Böngésző

Néprajz Néprajz

A határainkon túli magyarok néprajza

Online antikvárium: A határainkon túli magyarok néprajza Szerző:
Balassa Iván
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 418
Szerkesztő:
Bárány György

Balassa Iván a magyar néprajztudomány kiemelkedő egyénisége, aki a tárgyalt területek egy részén maga is végzett kutatómunkát, alaposan ismeri nemcsak a levéltárak ide vonatkozó irodalmát, hanem a közelmúltben megjelent könyveket, cikkeket és tanulmányokat is figyelemmel kíséri. Így tudta kiválasztani azokat a legfontosabb vonásokat, amelyek az egyes néprajzi csoportokat leginkább jellemezték és napjainkban is jellemzik. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Alföldi népélet (Válogatott néprajzi tanulmányok)

Online antikvárium: Alföldi népélet (Válogatott néprajzi tanulmányok) Szerző:
Györffy István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1983
Oldalszám: 512
Szerkesztő:
Selmeczi Kovács Attila

Györffy István a magyar népi műveltség jeles kutatója és az alföldi népélet legjobb ismerője volt. Településvizsgálatai és a paraszti gazdálkodás körében végzett kutatásai ösztönzően hatottak a kortárs etnográfusokra és tanítványaira. A kötet kisebb tanulmányaiból vett szemelvényekkel igyekszik bemutatni a termékeny kutató és lelkes oktató munkásságát. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A régi világ falun (A századfordulót követő évtizedek fotográfiái)

Online antikvárium: A régi világ falun (A századfordulót követő évtizedek fotográfiái) Szerző:
Fogarasi Klára
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 164

Mára szinte nyomtalanul eltűnt az a világ, ahová ezek a fotográfiák visszavezetnek. Nagyapáink, szépapáink Magyarországa ez, ahol még pákásztak, halásztak az ártéri vizeken, szélmalmok vitorlái forogtak a Kiskunságban, és kubikosok talicskái nyomán emelkedett a Tisza-töltés. A századforduló körüli évek parasztságának élete elevenedik meg a Néprajzi Múzeum 300 archív felvételén - a hétköznapok és az ünnepek természetes pillanatai, a bölcsőtől a koporsóig. Fonóba igyekvő lányok, borvizet töltő székelyek, négyökrös gazda cifraszűrben, pusztán ebédelő gulyások, függőbölcsőben szundító kisgyermek, búcsúból hazatérő csángók. A fotótörténeti jelentőségű felvételek nagyrészt most jelennek meg először. Múltunk jobb megismerését segítik elő - ami nélkül jövő sem lehet. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

Az aranyág

Online antikvárium: Az aranyág Szerző:
Frazer, James G.
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1995.
Oldalszám: 511
Fordító:
Bodrogi Tibor - Bónis György
Szerkesztő:
Fejős Zoltán,
Sorozat:
Osiris

A nagy angol néprajztudósnak e klasszikussá vált műve megjelenésekor (1890) hasonlóan mély hatást gyakorolt a kortársakra, mint Darwinnak A fajok eredete c. munkája. Az Aranyág úttörő munka a mágia és a vallás területén. Lenyűgöző képet rajzol a primitív ember felfogásáról, tabuiról szokásairól, a mágiáról, babonákról, vallásos hiedelmekről.
Kiadói kartonkötésben, újszerű állapotban.(Biz. 157)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Népi táplálkozás három gömöri völgyben

Online antikvárium: Népi táplálkozás három gömöri völgyben Szerző:
Ujváry Zoltán
Kiadó:
Debrecen
Kiadás éve: 1991.
Oldalszám: 273
Sorozat:
Gömör néprajza XXIX.

A három völgy: Szuha-völgy, Túróc-völgy, Csermosnya-völgy.
A három völgy közül a Szuha-völgy tartozik Magyarországhoz, A Túróc és a Csermosnya völgye és lakossága a trianoni döntés követketében Csehszlovákiához került.
Kiadói papírkötésben, védőborítóval. Jó állapotú, tiszta példány. Ritka! (Biz 737)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

Székelyek és szászok

Online antikvárium: Székelyek és szászok Szerző:
Hajdú Farkas Zoltán
Kiadó:
Marosvásárhely
Kiadás éve: 2001.
Oldalszám: 173
Szerkesztő:
Lektor: Pozsony Ferenc
Sorozat:
A Kriza János néprajzi társaság könyvtára

A kölcsönös segítség és intézményei a székelyeknél és az erdélyi szászoknál. Számos szövegközti fotóval illusztrált. "A könyv illusztrálására felhasznált fényképanyagot a budapesti Néprajzi Múzeum és a Gundelsheim-i Siebenbürger Institut (Németország) bocsátotta rendelkezéssünkre. Szivélyes köszönet érte." Kiadói egészvászon kötésben, védőborítóval. Szép, tiszta példány. (Biz. 218)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Vásárhelyi kistükör, Vásárhelyi művészélet (2 mű)

Online antikvárium: Vásárhelyi kistükör, Vásárhelyi művészélet (2 mű) Szerző:
Kiss Lajos
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1964., 1957.
Oldalszám: 422+30 táb , 291.. , 291+ 32 p.la

Vásárhelyi kistükör
Emlékek és életképek; Vásárhelyi festők; Múzeumi emberek; Török Károly; A hétköznapok krónikása; Vásárhelyi szűcsök; Vásárhelyi tálasok.
Gazdag képanyaggal. készült 2300 példányban.

Vásárhelyi művészélet.
Hódmezővásárhelynek, a nagy parasztvárosnak élete a századforduló táján gyökeresen megváltozott. Egy maréknyi kis csoport, baráti társaság költözött a városba.  A szerző életrajzírói hűséggel mtatja be, az alföldi művészek életét. Tornyai János, Endre Béla, Pásztor János, Rudnay Gyula stb.  A gazdag szövegközti képanyag mellett, 64 oldalnyi kép is illusztrálja a kötetet.
Mindkét kötet kiadói kötésben, védőborítóval. Jó állapotban. (Biz.374)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Vízbe vesző nyomokon. Fejezetek a Dráva-szög történetéből.

Online antikvárium: Vízbe vesző nyomokon. Fejezetek a Dráva-szög történetéből. Szerző:
Baranyai Júlia
Kiadó:
Újvidék-Eszék
Kiadás éve: 2004.
Oldalszám: 330+14 tábla

Az 1976-ban megjelent könyv hasonmás kiadása. Megjelent 1200 példányban! A szerző Drávaszög első néprajzi kutatója.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban. Ritka! (Biz. 776)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 9 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: