Böngésző

Történelem Régészet, őstörténet, magyarságtudomány

A hunok öröksége

Online antikvárium: A hunok öröksége Szerző:
Marácz László - Obrusánszky Borbála (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2009
Oldalszám: 478

A hunok szellemi és anyagi kultúrájának kutatása manapság az egyik leggyorsabban fejlődő tudományág világszerte. Az elmúlt húsz évben megtöbbszöröződött a kiásott hun sírok száma Ázsiában, És a keleti források révén újabb és újabb ismeretekre tehettünk szert róluk. Ezért időszerű, hogy a magyar olvasók is megismerkedjenek azzal, hogy mi tudnak a neves külföldi és hazai hun kutatók e hatalmas birodalomról. Az elmúlt évek nemzetközi hun konferenciáinak anyagaiból és a jelen kötetből egyértelműen kiderül, hogy gyökeresen át kell értékelni a hunok szerepét mind a világtörténelmi folyamatok elemzésében, mind a magyar őstörténeti kutatásokban, Észak-Kínától egészen a Bécsi-medencéig. A tudományos alapossággal íródott, de mégis közérthető tanulmányok egyik célja az, hogy rávilágítson a hunok páratlan civilizációs hagyatékára, másrészről viszont ledöntse azokat az antik forrásokban gyökerező dogmákat a hunokról és más keleti népekről, melyek a hazai szakirodalomban mindmáig megtalálhatók. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai

Online antikvárium: A IX. századi avar történelem görög nyelvű forrásai Szerző:
Olajos Teréz
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 207
Sorozat:
Szegedi Középkortörténeti Könyvtár 16.

A kötet a Kárpát-medencében közel negyed évezreden át uralkodó avarok történetének utolsó szakaszára vet fényt az írott (bizánci) források tanulságai alapján. A köny a IX. századi avarságot említő valamennyi kútfőt, illetve kútfőrészletet tartalmazza eredeti nyelven, magyar fordításban, részletes kommentárral. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A közös azerbajdzsán-magyar etnikai gyökerekről

Online antikvárium: A közös azerbajdzsán-magyar etnikai gyökerekről Szerző:
Haszan Haszanov
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 135
Fordító:
Soproni András
Szerkesztő:
Dr. Erdélyi István

Haszan Haszanov, Azerbajdzsán volt budapesti nagykövete - aki egyben a történettudományok doktora - több éves kutatómunka után megírt kismonográfiájában sok új adattal szolgál a magyar őstörténeti kutatás számára. Haszanov visszatért a 19. században használt urál-altáji nyelvcsalád kifejezéshez, amely a hatalmas egész eurázsiai régió nyelvét egyetlen közösségben vizsgálta, és amit korábban tatár, vagy szkíta nyelveknek hívtak (de egy ideig a turáni is ismeretes név volt). A nagykövet több neves régészre és történészre hivatkozva úgy véli, hogy ezen rokonnépeket először a kimmerek fogták össze a Dél-Urál vidéken, majd onnan vándoroltak a Kaukázusba és Kelet-Európába is. Ez a név Gómer, Gamaru, stb. neveken már az i.e. 14. századtól feltűnik a mezopotámiai és közel-keleti forrásokban. A Kárpát-medencében is megjelentek és letelepedtek, ott főleg a régészeti adatok fedik fel kilétüket. Haszanov úgy tartja, hogy a Kárpát-medencébe a 10. századig, vagyis a magyar honalapításig folyamatos bevándorlás történt. Így a címben szereplő közös etnikai gyökereket a kimmereken és szkítákon keresztül tartja lehetségesnek. A szerző öt "szinkron bevándorlási hullámot" azonosított be: a kimmereket, a szkítákat, a hunokat, az avarokat, és végül a magyarokat. Ők mindannyian nagyjából hasonló időszakban jelentek meg a Kaukázusban és a Kárpát-medencében is. A könyv summásan megjegyzi, hogy a magyar törzsek történelmük során hosszú ideig a türk nyelvű törzsek szövetségében éltek. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A magyar ember (A magyarság antropológiája)

Online antikvárium: A magyar ember (A magyarság antropológiája) Szerző:
Bartucz Lajos
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1938
Oldalszám: 509 + 12 t.
Sorozat:
Magyar föld, magyar faj IV.

A magyar embertani tudomány eddigi (1938) összefoglalása. Első kiadás, fekete-fehér fotókkal, ábrákkal és térképekkel gazdagon illusztrálva. Szép állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 12 000Ft.-

A magyar honfoglalás kútfői (A honfoglalás ezredéves emlékére) (Reprint)

Online antikvárium: A magyar honfoglalás kútfői (A honfoglalás ezredéves emlékére) (Reprint) Szerző:
Pauler Gyula - Szilágyi Sándor (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 992

A Magyar Tudományos Akadémia 1900-ban kiadott kötetének reprintje. Fekete-fehér fotókkal, jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A magyar népek őstörténete 1-3 (egyben)

Online antikvárium: A magyar népek őstörténete 1-3 (egyben) Szerző:
Baráth Tibor
Kiadó:
Hódmezővásárhely
Kiadás éve: 1993
Oldalszám: 239,172, 189
Sorozat:
A magyar népek őstörténete

Egyesített kiadás. Összefoglaló mű a magyari népek egyiptomi, mezopotámiai és kárpát medencei tartózkodásairól, írásos nyelvi és egyéb kulturális emlékeiről. A könyv bemutatja a Régi Keleten élt magyar népek — úr népek azaz árják — kusokkal és szemitákkal való érintkezését és ennek során feltárja az őshazából történt elvándorlásuk okait, minden lépésnél rámutatva a Kr. e. időkben használt magyar szavak tömeges jelenlétére. Leírja az Európa felé vonuló néprészek útvonalait, és történeti, régészeti, mitológiai és nyelvészeti bizonyítékok kíséretében szól az Európában létrehozott kő- és bronzkori magyar településekről, különös figyelmet fordítva a Duna-medencébe került őshazai magyar törzsekre, amelyek oda dél felől, a Balkán-félszigeten át érkeztek. Ezt követi a keleti irányból jövő magyar néphullámok ismertetése, amelyek a Duna-medencébe hozták népünk második összetevő elemét, a turáni emberfajtát. Mindebből az derül ki, hogy a mai magyar nemzet népi felépítésében két emberfajta vitte a főszerepet: az úr és a kus, más szavakkal az árja és a turáni. E két faj etnikai hozadéka hetven illetőleg húsz százalékra tehető. Kiadói papírborítóban. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A magyar nép őstörténete

Online antikvárium: A magyar nép őstörténete Szerző:
Bartha Antal
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1988
Oldalszám: 402

A magyar nép őstörténetéről számos elmélet született. Választhat az olvasó. Ízlése, vágya szerint fogadhatja el a szibériai, bronzkori andronovói kultúrát indoiráninak, ősiráninak, szamojédnak, ugornak, előmagyarnak. Az isim – toboli, dél-uráli vaskori szargati kultúrát iráninak, szkítának, szarmatának, szamojédnak, ugornak , magyarnak… Csak ennyiféle megfejtés lehetséges? Tudomány-e a magyar őstörténet?" A szerző válasza erre a kérdése: igen! Az önkényes értelmezések garmadája nehezíti ugyan a tudományos értékek felismerését, de tudós nemzedékek munkája eredményének összefoglalása ez a mű, s mint ilyen, a jelenleg elfogadott leghitelesebb leírás. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A magyar nép őstörténete

Online antikvárium: A magyar nép őstörténete Szerző:
Kiszely István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 290
Szerkesztő:
Bencsik András

„Egy népet (etnikumot) testi jegyei, szellemi és tárgyi kultúrája, valamint nyelve határozza meg. Legmaradandóbbak biológiai-élettani jegyei, legváltozékonyabb nyelve - ezt esetenként "cserélheti" is. Ha egy nép eredetét keressük, úgy járunk el, hogy kutatásainkban térben és időben addig megyünk el, ameddig olyan testalkatú, élettani tulajdonságú, zene- és táncvilágú, hitvilágú, mesevilágú, költészetvilágú, írásbeliségű, néprajzi motívumvilágú, ételkultúrájú, növény- és állatvilágú, esetleg olyan vagy hasonló nyelvű népet nem találunk a múltban vagy a jelenben, ahonnan őseinket származtatni tudjuk.” Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 80 könyv
Elöző 2. oldal / 10 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: