Böngésző

Társadalomtudomány Szociológia, szociográfia

A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban

Online antikvárium: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban Szerző:
Pikó Bettina (szerk.)
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 198
Szerkesztő:
Szőnyi Etelka

A mai modern, nyugati típusú individualizált társadalmakban komoly társadalmi kihívást jelentenek a deviáns magatartásformák, ezért is fontos, hogy a szociológiai elméletek segítségével feltárjuk a deviáns jelenségek okait, az empirikus vizsgálatok eredményeinek szintézisével pedig felmérjük a társadalmi valóság meghatározott szegmenseit. A szociológia-elméleti alapok és az egyes devianciaformák bemutatásával a deviancia-szociológia széles spektrumát igyekszünk feltárni az olvasók számára. Az anómia-elméletek, a kultúra és szubkultúra elméletek, a szimbolikus interakcionizmus, az ökológiai modell, a konfliktuselmélet, a differenciális asszociáció, a radikális kriminológia elmélete és a fenomenológiai megközelítés mind-mind sajátos szempontból közelít a deviáns jelenségek értelmezéséhez. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A magányos tömeg

Online antikvárium: A magányos tömeg Szerző:
Riesman, David
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1973.
Oldalszám: 399
Fordító:
Szelényi Iván

Szerzőtársak: Nathan Glazer és Reuel Denney
"Riesman alapvető célja az, hogy az amerikai társadalmi jellem átalakulását vizsgálja meg. Az amerikai társadalmat és kultúrát, továbbá az amerikai fejlődést a szerző univerzális szemszögből nézi; vizsgálati mintaként kezeli; ebből a társadalmi struktúrából vezeti le a társadalmi jellemet."
Második válozatlan kiadás.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban. (Biz.56)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 800Ft.-

A változások kínjai

Online antikvárium: A változások kínjai Szerző:
Eric Hoffer
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 142
Fordító:
Doubravszky Sándor

Maurice Solbier ezt írja Eric Hoffel esszéiről: „Szinte minden mondatában csillogó kristályként ott ragyog a lényeg. Szinte minden fejezete következetes érvek sora, melyek arról győznek meg, hogy eddig vitathatatlannak tartott feltételezéseink egyszerűen hamisak. Az esszék a következtetések ígéretes és merőben új ösvényeit tárják fel.” Jó állapotban.    

Ár: 3 000Ft.-

Az elegáns élet fiziologiája

Online antikvárium: Az elegáns élet fiziologiája Szerző:
Honoré de Balzac
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1919
Oldalszám: 298
Fordító:
Balla Ignác

Mielőtt még megfogant volna Balzacban az Emberi színjáték hatalmas koncepciója, először a társadalom fiziológiáját kívánta megírni, kora talán legdivatosabb tudományát alkalmazandó a szociális élet jelenségeire. Írója maga sem regénynek szánta, hanem „tudományos” műnek, bevezetőjében szociológiai szakszerűséggel osztja három részre az emberi társadalmat, a dolgozók, a gondolkodók és a semmittevők „osztályaira”. Ez utóbbiak életformáját határozza meg elegánsnak, szemben az előbbiek munkás-, illetve művészéletével. Ezután hozzálát, hogy ezt az elegáns életet mutassa be annak minden sajátosságával, jellemző figurájával, helyszínével, beszédmódjával, lelki megnyilvánulásával, „szellemével” és szellemtelenségével. Második kiadás, a bevezetést Pogány József írta, jó állapotban  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A zűrkorszak gyermekei (Mai ifjúsági csoportkultúrák)

Online antikvárium: A zűrkorszak gyermekei (Mai ifjúsági csoportkultúrák) Szerző:
Szapu Magda
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 414

Szapu Magda egyszemélyes kutatása azonos színvonalat képvisel, mint az általam ismert nyugati antropológiai, szociológiai, folklorisztikai disszertációk; részletességében, pontosságában és folklorisztikai felfogásában számunkra még többet is mond. Akkor is, ha tudjuk, milyen sok mindent kell még kutatni. Például éppen Kaposvárott, ahol e monográfia már igen jó alapokat teremtett meg a kaposvári középiskolások zenei irányzatok szerinti (vagy ilyennek nevezett) csoportosulásainak és életvitelének kutatásával. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

Baranyai utazás

Online antikvárium: Baranyai utazás Szerző:
Kodolányi János - ifj. Kodolányi János
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1963.
Oldalszám: 331 + 10

Egyre nagyobb figyelemmel s egyre forróbb szeretettel fordulunk a Dunántúl felé.
Szeretjük, mint Erdélyt, aggódunk magárahagyott népéért, a millió földtelen letargiába esett magyarért. Kodolányi bejárja ezt a tájat, feltárja a nép és a vezetők bűneit, a halálos nemtörődömséget, – keresi a kiutat, optimizmust és erőt akar sugározni a tömeg felé: föl akarja emelni népét. Lehet-e ma hősibb és keményebb feladat magyar író számára?
20 oldal fotóillusztrációval. 
Kiadói vászonkötésben, védőborítóval. Jó példány. (Biz.786)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Devianciák Magyarországon

Online antikvárium: Devianciák Magyarországon Szerző:
Andorka Rudolf et al.
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 338
Szerkesztő:
Münnich Iván, Moksony Ferenc

Az emberek társadalmi együttélése azért lehetséges, mert nagy többségük alkalmazkodik az adott társadalomban elfogadott normákhoz, viselkedési szabályokhoz. Ugyanakkor minden társadalomban előfordul, hogy egyes tagjai ezeket a normákat megszegik. A normaszegést nevezik devianciának, a normaszegő viselkedést deviáns viselkedésnek. Mint a kötetből kitűnik, nem teljesen egyértelmű, hogy mit tekintsünk egy adott társadalomban deviáns viselkedésnek. Ilyenek az ebben a tanulmánygyűjteményben tárgyalt bűnözés, öngyilkosság, alkoholizmus, kábítószer-fogyasztás és a lelki betegségek. A szociológiai kézikönyvek néha itt tárgyalják a prostitúciót, a homoszexualitást és esetleg más viselkedésformákat (antifák, stb.) is. A deviáns viselkedések mindig nagy érdeklődést váltanak ki az egész társadalomban, a szociológia kezdetei óta – elsősorban Durkheim (2003) klasszikus öngyilkosságkönyvével kezdődően – nagy figyelmet fordított rájuk.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Egy parasztcsalád története

Online antikvárium: Egy parasztcsalád története Szerző:
Darvas József
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1943.
Oldalszám: 195

"Ezt az írást nem az ősök iránt érzett kegyelet szülte és nem is valami indokolatlan családi büszkeség. A család, amelynek történetét megírni vállaltam, anyai ágon ugyan az ősi gyökért jelenti számomra, a bennem összefonódott életsors egyik messzi multba nyúló ágát - de ezt a választást  elsősorban a célszerűség szempontja határozta meg és nem a családi elfogultságé." ... (résztet az előszóból).
Kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. (Biz.474)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 800Ft.-

Ugrás:
Összesen: 11 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: