglalásig 1916. aug. 27-től okt. közepéig (Dedikált!)

Online antikvárium: A Cs. és Kir. 71. hadosztály 50 napos mozgó hadműveletei a román háború kitörésétől Erdély visszafoglalásig 1916. aug. 27-től okt. közepéig (Dedikált!) Szerző:
Vitéz Dési Bajnóczy József vkszt. ezredes
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1931
Oldalszám: 201 + mell.

„A világháborút ismertető művek legnagyobb része nagy keretekben vagy egész hadjáratok vagy egyes hadseregek és csaták történetét tárgyalja. Aránylag kicsiny ama munkák száma, amelyek hadseregnél kisebb egységek avagy egyáltalában a hadosztály, a középső vezetés hadműveleteivel foglalkoznak. Amidőn mint a 71. hadosztályparancsnokság I.a. vezérkari tiszti teendőit ellátó egykori résztvevő, eme hadosztály 50 napos mozgó hadműveleteit ismertetni igyekszem, teszem azt ama célból, hogy a háborúban a középső vezetésnél adódott mindama kérdéseket, feladatokat, súrlódásokat és jelenségeket feltárjam, amelyek az események történeti lefolyását a rideg valóságban irányítják. A háború bizonytalan légkörében született egyes vezetői elhatározások és tervek, a végrehajtás és az elért eredmények vagy balsikerek megvilágítása, úgy a hadviselt, mint pedig a hadi tapasztalatokkal nem rendelkező fiatal katona számára érdekes és igen tanulságos. Törekszem a felmerült harcászati és hadászati kérdéseket mindkét oldalon a legújabb román források kiértékelésével az élő valóságban fennállott helyzetek keretében kritikai módon megvilágítani. Kitérek nagy vonásokban a hadosztály rögtönzött mivoltából fakadó szervezési tevékenységekre, a híradásra és az anyagi ellátásra is.” Szöveg közti vázlatokkal, eredeti fényképfelvételekkel és 17 kihajtható melléklettel. Dedikált, árverési tétei, ritka, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 150 000Ft.-

A Cs. és K. negyedik Huszárezred története

Online antikvárium: A Cs. és K. negyedik Huszárezred története Szerző:
Zuna Edgár
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1897
Oldalszám: 122
Fordító:
Cserhalmi Jenő

Kivonat a legénység részére. "Ezredünk, az osztrák-magyar monarchia, s így tehát az egész világ legrégibb ezredeinek egyike, alapításától (az 1734. évben) jelen napjainkig, tehát 162 év óta, sok változatos és érdekes mozzanatot élt át úgy háborúban, mint békében. Emez élmények története a hivatalos adatok alapján össze lett állítva, s felmutatja előttünk a négyes huszárokat az európai szárazföldnek majd minden hadi színterén, amint 266 ütközetben és csatában... a legvitézebbek sorai közt állanak." Árverési tétel, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 50 000Ft.-

A Doberdó védelme az első isonzói csatában

Online antikvárium: A Doberdó védelme az első isonzói csatában Szerző:
Báró Somorjai Lukachich Géza
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1918
Oldalszám: 92

Doberdó a magyarság számára szimbolikus jelentéssel bír, s annak a gyászos emlékű történelmi-földrajzi fogalomsornak a része, amelybe Mohács, vagy a Don-kanyar is tartozik. A súlyos veszteségeket, szomorú emlékeket idéző fogalmon túl azonban a Doberdó a magyar hadtörténelem egyik legfontosabb emlékhelye és egyúttal a magyar katonai helytállás és hősiesség jelképe is. A Doberdó-fennsík kopár kövein, a fennsík védelmének legkritikusabb pontjain több mint egy éven keresztül döntően a korabeli Magyarország területéről származó ezredek harcoltak és a legnehezebb körülmények között védték az akkori közös hazát, az Osztrák-Magyar Monarchiát. A Doberdó a magyar köztudatban általuk és miattuk vált fogalommá. 1915. június 23-án kezdődött az első isonzói csata, melyet aztán a következő három évben még 11 követett. Vagy 100 ezer magyar halott volt a Monarchia félmillió áldozata között, a másik oldalon még nagyobb veszteségeket könyveltek el, Olaszország 750 ezer embert veszthetett a kegyetlen terepen zajló állóháborúban. Doberdó neve elválaszthatatlanul egybeforrt a legendás magyar vitézséggel, mely ebben a háborúban az ősi magyar virtus minden erejével lángra lobbant, és vakító fénye az egész világ előtt tisztán olvashatóan hívta fel a figyelmet e nemzet ezeréves történetére és sértetlenül megőrzött ősi erényeire. Kopott borítóval, belül jó állapotban, térképekkel.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A Horthy-rendszer katonai ideológiája

Online antikvárium: A Horthy-rendszer katonai ideológiája Szerző:
Godó Ágnes - Sztana Béla
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1965
Oldalszám: 316 + mell.

Az olvasó nemcsak a Horthy-rendszer politikájából fakadt katonapolitikai, a háborúra és a hadseregre vonatkozó katonai elméleti kérdésekről, nézetekről kap tájékoztatást, hanem a hadseregen kívüli katonai elő- és utóképzés módszereiről, a hadseregszervezési elvekről és azoknak az életben való meghonosításáról, a hadsereg technikai ellátottságáról, valamint a katonai kiképzés fejlődéséről és a hadművészet helyzetéről is. A könyv nagy segítséget nyújt a Horthy-rendszer katonai kérdéseit tanulmányozni kívánó olvasóknak. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

A keresztes háborúk

Online antikvárium: A keresztes háborúk Szerző:
M. A. Zaborov
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1958
Oldalszám: 278
Fordító:
F. Hazai lujza

A ​XI. század vége felé hatalmas tömegek indultak el Európa országaiból Kelet felé, hogy a Szentföldet elhódítsák a hitetlenektől. Uralkodók, lovagok, papok, parasztok és koldusok – a középkori Európa minden jellegzetes rétege képviselve volt e tömegekben. A keresztesháborúk évtizedeken keresztül, még a XIII. században is meg-megismétlődtek. S a sok milliónyi arany, a tengernyi vér árán mindössze annyi valósult meg, hogy a velencei kalmárok megszedték magukat, a hatalmas és erős Bizánc, Európa keleti védőbástyája pedig meggyengült és hamarosan oszmán-törökök ölébe hullott. Évszázadok óta kutatják a tudósok, hogy mi indította a pápákat, királyokat, lovagokat és parasztokat e hadjáratokra? Vajon vallási okai voltak-e vagy a kalmárok érdekeiért folytak? Hősök vagy banditák voltak-e résztvevői? Korszakos mérföldkövek voltak e a háborúk, vagy csak epizódok a történelem árjában?
Mindezeket a kérdéseket elemzi e kötet szerzője, leírja a történelmi eseményeket, idézi a forrásokat és értékeli a keresztesháborúk régebbi és újabb feldolgozásait. Két kitűnő térkép könnyíti meg az olvasó tájékozódását. Jó állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A magyar katona ezer éven át

Online antikvárium: A magyar katona ezer éven át Szerző:
Lampérth Géza
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1916
Oldalszám: 300
Szerkesztő:
Haranghy Jenő (ill.)

A magyar katona története a honfoglalástól az első világháborúig. Haranghy Jenő 8 egész oldalas rajzával illusztrált. Átkötött, jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A magyar katona vitézségének ezer éve I-II.

Online antikvárium: A magyar katona vitézségének ezer éve I-II. Szerző:
Pilch Jenő (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1933
Oldalszám: 484 + 506
Szerkesztő:
Pilch Jenő

435 fotóval, vázlattal és 10 térkép-melléklettel, melyből kettő kihajtható. A bevezető sorokat nagybányai vitéz Horthy Miklós Magyarország kormányzója, vitéz József kir. herceg tábornagy és jákfai vitéz Gömbös Gyula m. kir. miniszterelnök és honvédelmi miniszter írták. kötet: Bevezetők – A honfoglalástól az Árpád-ház kihalásáig – Az Árpád-ház kihalásától a mohácsi vészig – A török hódoltság kora – A spanyol örökösödési háborúban – II. Rákóczi Ferenc szabadságharca (1703–1711) kötet: III. Károly kora – Mária Terézia kora (1740–1780) – II. József kora (1780–1790) – I. Ferenc kora (1792–1835) – I. Ferenc József kora. Jó állapotban, két kis külsérelmi hibával (fotózva).

KOSÁRBA TESZEM Ár: 25 000Ft.-

Ausztria-Magyarország és a francia-porosz háború 1870-1871

Online antikvárium: Ausztria-Magyarország és a francia-porosz háború 1870-1871 Szerző:
Diószegi István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1965
Oldalszám: 276
Szerkesztő:
Hanák Péter, Szabad György (lekt.)

Milyen hatást gyakorolt a soknemzetiségű Habsburg-monarchia külpolitikájára az az időszak, amelyben bekövetkezett a nyugat-európai nemzeti mozgalom lezáródása és megkezdődött a kelet-európai nemzeti mozgalom kibontakozása. A probléma a francia-porosz háborúval és következményeivel kapcsolatos nemzetközi körülményekben sűrűsödik. Jó állapotban, védőborítóval.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 34 könyv
1. oldal / 5 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: