A rendelés szünetel!

Kedves vásárlóink, a rendelés szabadság miatt átmenetileg (2022. 07. 29. - 08. 15. -ig) szünetel. Megértésüket köszönjük. Ha ezen időszak alatt rendel könyvet, a rendszer leveszi ugyan az állományból, küld egy rendszerüzenetet és félreteszi Önnek, de a fizetés és szállítás részleteit csak augusztus 15. után tudjuk megbeszélni és a könyvet postázni, ha még akkor is igényt tart rá. (Tehát a könyv már az Öné, de csak később tudjuk elküldeni.) Ez ügyben e-mailben fogunk jelentkezni.

Böngésző

Történelem Régészet, őstörténet, magyarságtudomány

A bronzkor Magyarországon

Online antikvárium: A bronzkor Magyarországon Szerző:
Kovács Tibor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1977.
Oldalszám: 99 + 24
Sorozat:
Hereditas

Szövegközti ábrákkal és 24 táblán 79 fotó illusztrációval.
Kiadói kartonborítóban, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 200Ft.-

Adatok ​Sárbogárd régészeti topográfiájához

Online antikvárium: Adatok ​Sárbogárd régészeti topográfiájához Szerző:
Isztl László
Kiadó:
Sárbogárd
Kiadás éve: 2014
Oldalszám: 92
Sorozat:
Helytörténeti füzetek 1.

Isztl lászló történelemtanár és régész egyetemi szakdolgozata témájának Sárbogárd régészeti emlékeinek összegyűjtését, feltérképezését,szakmai leírását választotta. Terepjárásait mintaszerűen, mindenre kiterjedő leírásokkal dokumentálta. Jól tagolt, világos szerkezetű műve máig sokszor idézett forrás. Leletek és lelőhely-térképek fényképeivel, újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A gepidák (Kora középkori germán királyság az Alföldön)

Online antikvárium: A gepidák (Kora középkori germán királyság az Alföldön) Szerző:
Havassy Péter (a kiállítást rend. és a katalógust szerk.)
Kiadó:
Gyula
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 168
Sorozat:
Gyulai katalógusok 7.

Balti-tenger melléki hazájukból leereszkedve, a 270-es évek tájától a Kárpát-medence keleti felében gyökeret verve a gepida nép egész további történelmét itt élte le. Itt érte meg a nagyhatalmi felemelkedést, majd a nagyhatalmú „Gepidia" bukását, a gepida nép maradványainak lassú, de biztos beolvadását más népekbe, amely folyamat a IX. században még nem fejeződött be, következésképp megérte a magyar honfoglalást. Tanulmányok + katalógus. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A honfoglaló magyarok

Online antikvárium: A honfoglaló magyarok Szerző:
Dienes András
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1978.
Oldalszám: 85+24 tábla
Sorozat:
Hereditas

Dienes István könyve a szavahihető források és a régészeti leletek megszólaltatásával rajzolja meg a X. századi magyarság valóságos arculatát. A honfoglaló magyarság társadalmi szerkezetének elemzése azt bizonyítja, hogy az új hazába érkező magyarok fejlett társadalomszerkezettel, gazdasági élettel rendelkeztek.
Gazdag szövegközti képanyaggal és fotókkal. Harmadik kiadás.
Kiadói kartonborítóban, szép, tiszta példány. (Biz. 702.)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai

Online antikvárium: A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai Szerző:
Olajos Teréz
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 207
Sorozat:
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 16.

A kötet a Kárpát-medencében közel negyed évezreden át uralkodó avarok történetének utolsó szakaszára vet fényt az írott (bizánci) források tanulságai alapján. A köny a IX. századi avarságot említő valamennyi kútfőt, illetve kútfőrészletet tartalmazza eredeti nyelven, magyar fordításban, részletes kommentárral. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A közös azerbajdzsán-magyar etnikai gyökerekről

Online antikvárium: A közös azerbajdzsán-magyar etnikai gyökerekről Szerző:
Haszan Haszanov
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 135
Fordító:
Soproni András
Szerkesztő:
Dr. Erdélyi István

Haszan Haszanov, Azerbajdzsán volt budapesti nagykövete - aki egyben a történettudományok doktora - több éves kutatómunka után megírt kismonográfiájában sok új adattal szolgál a magyar őstörténeti kutatás számára. Haszanov visszatért a 19. században használt urál-altáji nyelvcsalád kifejezéshez, amely a hatalmas egész eurázsiai régió nyelvét egyetlen közösségben vizsgálta, és amit korábban tatár, vagy szkíta nyelveknek hívtak (de egy ideig a turáni is ismeretes név volt). A nagykövet több neves régészre és történészre hivatkozva úgy véli, hogy ezen rokonnépeket először a kimmerek fogták össze a Dél-Urál vidéken, majd onnan vándoroltak a Kaukázusba és Kelet-Európába is. Ez a név Gómer, Gamaru, stb. neveken már az i.e. 14. századtól feltűnik a mezopotámiai és közel-keleti forrásokban. A Kárpát-medencében is megjelentek és letelepedtek, ott főleg a régészeti adatok fedik fel kilétüket. Haszanov úgy tartja, hogy a Kárpát-medencébe a 10. századig, vagyis a magyar honalapításig folyamatos bevándorlás történt. Így a címben szereplő közös etnikai gyökereket a kimmereken és szkítákon keresztül tartja lehetségesnek. A szerző öt "szinkron bevándorlási hullámot" azonosított be: a kimmereket, a szkítákat, a hunokat, az avarokat, és végül a magyarokat. Ők mindannyian nagyjából hasonló időszakban jelentek meg a Kaukázusban és a Kárpát-medencében is. A könyv summásan megjegyzi, hogy a magyar törzsek történelmük során hosszú ideig a türk nyelvű törzsek szövetségében éltek. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A magyar népek őstörténete 1-3 (egyben)

Online antikvárium: A magyar népek őstörténete 1-3 (egyben) Szerző:
Baráth Tibor
Kiadó:
Hódmezővásárhely
Kiadás éve: 1993
Oldalszám: 239,172, 189
Sorozat:
A magyar népek őstörténete

Egyesített kiadás. Összefoglaló mű a magyari népek egyiptomi, mezopotámiai és kárpát medencei tartózkodásairól, írásos nyelvi és egyéb kulturális emlékeiről. A könyv bemutatja a Régi Keleten élt magyar népek — úr népek azaz árják — kusokkal és szemitákkal való érintkezését és ennek során feltárja az őshazából történt elvándorlásuk okait, minden lépésnél rámutatva a Kr. e. időkben használt magyar szavak tömeges jelenlétére. Leírja az Európa felé vonuló néprészek útvonalait, és történeti, régészeti, mitológiai és nyelvészeti bizonyítékok kíséretében szól az Európában létrehozott kő- és bronzkori magyar településekről, különös figyelmet fordítva a Duna-medencébe került őshazai magyar törzsekre, amelyek oda dél felől, a Balkán-félszigeten át érkeztek. Ezt követi a keleti irányból jövő magyar néphullámok ismertetése, amelyek a Duna-medencébe hozták népünk második összetevő elemét, a turáni emberfajtát. Mindebből az derül ki, hogy a mai magyar nemzet népi felépítésében két emberfajta vitte a főszerepet: az úr és a kus, más szavakkal az árja és a turáni. E két faj etnikai hozadéka hetven illetőleg húsz százalékra tehető. Kiadói papírborítóban. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A magyar nép őstörténete

Online antikvárium: A magyar nép őstörténete Szerző:
Kiszely István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 290
Szerkesztő:
Bencsik András

„Egy népet (etnikumot) testi jegyei, szellemi és tárgyi kultúrája, valamint nyelve határozza meg. Legmaradandóbbak biológiai-élettani jegyei, legváltozékonyabb nyelve - ezt esetenként "cserélheti" is. Ha egy nép eredetét keressük, úgy járunk el, hogy kutatásainkban térben és időben addig megyünk el, ameddig olyan testalkatú, élettani tulajdonságú, zene- és táncvilágú, hitvilágú, mesevilágú, költészetvilágú, írásbeliségű, néprajzi motívumvilágú, ételkultúrájú, növény- és állatvilágú, esetleg olyan vagy hasonló nyelvű népet nem találunk a múltban vagy a jelenben, ahonnan őseinket származtatni tudjuk.” Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 64 könyv
1. oldal / 8 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: