Böngésző

Történelem Határon túli magyarság története

Hídfő (Trianoni almanach 1920 - 1960)

Online antikvárium: Hídfő (Trianoni almanach 1920 - 1960) Szerző:
Marschalkó Lajos (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 290

A Trianonról szóló emigráns irodalom kiemelkedő alkotása. A népbíróság által halálra ítélt emigráns újságíró 1954-től a Süli József által alapított londoni Hídfő című lap vezércikk-írója, majd 1960-tól haláláig főszerkesztője volt. Az 1960-as müncheni kiadás hasonmása. Jó állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Holttá nyilvánítva (Délvidéki magyar fátum 1944-45 / I. Bácska)

Online antikvárium: Holttá nyilvánítva (Délvidéki magyar fátum 1944-45 / I. Bácska) Szerző:
Mészáros Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 222
Szerkesztő:
Csorba Béla, Dávid Ervin

Mindazokról a rémtettekről, amelyeket a délvidéki magyarság ellen 1944 őszén és telén, valamint 1945 elején elkövettek, Jugoszláviában negyvenöt éven át csak hallgatni lehetett. A csendet egy-két mondat erejéig olykor megtörte a hajdani politikai nagyságok kozmetikázott emlékirata, s a hatvanas évek végén, épp csak egy sóhajtásnyira egy lélektanira stilizált regény is. Azután semmi. A véres titokról beszélni sem volt ajánlatos, s aki mégis megtette, nemegyszer meghurcoltatások áldozatává vált. A háború utáni nemzedékek úgy nőttek fel, hogy szinte semmit sem tudtak a magyarság elleni esztelen terrorról, vagy ha hallottak is valamit, sejtelmük sem volt annak méreteiről, okáról és tényleges céljairól.
Kezdetben még a jóhiszemű kutatók is inkább csak reménykedtek abban, hogy írásos dokumentumok mégiscsak maradhattak valahol, de erről korántsem voltak meggyőződve.
Mészáros Sándor újvidéki történésznek nagy érdeme, hogy a magyarellenes megtorlásokra vonatkozó dokumentumok, elsősorban a halotti anyakönyvek és a holttá nyilvánítási végzések adatai ebben a könyvben az olvasó és a tudományos szakma képviselőinek asztalára kerülhetnek.
A feltárt anyag egyértelműen bizonyítja, hogy a megtorlások idején elpusztított magyarok messze túlnyomó többsége ártatlan volt.
Az egyoldalúságok elkerülése végett a szerző gyakran nyúl vissza a magyar honvédség bácskai bevonulásakor valamint az 1942-ben elkövetett atrocitásokhoz, mivel a dolgok összefüggnek, annak ellenére, hogy 1944 véres ősze minden volt, csak nem spontán népharag. Ezért talán nem egészen szerencsés bosszúról beszélni a magyarellenes terror kapcsán, noha kétségtelenül ilyen jellege is volt. A bosszút indulatok és erkölcsi hagyományok irányítják. Ehhez képest a '44-es magyarirtás túlságosan átgondolt, túlságosan tudatos. Hogy a magyarságot mégsem irtották és telepítették ki, „csupán” megtizedelték, annak valószínű külpolitikai okait máig nem ismerjük, s e könyv is csak feltételezésekbe bocsátkozhat. Éppen úgy, mint sok minden másban, például az áldozatok pontos számának kérdésében. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Joghurtforradalomtól a polgárháborúig (Délvidéki háborús krónika) (Dedikált!)

Online antikvárium: Joghurtforradalomtól a polgárháborúig (Délvidéki háborús krónika) (Dedikált!) Szerző:
Kisimre Ferenc
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1993
Oldalszám: 154

„Ha annak idején, pontosabban 1690-ben a magyarok tudták volna, hogy a Délvidékre beengedett mintegy 30 ezer szerb menekülttel mennyi bajuk lesz, biztosan nem lettek volna ilyen nagylelkűek a Csarnojevics pátriárka által vezetett betelepülőkkel... A volt Jugoszlávia területén a 90-es évek elején lejátszódó események is bizonyítják, hogy a szerb nép akkori vezetősége híján volt minden felelősségtudatnak és igazságérzetnek, s ez kitűnik abból is, hogy a több mint 20 nemzetközi békemegegyezésből a szerb fél egyet sem tartott be. Gyávaságát pedig az a tény bizonyítja, hogy nem saját haderejének megfelelő ellenséggel állt ki viaskodni, hanem a védtelen polgári lakosság ellen, a testvérnép, és a jövőbeli szomszédja ellen, amelyet nap nap után halomra gyilkolt, mégpedig válogatás nélkül: gyermekeket, asszonyokat, magatehetetlen öregeket. Azokat a fiatal nőket (persze, nem szerbeket), akik valami csoda folytán élve maradtak, táborokba hurcolták és tömegesen, perverz módon szexuálisan megbecstelenítették. Ezek a rémtettek, azt hiszem, megnehezítik a jövőben a szerbek és szomszédjaik közötti barátságot, jószomszédságot és minden más kommunikációt. A gyilkos és áldozata nem élhet együtt!” Dedikált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-