Böngésző

Vallás Kereszténység, vallástudomány, vallástörténet, Biblia, vallásos irodalom, egyházak, Vatikán

A Szentháromságról

Online antikvárium: A Szentháromságról Szerző:
Aurelius Augustinus (Szent Ágoston)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1985
Oldalszám: 528
Fordító:
Gál Ferenc
Szerkesztő:
Vanyó László
Sorozat:
Ókeresztény írók 10.

Az egy Isten a maga belső életének gazdagsága szerint Atya, Fiú és Szentlélek. Mind a három igazi valóság, mind a háromnak megvan a személyes üdvtörténeti szerepe, és mégis csak egy Isten van. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A tökéletesség útja és a belső várkastély (Szent Terézia összes művei I.)

Online antikvárium: A tökéletesség útja és a belső várkastély (Szent Terézia összes művei I.) Szerző:
Szent Terézia
Kiadó:
Győr
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 491
Fordító:
Szeghy Ernő kármelita atya
Sorozat:
Szent Terézia összes művei I.

Szent Teréz szívéből és szerzetesi tapasztalatából fakadt A tökéletesség útja, amelyben pontos és ihletett szavakkal szól a belső ima alapjairól, a kármelita nővérek életeszményéről. A belső várkastély az elmúlt kétezer év keresztény irodalmának egyik legfontosabb műve, melyben a szerző összefoglalást ad a keresztény misztika teljességéről. A két mű egy kötetben. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A torinói halotti lepel és korának meghatározása

Online antikvárium: A torinói halotti lepel és korának meghatározása Szerző:
Viz László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 288

Ez a könyv arról a Torinóban őrzött halotti lepelről szól, mely egy keresztre feszítéssel kivégzett ember ruhátlan holttestének képét őrzi, és amit ezért a keresztény hívek többsége mindig is Jézus temetési leplének tartott és tisztelt. A lepel tisztelete a múlt század végéig a hagyományra támaszkodott. De 1898-ban Secondo Pia torinói ügyvéd lefényképezte a leplet, és e fényképek a lepelnek olyan soha nem sejtett tulajdonságait tárták fel, melyek miatt az az elmúlt néhány évtizedben a tudományos érdeklődés középpontjába került. 11., átdolgozott, másodszor bővített kiadás, fekete-fehér és színes fotókkal. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

Az apostolok csodálatos cselekedetei

Online antikvárium: Az apostolok csodálatos cselekedetei Szerző:
Dörömbözi János (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 231
Fordító:
Adamik Tamás, Bolyki János, Kapitánffy István, Pesthy Mónika, Szepessy Tibor, Tóth Klára
Szerkesztő:
Adamik tamás (utószó)
Sorozat:
Apokrif iratok

Magyar nyelven első ízben látnak napvilágot az itt közzétett apokrif apostolakták. A fordulatokban bővelkedő történetek János, Péter, Pál, András és Tamás apostol személye köré szövődnek. E nem kanonizált, „titkos” iratok olyan eseményeket és tanításokat írnak le, amelyek kimaradtak ugyan az evangéliumokból és az Apostolok Cselekedeteiből, de a krimikbe illő jelenetekkel tarkított elbeszélések vezérfonala a keresztény hit ereje. Az apostolok csodás tettei (a gyógyítások, a halálból való feltámasztások, a veszélyektől való „hihetetlen” megmenekülések) azt tanúsítják, aki hisz Jézus Krisztusban, annak számára nem létezik kilátástalan élethelyzet. A sűrűn előforduló erotikus motívumok is azt példázzák, hogy a tiszta erkölcsiségű életvitelnél nincs magasabb rendű életideál. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A zarándok elbeszélései

Online antikvárium: A zarándok elbeszélései Szerző:
Mihail Kozlov
Kiadó:
Pannonhalma
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 270
Fordító:
Dr. Korzenszky Richárd

A múlt század második felében készült az orosz lelki irodalomnak ez a jellegzetes, népszerű alkotása. Szerzője ismeretlen. Újabb kutatások szerint a mű szerzője Mihail Kozlov atya. Sok nyelvre lefordították, sokak épülésére vált keleten és nyugaton egyaránt. Eleven, színes nyelven mesél. Elmondja, hogyan tanulta meg ő, a „zarándok” a szüntelen imádságot. Elmondja, milyen emberekkel találkozik vándorútján: megelevenednek az orosz regények tipikus alakjai, a kunyhólakó muzsikosok, gazdag nemesek, lengyel urak, egyszerű emberek. Vándorútján kísérője a Biblián meg a száraz kenyéren kívül a Filokália is, útitársa a szüntelen imádság, Jézus nevének ismétlése ajkával, lélegzetvételével, egész valójával, s az Isten él már benne az imádság által. Megváltozik körülötte minden, új arcot ölt a természet. A fák, a madarak, erdők, vadállatok, az idegen emberek, az egész mindenség új életet él: az Istenről beszél neki minden. Megjelenik a könyvecskében az orosz vallási élet jellegzetes alakja, a sztarec, a tapasztalt, bölcs lelkivezető, aki Istennek szentelt életével vonzza magához az embereket, s akinek a tevékenysége által a Lélek működik. A sztarec kezében ott a Filokália, egy aszkétikus írásokból álló gyűjtemény, amely a 18. század végétől rendkívül népszerű volt a szláv monostorban is, de gyakran forgatták olvasni tudó egyszerűbb emberek is. Belőle szívták magukba az imádságról szóló tanítást. Az Istennel való egyesülés tapasztalatát közvetíti a Zarándok elbeszélése. Az igazi imádság utáni tiszta vágyat, és a beteljesülés tiszta boldogságát. Az ezeréves orosz kereszténységnek ez a biblikus hagyományokra visszanyúló írása igazi mélységeket rejt magában. Jó állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Az Árpádház szentjei

Online antikvárium: Az Árpádház szentjei Szerző:
Tarczai György
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1930
Oldalszám: 1 t. 168, 1 t.

„Szent Imre megdicsőülésének kilencszázados jubileumára” jelent meg először ez a gyönyörű album 1930-ban. Olvasmányosan és rengeteg képpel illusztrálva ismerhetjük meg Árpád-házi szentjeink életét és a halálukat követő csodákat. Róluk olvashatunk:
Első szent királyunk és szent fia: Imre herceg, Szent László király, a keresztény középkor hőse, Szent Erzsébet, a könyörületesség apostola, Szentéletű Árpád-leányok és Boldog Margit. Serédi Jusztinián biboros-hercegprímás, esztergomi érsek előszavával. Rendkívül gazdag szövegközti és egészoldalas képanyaggal illusztrált. A műnek több reprint kiadása volt. Ez az első kiadás, szép állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Az igazgyöngy fájdalomból születik (Dedikált!)

Online antikvárium: Az igazgyöngy fájdalomból születik (Dedikált!) Szerző:
Böjte Csaba
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2014
Oldalszám: 200
Szerkesztő:
Karikó Éva

Csaba testvér füveskönyve biztos kézzel vezet minket lelki utunkon. Üzeni, nem az a feladatunk, hogy érett korban is sihedert játsszunk, minden kornak a maga gyümölcsét szakítsuk le, találjuk meg a maga feladatát, örömét. A szenvedésről, a lélek koromsötét éjszakájáról – vallja ‒ csak térden állva lehet beszélni, tudja, mint malomkő a búzát, mindannyiunkat megőrölnek, ez természetesen fáj, de életadó gabonává válhatunk, ha méltósággal viseljük el a megpróbáltatásokat. Tapasztalataiból merítve szól a halállal való szembenézésről, és az oda vezető út feladatairól, a segítés lehetőségeiről. Végül mesél arról, mi várhat ránk, amikor a földi ajtó bezárul mögöttünk, a hatalmas mennyei ablakról, az égi szurkolótáborról, az ajándékba kért ötven körömről, az örök élet tevékenységeiről... Mit is értsünk ez alatt? A könyvből kiderül. Dedikált, újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A zsidó Jézus

Online antikvárium: A zsidó Jézus Szerző:
Vermes Géza
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 334

Vermes Géza, az Újszövetséget magyarázva, történeti, vallástörténeti és filológiai elemzései során Jézust valódi történeti közegében, a szegény, elmaradott, de szellemi tekintetben igen élénk és érzékeny Galileában mint kiváló zsidó démonűzőt és gyógyító szentembert állítja elénk, és mint ihletett vallási tanítómestert. A zsidó háttér megvilágításával sikrült megszabadítania Jézus alakját a hagyományos keresztény zsidóellenesség nyomasztó terhétől. Könyvében Jézus mint hiteles történeti személyiség jelenik meg, akinek hívei voltak, de akit mind követői, mind ellenfelei félreértettek egykor, és ma is. A könyv egy trilógia első kötete. Folytatása a Jézus és a judaizmus világa, illetve A zsidó Jézus vallása című kötetek. Vermes Géza (1924-2013) magyar születésű brit vallástörténész, a Holt-tengeri tekercsek és Jézus életének elismert szakértője, a Jézus-kutatás vezéralakja, akit korunk legnagyobb Jézus-tudósának tartanak.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 40 könyv
Elöző 2. oldal / 5 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: