Böngésző

Történelem Magyar történelem

1847/8-ik évi országgyűlési törvény-czikkek

Online antikvárium: 1847/8-ik évi országgyűlési törvény-czikkek Kiadó:
Pest
Kiadás éve: 1848
Oldalszám: 64

Törvénycikkek: Magyarország és Erdély egyesítéséről, a Sajtótörvényről, A nemzeti őrseregről, Fiume és Bukkari szabad tengerkereskedési kerületekről, stb. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

1918: Korszakvég - korszakkezdet

Online antikvárium: 1918: Korszakvég - korszakkezdet Szerző:
dr. Cornel Grad - Viorel Ciubotă (szerk.)
Kiadó:
Szatmárnémeti
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 578

1998-ban, május 26–28. között Szatmárnémetiben és Zilahon, valamint Nyíregyházán 1918: korszakvég – korszakkezdet témával konferenciát tartottak. A könyv ennek az anyaga magyar és román nyelven. A párbeszéd során 15 magyar és 15 román történész, levéltáros és muzeológus „szegezte egymásnak érveit” erről a „kényelmetlen időszakról, amelynek valóságos és kendőzetlen feldolgozására már régóta vár a nagyközönség és a történettudomány” – vallotta a szerkesztőbizottság nevében C. Grad és V. Ciubotă, majd záróakkordként megjegyezték: „Ideje véget vetni a süketek párbeszédének, s mi, történészek ítéljük meg minél határozottabban ezt az időszakot, amelyik vége és kezdete is ugyanakkor egy korszaknak.” 1918 nekik kétségkívül döntő esztendő volt, az öt részre zúzandó Magyarország legnagyobb darabjának az elrablásában, megpecsételve ennek a főpróbájával, a később nemzeti ünnepükké magasztosult december elsejei gyulafehérvári román nagygyűléssel. Számunkra viszont a legfájdalmasabb amputálás megkezdése. A román történészek szinte kivétel nélkül az 1918/1919-hez kötődő eseményekre hivatkoztak, míg a magyarok az előzményekre. (Sajnálatos módon az „előzmények” hosszú sorában sehol sem szerepel az 1916-os év, amikor a román hadsereg betört Erdélybe. Meddig kell még erről hallgatni a „történészeknek” ? Mikor lehet már végre leírni, az „előzményeket”, s tiszta vizet önteni a pohárba? S egyáltalán ki meri majd leírni?) Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A fehér terror

Online antikvárium: A fehér terror Szerző:
Karsai Elek - Pamlényi Ervin
Kiadó:
Bp,
Kiadás éve: 1951
Oldalszám: 119

Karsai Elek (eredeti neve Klein) (1922 – 1986) történész, szociológus, egyetemi docens, levéltáros. Az 1948–1990 közötti magyarországi történetírás egyik meghatározó alakja. Könyve ezen időszak szemléletét tükrözi. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

A határban a Halál kaszál... (Fejezetek Prónay Pál naplójából)

Online antikvárium: A határban a Halál kaszál... (Fejezetek Prónay Pál naplójából) Szerző:
Prónay Pál
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1963
Oldalszám: 384
Sorozat:
Magyar Történelmi Társulat

Tótprónai és blatnicai Prónay Pál magyar katonatiszt volt és lajtai bán. A Rongyos Gárdaként ismert szabadcsapat vezetőjeként fontos szerepe volt a "fehérterrorban" és a soproni népszavazás kikényszerítésében. Prónayt és százhatvan fős szabadcsapatát 1919 augusztusának végén a helyi nagybirtokos, Széchenyi Andor Pál hívta „rendteremtés végett” Marcaliba. Tény, hogy a csoport tagjai bírói ítélet nélkül akasztottak fel embereket. Prónay ezt követően döntő szerepet játszott a nyugat-magyarországi felkelés kirobbantásában. A felkelés során a magyar irreguláris alakulatok megakadályozták az osztrák rendőr és csendőralakulatok bevonulását a Magyarország által a trianoni döntés miatt kiürített Sopronba, és az elcsatoltnak ítélt határterületre, majd az 1921. október 4-ére összehívott nemzetgyűlésen kikiáltották a független Lajtabánságot, melynek vezetőjévé megválasztották Prónayt „lajtai bán” címmel. A felkelést nagymértékben segítette a soproni csendőrparancsnok Ostenburg-Moravek Gyula és az általa irányított három század csendőr csatlakozása. A fegyveres ellenállás kényszerítette az antant hatalmakat a soproni népszavazás  (1921. december 14.) kiírására. Prónay könyve önéletrajz, benne a Lajtabánság történetének leírásával. A könyv kiadásának évét figyelembe véve a kötet szerkesztése ideológiailag szolgalelkű, de a mű forrásértékét ez nem érinti. Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

A honfoglalás korának írott forrásai (Dedikált!)

Online antikvárium: A honfoglalás korának írott forrásai (Dedikált!) Szerző:
Kristó Gyula (szerk.)
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 429
Fordító:
Almási Tibor, et.al.
Szerkesztő:
Olajos Teréz, H. Tóth Imre, Zimonyi István, Dávid Tamás, Tóth Sándor László (közrem.)
Sorozat:
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 7.

A kötet mintegy 70, eredetileg arab, perzsa, török, görög, szláv, latin és magyar nyelven írt, a 830-950-es évekre vonatkozó forrás magyar szövegét tartalmazza gazdag magyarázó jegyzetanyaggal együtt. Szerző által dedikált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegségei

Online antikvárium: A honfoglaló és Árpád-kori magyarság egészsége és betegségei Szerző:
Dr. Józsa László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 174

A szerző három évtizedes őskórtani (paleopatológiai) kutatásainak betetőzése ez a monografikus igényű és fölépítésű munka. Józsa László részint a régészeti föltárások során napvilágra került emberi csontozatok, részint az írott forrásokban föllelhető adatok alapján rekonstruálja a 9-13. századi magyar népesség testi állapotát, egészségügyi jellemzőit. Továbbá összehasonlító, forrásokat szembesítő és statisztikailag földolgozó módszerrel rajzol megbízható képet arról, hogy eleinket milyen testalkat jellemezte, hogyan táplálkoztak, miféle képzeteik voltak a testről, a betegségekről és a gyógyításról; majd betegségtípusonként (mint idegrendszer és érzékszervek megbetegedései, fertőzések és járványok, mozgásszervi elváltozások, fog- és szájpanaszok stb.) rekonstruálja a magyar nép egészségi állapotának karakterisztikus vonásait; ezt a képet egészíti ki olyan ismeretekkel, mint pl. a korabeli higiénés viszonyok, népességi adatok, a nemi élet és a prostitúció fölfedhető emlékei stb. A kötet utolsó fejezete áttekintést nyújt Árpád-házi királyaink bizton ismert betegségeiről (pl. Szent István vélhetőleg idült csont- vagy ízületi gyulladástól szenvedett idős korában, amit súlyosbított a fia halála miatt kialakult búskomorság; I. Andrást 1058-ban, fia esküvőjén szélütés érte, amit két évvel élt túl; I. Béla pedig trónépítményének összeomlásakor esett kómába, s két hét múltán hunyt el). Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A honfoglaló magyarok

Online antikvárium: A honfoglaló magyarok Szerző:
Dienes András
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1974
Oldalszám: 86 + 48 t.
Sorozat:
Hereditas

Dienes István könyve a szavahihető források és a régészeti leletek megszólaltatásával rajzolja meg a X. századi magyarság valóságos arculatát. A honfoglaló magyarság társadalmi szerkezetének elemzése azt bizonyítja, hogy az új hazába érkező magyarok fejlett társadalomszerkezettel, gazdasági élettel rendelkeztek. Gazdag szövegközti képanyaggal és fotókkal. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

A Jászkun kerület társadalma a redempciótól a polgári forradalomig

Online antikvárium: A Jászkun kerület társadalma a redempciótól a polgári forradalomig Szerző:
Bagi Gábor
Kiadó:
Szolnok
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 286
Szerkesztő:
Dr. Szabó László
Sorozat:
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Múzeumok Közleményei 52.

Az egykori Jászkun Kerület a történeti kutatások szempontjából hazánknak a csak részlegesen vizsgált területei, tájegységei közé tartozik. Noha nagy néprajzi gyűjtések a Jászság és a két Kunság vidékét már régtől érintették, a történeti szempontú vizsgálódások ettől mennyiségét, de hosszú ideig minőségét tekintve is jelentősen elmaradtak. A szerző szerint a régebbi történeti irodalom számos általánosan használt adata, következtetése téves, pontatlan. A szerző arra is felfigyelt, hogy a társadalmi fejlődéssel kapcsolatos részek rendszerint igen egyszerű séma szerint készültek (a redempció leírása, a redemptus, irredemptus és zsellér kategóriáknak a Nádori Statutumok alapján történő körülírása, eges vagyoni végletek ismertetése stb.), melyek a „jéghegy csúcsát” is csak részben tükrözik. Ezért arra törekedett, hogy könyvében mindezeket helyesbítse, pontosítsa. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 111 könyv
1. oldal / 14 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: