Böngésző

Történelem Régészet, őstörténet, magyarságtudomány

A bronzkor Magyarországon

Online antikvárium: A bronzkor Magyarországon Szerző:
Kovács Tibor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1977.
Oldalszám: 99 + 24
Sorozat:
Hereditas

Szövegközti ábrákkal és 24 táblán 79 fotó illusztrációval.
Kiadói kartonborítóban, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 200Ft.-

Adatok ​Sárbogárd régészeti topográfiájához

Online antikvárium: Adatok ​Sárbogárd régészeti topográfiájához Szerző:
Isztl László
Kiadó:
Sárbogárd
Kiadás éve: 2014
Oldalszám: 92
Sorozat:
Helytörténeti füzetek 1.

Isztl lászló történelemtanár és régész egyetemi szakdolgozata témájának Sárbogárd régészeti emlékeinek összegyűjtését, feltérképezését,szakmai leírását választotta. Terepjárásait mintaszerűen, mindenre kiterjedő leírásokkal dokumentálta. Jól tagolt, világos szerkezetű műve máig sokszor idézett forrás. Leletek és lelőhely-térképek fényképeivel, újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A gepidák (Kora középkori germán királyság az Alföldön)

Online antikvárium: A gepidák (Kora középkori germán királyság az Alföldön) Szerző:
Havassy Péter (a kiállítást rend. és a katalógust szerk.)
Kiadó:
Gyula
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 168
Sorozat:
Gyulai katalógusok 7.

Balti-tenger melléki hazájukból leereszkedve, a 270-es évek tájától a Kárpát-medence keleti felében gyökeret verve a gepida nép egész további történelmét itt élte le. Itt érte meg a nagyhatalmi felemelkedést, majd a nagyhatalmú „Gepidia" bukását, a gepida nép maradványainak lassú, de biztos beolvadását más népekbe, amely folyamat a IX. században még nem fejeződött be, következésképp megérte a magyar honfoglalást. Tanulmányok + katalógus. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A honfoglaló magyar nép

Online antikvárium: A honfoglaló magyar nép Szerző:
Róna-Tas András
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 414

Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A honfoglaló magyar nép élete

Online antikvárium: A honfoglaló magyar nép élete Szerző:
László Gyula
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1988
Oldalszám: 509 + 45 t.

A László Gyula-féle régészet szintetikus tudomány. Ő maga, mivel a legtöbbet a néprajzból meríthetett, „régészeti néprajz”-nak nevezi módszerét, a népvándorlás és a magyar honfoglalás korának leleteiből igyekszik az egykori életet a lehetőségekhez képest újjáalkotni és beleágyazni a kor művelődésének képébe. Ez a törekvés – amely László Gyula egész munkásságát áthatja – e kötetében bontakozik ki először teljes gazdagságában. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A honfoglaló magyarok

Online antikvárium: A honfoglaló magyarok Szerző:
Dienes András
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1978.
Oldalszám: 85+24 tábla
Sorozat:
Hereditas

Dienes István könyve a szavahihető források és a régészeti leletek megszólaltatásával rajzolja meg a X. századi magyarság valóságos arculatát. A honfoglaló magyarság társadalmi szerkezetének elemzése azt bizonyítja, hogy az új hazába érkező magyarok fejlett társadalomszerkezettel, gazdasági élettel rendelkeztek.
Gazdag szövegközti képanyaggal és fotókkal. Harmadik kiadás.
Kiadói kartonborítóban, szép, tiszta példány. (Biz. 702.)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai

Online antikvárium: A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai Szerző:
Olajos Teréz
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 207
Sorozat:
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 16.

A kötet a Kárpát-medencében közel negyed évezreden át uralkodó avarok történetének utolsó szakaszára vet fényt az írott (bizánci) források tanulságai alapján. A köny a IX. századi avarságot említő valamennyi kútfőt, illetve kútfőrészletet tartalmazza eredeti nyelven, magyar fordításban, részletes kommentárral. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A közös azerbajdzsán-magyar etnikai gyökerekről

Online antikvárium: A közös azerbajdzsán-magyar etnikai gyökerekről Szerző:
Haszan Haszanov
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 135
Fordító:
Soproni András
Szerkesztő:
Dr. Erdélyi István

Haszan Haszanov, Azerbajdzsán volt budapesti nagykövete - aki egyben a történettudományok doktora - több éves kutatómunka után megírt kismonográfiájában sok új adattal szolgál a magyar őstörténeti kutatás számára. Haszanov visszatért a 19. században használt urál-altáji nyelvcsalád kifejezéshez, amely a hatalmas egész eurázsiai régió nyelvét egyetlen közösségben vizsgálta, és amit korábban tatár, vagy szkíta nyelveknek hívtak (de egy ideig a turáni is ismeretes név volt). A nagykövet több neves régészre és történészre hivatkozva úgy véli, hogy ezen rokonnépeket először a kimmerek fogták össze a Dél-Urál vidéken, majd onnan vándoroltak a Kaukázusba és Kelet-Európába is. Ez a név Gómer, Gamaru, stb. neveken már az i.e. 14. századtól feltűnik a mezopotámiai és közel-keleti forrásokban. A Kárpát-medencében is megjelentek és letelepedtek, ott főleg a régészeti adatok fedik fel kilétüket. Haszanov úgy tartja, hogy a Kárpát-medencébe a 10. századig, vagyis a magyar honalapításig folyamatos bevándorlás történt. Így a címben szereplő közös etnikai gyökereket a kimmereken és szkítákon keresztül tartja lehetségesnek. A szerző öt "szinkron bevándorlási hullámot" azonosított be: a kimmereket, a szkítákat, a hunokat, az avarokat, és végül a magyarokat. Ők mindannyian nagyjából hasonló időszakban jelentek meg a Kaukázusban és a Kárpát-medencében is. A könyv summásan megjegyzi, hogy a magyar törzsek történelmük során hosszú ideig a türk nyelvű törzsek szövetségében éltek. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 69 könyv
1. oldal / 9 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: