Böngésző

Történelem Magyar történelem

A fehér terror

Online antikvárium: A fehér terror Szerző:
Karsai Elek - Pamlényi Ervin
Kiadó:
Bp,
Kiadás éve: 1951
Oldalszám: 119

Karsai Elek (eredeti neve Klein) (1922 – 1986) történész, szociológus, egyetemi docens, levéltáros. Az 1948–1990 közötti magyarországi történetírás egyik meghatározó alakja. Könyve ezen időszak szemléletét tükrözi. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

A határban a Halál kaszál... (Fejezetek Prónay Pál naplójából)

Online antikvárium: A határban a Halál kaszál... (Fejezetek Prónay Pál naplójából) Szerző:
Prónay Pál
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1963
Oldalszám: 384
Sorozat:
Magyar Történelmi Társulat

Tótprónai és blatnicai Prónay Pál magyar katonatiszt volt és lajtai bán. A Rongyos Gárdaként ismert szabadcsapat vezetőjeként fontos szerepe volt a "fehérterrorban" és a soproni népszavazás kikényszerítésében. Prónayt és százhatvan fős szabadcsapatát 1919 augusztusának végén a helyi nagybirtokos, Széchenyi Andor Pál hívta „rendteremtés végett” Marcaliba. Tény, hogy a csoport tagaji bírói ítélet nélkül akasztottak fel embereket. Prónay ezt követően döntő szerepet játszott a nyugat-magyarországi felkelés kirobbantásában. A felkelés során a magyar irreguláris alakulatok megakadályozták az osztrák rendőr és csendőralakulatok bevonulását a Magyarország által a trianoni döntés miatt kiürített Sopronba, és az elcsatoltnak ítélt határterületre, majd az 1921. október 4-ére összehívott nemzetgyűlésen kikiáltották a független Lajtabánságot, melynek vezetőjévé megválasztották Prónayt „lajtai bán” címmel. A felkelést nagymértékben segítette a soproni csendőrparancsnok Ostenburg-Moravek Gyula és az általa irányított három század csendőr csatlakozása. A fegyveres ellenállás kényszerítette az antant hatalmakat a soproni népszavazás  (1921. december 14.) kiírására. Prónay könyve önéletrajz, benne a Lajtabánság történetének leírásával. A könyv kiadásának évét figyelembe véve a kötet szerkesztése ideológiailag szolgalelkű, de a mű forrásértékét ez nem érinti. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A honfoglaló magyarok

Online antikvárium: A honfoglaló magyarok Szerző:
Dienes András
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1974
Oldalszám: 86 + 48 t.
Sorozat:
Hereditas

Dienes István könyve a szavahihető források és a régészeti leletek megszólaltatásával rajzolja meg a X. századi magyarság valóságos arculatát. A honfoglaló magyarság társadalmi szerkezetének elemzése azt bizonyítja, hogy az új hazába érkező magyarok fejlett társadalomszerkezettel, gazdasági élettel rendelkeztek. Gazdag szövegközti képanyaggal és fotókkal. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941-1944)

Online antikvárium: A kormányzóhelyettesi intézmény története (1941-1944) Szerző:
Olasz Lajos
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 486

A magyar országgyűlés 1942. február 19-én kormányzóhelyettessé választotta Horthy Istvánt, a kormányzó idősebb fiát. A kormányzóhelyettesi hivatal létrehozása, az ország második számú közjogi méltóságának tevékenysége, szerepe, a magyar politikatörténet eddig kevéssé ismert fejezetének számított. A ​könyv széles forrásbázisra támaszkodva részletesen bemutatja a kormányzóhelyettesi intézmény korábban kevéssé feldolgozott történetét és a hivatalt betöltő Horthy István politikai tevékenységét. Végigköveti az új közjogi pozíció szerepének és megítélésének alakulását, a szélesebb közvélemény ezzel kapcsolatos reakcióit, illetve a kormányzó fia köré szövődő legendák létrejöttét, változásait. Megjelenik a korabeli közélet, a különböző elitcsoportok, a politikai pártok, a tisztviselői és tisztikar számos meghatározó személyisége, akik támogatták a kormányzóhelyettesi hivatal létrehozásában megtestesülő politikai szándékokat vagy elutasították az új jogintézményt és Horthy István személyét. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A magyar királyok koronázási szertartásai

Online antikvárium: A magyar királyok koronázási szertartásai Szerző:
Forray Teréz
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1929
Oldalszám: 46

A koronázásnak egyetlen nemzetnél sincs olyan nagy jelentősége, mint a magyarnál. Nálunk a koronázás, bár csak 1687-ben keletkezett az első törvény, mely kötelezőnek mondja ki, egykorú a királyi méltósággal és az uralkodás tényleges átvételének a jele. A királyi hatalom és a felségjogok a Szent István koronájával való megkoronázás által szállnak át a királyra és igy a koronázás nélkülözhetetlen feltétele a királyi hatalom alkotmányos gyakorlásának. Aukciós tétel, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II.

Online antikvárium: A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. Szerző:
Lukácsy Kristóf
Kiadó:
Kolozsvár - Onga
Kiadás éve: 1870 - 2019
Oldalszám: 147, 254 + 23 t.

„A magyar kelet-népe, eredetét és szülőföldjét Ázsiában csak keleti kútfők segítségével lehet felderíteni. A tudósítások, melyeket a magyar faj különböző törzseiről, a hunokról, kunokról, úzokról, avarokról, chazarokról és besenyőkről a bizánci görög íróknál találunk, s a nagybecsű nemzeti hagyományok, melyeket a magyarok eredetéről és ázsiai lakhelyeiről a magyar krónikások fenntartottak, egészen más színben tűnnek fel, ha azokat az örmény történeti kútfők világánál vizsgáljuk; különben is a magyar régészetkutatók közt általános napjainkban a meggyőződés, miként a magyarok eredetét és szülőföldjét Armenia és Perzsia körül Aria zend népei közt kell keresni, ide utalnak nyelve, vallási és politikai tradíciói a magyarnak.” Hasonmás kiadás, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A magyarok tetteiről

Online antikvárium: A magyarok tetteiről Szerző:
Béla király névtelen jegyzőjének könyve
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1936
Oldalszám: 64
Fordító:
Szabó Károly

Mint nemzeti történelmünk legrégibb kora, úgy hazai történetírásunk kezdete is homályba van burkolva. Hazai történetírásunk atyjának még csak nevét sem ismerjük. A legelső magyar ember által írott magyar történelmi munkát a névtelen jegyző munkájának szoktuk nevezni. E munka a „A magyarok tettei” címet viseli s tárgyát a honfoglalás története képezi. Bár hazafias lelkesedéssel, nagy nemzeti önérzettel van írva s krónikáink közül az egyetlen, mely a honfoglalás történelmével részletesen foglalkozik, nem volt elterjedve, s csak egyetlen, a XIII. század végéről vagy a XIV. század elejéről származó kézirata maradt ránk, mely jelenleg a bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban őriztetik. Átkötött, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A magyarság kaukázusi őshazája (Gyeretyán országa)

Online antikvárium: A magyarság kaukázusi őshazája (Gyeretyán országa) Szerző:
Bendefy László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 508+XL t.

Kevesen tudják, hogy volt magyar népünknek egy olyan jelentős lélekszámú része, amely a besenyők támadásakor dél felé húzódva a IX. század végén a meótisz-kaspi-kaukázusvidéki őshazában elszakadt a mi honfoglalóinktól, és attól az időtől kezdve fél évezreden át önálló állami életet élt. Keleti és nyugati történelmi kútfők, régészeti leletek, máig fönnmaradt földrajzi nevek tanúskodnak minderről. Egyik legmeggyőzőbb bizonyíték, hogy a Kuma és Bujvola folyók torkolatánál épült „Madzsar" városában székelő magyar fejedelem - Jeretann (Gyeretyán), Róbert Károly királyunk kortársa - a pápához fordult, kérve, hogy népének térítésére küldjön püspököt országába. Bendefy László könyve a Kaukázusban élt magyar testvéreink történetével ismertet meg. Hasonmás kiadás. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 12 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 52 könyv
1. oldal / 7 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: