Böngésző

Vallás Kereszténység, vallástudomány, vallástörténet, Biblia, vallásos irodalom, egyházak, Vatikán

A protestantizmus Magyarországon I-II rész (teljes, egy kötetben)

Online antikvárium: A protestantizmus Magyarországon I-II rész  (teljes, egy kötetben) Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1928.
Oldalszám: 510, 16 t.

I. rész: Történeti és helyzetrajz (írta: S. Szabó József)
II. rész: A protestáns szellem hivatása a magyar nemzet életében. (írták többen)  Szövegközti képekkel gazdagon illusztrált.
Kiadói aranyozott, egészvászon kötésben, jó állapotban. (Biz. 669)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945

Online antikvárium: A protestantizmus története Magyarországon 1521-1945 Szerző:
Bucsay Mihály
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1985.
Oldalszám: 293+6 tábla
Fordító:
(németből) Auer Kálmán-Ádámné Révész Gabriella

Számos képpel.
Kiadói vászonkötésben, védoborítóval. Szép példány. (Biz 339)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A szentek élete

Online antikvárium: A szentek élete Szerző:
Joseph Weisbender
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 914
Fordító:
Dr. Diós István, Dr. Lőrincz Imre, Verő G. Mária, Dr. Vida Tivadar, Dr. Hajdók János
Szerkesztő:
Dr. Diós István

A ​szentek tisztelete kezdettől fogva jelentős szerepet játszott a keresztények életében. A 2. századtól a vértanúk sírjánál évente összegyűlt a hívő közösség, és felolvasták az ún. mártíraktát, melyet hivatalosan vezettek, hogy a szent példája és állhatatossága megerősítse hitükben az utódokat. Ezek a pontos és hiteles dokumentumok az üldözések elmúltával kiegészültek, megszülettek az első kalendáriumok, majd a középkor folyamán kialakultak a szentek legendáit összefoglaló különféle gyűjtemények. Míg a korábbi irodalmi emlékek igen szűkszavúak voltak, e legendák bőséges és színes elbeszéléssel szóltak a szentekről, írásba foglalva egyrészt a dokumentálható hagyományt, másrészt azokat a csodás történeteket, melyeket a szent iránti tisztelet és szeretet teremtett. Jelen munka gerincét a hivatalos Római Kalendárium szentjei alkotják, kiegészítve a magyar föld jelentős szentjeivel, köztük olyanokkal, akik a közelmúltban lettek boldoggá avatva. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A Szent Háború - A zarándok útja (+ Bővölködő kegyelem)

Online antikvárium: A Szent Háború - A zarándok útja (+ Bővölködő kegyelem) Szerző:
John Bunyan
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 160, 262
Fordító:
Dr. Czakó Jenő, Szabadi Béla

Az első mű teljes címe: Szent háború, melyet Saddai viselt Diabolos ellen a Világegyetem fővárosának visszavételéért. - Vagyis Emberlélek városának elvesztése és visszahódítása. A „szent háború” az ember lelkéért folyó örök küzdelem témájához tér vissza: az emberi lélek szép városát Diabolos, az ördög kerítette hatalmába, a várost Immánuel (a Fiú) foglalja vissza, de újból lázadás tör ki az ördög híveinek ösztönzésére, míg végül a Fiú (Jézus Krisztus) győzedelmesen visszatér. Bunyan főműve A zarándok útja, a protestáns irodalom talán legismertebb alkotása. Tíz év alatt Angliában százezer példányban kelt el, és száz év alatt kilencvenhét kiadása jelent meg, a világ minden fontos nyelvére lefordították. John Bunyan halhatatlan álma, amelyet egy börtöncella mélyén írt, az angol irodalom leghíresebb allegóriája lett. Stílusa klasszikus, szépsége időtlen, üzenete örök érvényű. Keresztyén, az örök életet kereső ember, és zarándoklása e világon keresztül, amely tele van veszélyekkel, csábító kísértésekkel, gyötrő bosszúságokkal: példázat. Keresztény, illetve Keresztény családja zarándokútjuk során a megpróbáltatások ellenére is rendíthetetlenül haladnak a Csüggedés mocsarán, a Hiúság vásárán, a Nehézség hegyén át az Égi város felé. A kötet másik írása Bunyan önéletrajza, istenkeresésének története. A Bővölködő kegyelem bemutatja alacsony származását, életét, hitre jutását, és elbeszéli sok bizonyságát is. Évszázadok távolából is elevenen szólnak hozzánk tanácsai. 2 (+1) mű, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A Szentháromságról

Online antikvárium: A Szentháromságról Szerző:
Aurelius Augustinus (Szent Ágoston)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1985
Oldalszám: 528
Fordító:
Gál Ferenc
Szerkesztő:
Vanyó László
Sorozat:
Ókeresztény írók 10.

Az egy Isten a maga belső életének gazdagsága szerint Atya, Fiú és Szentlélek. Mind a három igazi valóság, mind a háromnak megvan a személyes üdvtörténeti szerepe, és mégis csak egy Isten van. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

A tökéletesség útja és a belső várkastély (Szent Terézia összes művei I.)

Online antikvárium: A tökéletesség útja és a belső várkastély (Szent Terézia összes művei I.) Szerző:
Szent Terézia
Kiadó:
Győr
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 491
Fordító:
Szeghy Ernő kármelita atya
Sorozat:
Szent Terézia összes művei I.

Szent Teréz szívéből és szerzetesi tapasztalatából fakadt A tökéletesség útja, amelyben pontos és ihletett szavakkal szól a belső ima alapjairól, a kármelita nővérek életeszményéről. A belső várkastély az elmúlt kétezer év keresztény irodalmának egyik legfontosabb műve, melyben a szerző összefoglalást ad a keresztény misztika teljességéről. A két mű egy kötetben. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A torinói halotti lepel és korának meghatározása

Online antikvárium: A torinói halotti lepel és korának meghatározása Szerző:
Viz László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 288

Ez a könyv arról a Torinóban őrzött halotti lepelről szól, mely egy keresztre feszítéssel kivégzett ember ruhátlan holttestének képét őrzi, és amit ezért a keresztény hívek többsége mindig is Jézus temetési leplének tartott és tisztelt. A lepel tisztelete a múlt század végéig a hagyományra támaszkodott. De 1898-ban Secondo Pia torinói ügyvéd lefényképezte a leplet, és e fényképek a lepelnek olyan soha nem sejtett tulajdonságait tárták fel, melyek miatt az az elmúlt néhány évtizedben a tudományos érdeklődés középpontjába került. 11., átdolgozott, másodszor bővített kiadás, fekete-fehér és színes fotókkal. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A tudomány öszhangzásban a kinyilatkoztatással

Online antikvárium: A tudomány öszhangzásban a kinyilatkoztatással Szerző:
Wiseman Miklós bíbornok (Nicholas Wiseman)
Kiadó:
Pest
Kiadás éve: 1868
Oldalszám: 437 + mell.
Fordító:
A pesti növendékpapság magyar egyházirodalmi iskolája

Nicholas Patrick Stephen Wiseman (1802 – 1865) bíboros, westminsteri érsek, a katolikus egyház újjáalkotója Angliában. A Fabiola, vagy a katakombák egyháza írója. Első kiadás, jó állapotban, néhol "rozsdafoltos" lapok.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 12 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 53 könyv
Elöző 2. oldal / 7 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: