Böngésző

Történelem Magyar történelem

A határban a Halál kaszál... (Fejezetek Prónay Pál naplójából)

Online antikvárium: A határban a Halál kaszál... (Fejezetek Prónay Pál naplójából) Szerző:
Prónay Pál
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1963
Oldalszám: 384
Sorozat:
Magyar Történelmi Társulat

Tótprónai és blatnicai Prónay Pál magyar katonatiszt volt és lajtai bán. A Rongyos Gárdaként ismert szabadcsapat vezetőjeként fontos szerepe volt a fehérterrorban és a soproni népszavazás kikényszerítésében. Prónayt és százhatvan fős szabadcsapatát 1919 augusztusának végén a helyi nagybirtokos, Széchenyi Andor Pál hívta „rendteremtés végett” Marcaliba. Tény, hogy a csoport tagaji bírói ítélet nélkül akasztottak fel embereket. Prónay ezt követően döntő szerepet játszott a nyugat-magyarországi felkelés kirobbantásában. A felkelés során a magyar irreguláris alakulatok megakadályozták az osztrák rendőr és csendőralakulatok bevonulását a Magyarország által a trianoni döntés miatt kiürített Sopronba, és az elcsatoltnak ítélt határterületre, majd az 1921. október 4-ére összehívott nemzetgyűlésen kikiáltották a független Lajtabánságot, melynek vezetőjévé megválasztották Prónayt „lajtai bán” címmel. A felkelést nagymértékben segítette a soproni csendőrparancsnok Ostenburg-Moravek Gyula és az általa irányított három század csendőr csatlakozása. A fegyveres ellenállás kényszerítette az antant hatalmakat a soproni népszavazás  (1921. december 14.) kiírására. Prónay könyve önéletrajz, benne a Lajtabánság történetének leírásával. A könyv kiadásának évét figyelembe véve a kötet szerkesztése ideológiailag szolgalelkű, de a mű forrásértékét ez nem érinti. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A magyar királyok koronázási szertartásai

Online antikvárium: A magyar királyok koronázási szertartásai Szerző:
Forray Teréz
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1929
Oldalszám: 46

A koronázásnak egyetlen nemzetnél sincs olyan nagy jelentősége, mint a magyarnál. Nálunk a koronázás, bár csak 1687-ben keletkezett az első törvény, mely kötelezőnek mondja ki, egykorú a királyi méltósággal és az uralkodás tényleges átvételének a jele. A királyi hatalom és a felségjogok a Szent István koronájával való megkoronázás által szállnak át a királyra és igy a koronázás nélkülözhetetlen feltétele a királyi hatalom alkotmányos gyakorlásának. Aukciós tétel, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II.

Online antikvárium: A magyarok őselei, hajdankori nevei és lakhelyei eredeti örmény kútfők után I-II. Szerző:
Lukácsy Kristóf
Kiadó:
Kolozsvár - Onga
Kiadás éve: 1870 - 2019
Oldalszám: 147, 254 + 23 t.

„A magyar kelet-népe, eredetét és szülőföldjét Ázsiában csak keleti kútfők segítségével lehet felderíteni. A tudósítások, melyeket a magyar faj különböző törzseiről, a hunokról, kunokról, úzokról, avarokról, chazarokról és besenyőkről a bizánci görög íróknál találunk, s a nagybecsű nemzeti hagyományok, melyeket a magyarok eredetéről és ázsiai lakhelyeiről a magyar krónikások fenntartottak, egészen más színben tűnnek fel, ha azokat az örmény történeti kútfők világánál vizsgáljuk; különben is a magyar régészetkutatók közt általános napjainkban a meggyőződés, miként a magyarok eredetét és szülőföldjét Armenia és Perzsia körül Aria zend népei közt kell keresni, ide utalnak nyelve, vallási és politikai tradíciói a magyarnak.” Hasonmás kiadás, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A magyarság kaukázusi őshazája (Gyeretyán országa)

Online antikvárium: A magyarság kaukázusi őshazája (Gyeretyán országa) Szerző:
Bendefy László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 508+XL t.

Kevesen tudják, hogy volt magyar népünknek egy olyan jelentős lélekszámú része, amely a besenyők támadásakor dél felé húzódva a IX. század végén a meótisz-kaspi-kaukázusvidéki őshazában elszakadt a mi honfoglalóinktól, és attól az időtől kezdve fél évezreden át önálló állami életet élt. Keleti és nyugati történelmi kútfők, régészeti leletek, máig fönnmaradt földrajzi nevek tanúskodnak minderről. Egyik legmeggyőzőbb bizonyíték, hogy a Kuma és Bujvola folyók torkolatánál épült „Madzsar" városában székelő magyar fejedelem - Jeretann (Gyeretyán), Róbert Károly királyunk kortársa - a pápához fordult, kérve, hogy népének térítésére küldjön püspököt országába. Bendefy László könyve a Kaukázusban élt magyar testvéreink történetével ismertet meg. Hasonmás kiadás. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 12 000Ft.-

A magyar történelem képeskönyve

Online antikvárium: A magyar történelem képeskönyve Szerző:
Genthon István (szerk.)
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1935.
Oldalszám: XXXV + 1 + 216
Szerkesztő:
Genthon István

A több mint ezeréves múltunk történelmi, művészeti emlékei képekben.
Összeállította Genthon István. A bevezetést írta Gerevich Tibor.
Kiadói aranyozott, dombornyomott egészvászon kötésben. Jó állapotban. (Biz 253.)      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A Trianoni békeszerződés

Online antikvárium: A Trianoni békeszerződés Szerző:
Romsics Ignác
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 2007.
Oldalszám: 207

Számos szövegközti térképpel, statisztikai táblával illusztrált.
A mostani, harmadik magyar kiadás tartalmilag annyiban különbözik a korábbiaktól, hogy egy dokumentumokat tartalmazó Függelékkel egészült ki.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban. (Biz.122)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A trónörökös I-II kötet

Online antikvárium: A trónörökös I-II kötet Szerző:
Winder, Ludwig
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1938.
Oldalszám: 315 + 2 térkép (az egyik színes)
Fordító:
Gárdos P. Sándor
Szerkesztő:
Juhász Vilmos
Sorozat:
Korok és hősök

Történeti regény. Balla Antal bevezető tanulmányával. Szövegközti képekkel illusztrált. Kiadói, aranyozott, egészvászon kötésben. A második kötet kopott és a kötése laza, az első kötet jó példány. Mindkettőben Sándor László (könyvgyűjtő) exlibrise. (Biz. 459)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 600Ft.-

Az Osztrák-Magyar Monarchia, Történelmi dokumentumok

Online antikvárium: Az Osztrák-Magyar Monarchia, Történelmi dokumentumok Szerző:
Alexander Sixtus von Reden
Kiadó:
Budapest/ Salzburg
Kiadás éve: 1989.
Oldalszám: 307+ 2 sztlan lev.
Fordító:
Katona Tamás
Szerkesztő:
Szántó Tibor

Történelmi dokumentumok a századfordulótól 1914.ig.
Szakmailag átnézte, magyar vonatkozásokkal kiegészítette Katona Tamás. A magyar képanyagot Katona Tamás és Szántó Tibor gyűjtötte. A könyvet Szántó Tibor tervezte.
Gazdag képanyaggal illusztrált, (reklámcédulák, számolócédulák, Kogutowicz Manó térképei, a monarchia papírpénzei, értékpapírok, ományok, belépőjegyek, építészet, színház fotók, utazás, szórakozás stb.) Kiadói aranyozott műbőrkötésben, védőborítóval. Szép, tiszta, megkímélt példány.
(Biz 391)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 36 könyv
1. oldal / 5 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: