Böngésző

Társadalomtudomány Szociológia, szociálpolitika, szociográfia

A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban

Online antikvárium: A deviáns magatartás szociológiai alapjai és megjelenési formái a modern társadalomban Szerző:
Pikó Bettina (szerk.)
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 198
Szerkesztő:
Szőnyi Etelka

A mai modern, nyugati típusú individualizált társadalmakban komoly társadalmi kihívást jelentenek a deviáns magatartásformák, ezért is fontos, hogy a szociológiai elméletek segítségével feltárjuk a deviáns jelenségek okait, az empirikus vizsgálatok eredményeinek szintézisével pedig felmérjük a társadalmi valóság meghatározott szegmenseit. A szociológia-elméleti alapok és az egyes devianciaformák bemutatásával a deviancia-szociológia széles spektrumát igyekszünk feltárni az olvasók számára. Az anómia-elméletek, a kultúra és szubkultúra elméletek, a szimbolikus interakcionizmus, az ökológiai modell, a konfliktuselmélet, a differenciális asszociáció, a radikális kriminológia elmélete és a fenomenológiai megközelítés mind-mind sajátos szempontból közelít a deviáns jelenségek értelmezéséhez. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A haldoklók magányossága

Online antikvárium: A haldoklók magányossága Szerző:
Norbert Elias
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 78
Fordító:
Glavina Zsuzsa
Szerkesztő:
Mihancsik Zsófia

Földünk mulandó teremtményei közül egyedül az ember számára okoz gondot a halál. Az ember a születés, a fiatalság, a nemi érés, a betegség, az öregség és a halál dolgában osztozik az állatokkal, de valamennyi élőlénytől eltérően csak ő tudja, hogy meg fog halni. A halálra vonatkozó felfogás, illetve az embernek az elmúláshoz való viszonya minduntalan változik, többek között a várható élettartam hosszától és az individualizáció szintjétől függően. A modern felfogású esszé legérdekesebb mozzanata talán annak az ellentmondásosnak tűnő helyzetnek a leírása, hogy a mai modern társadalmakban a halálra készülők hamar elmagányosodnak, hamar felbomlik a kapocs köztük és szeretteik között. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A magányos tömeg

Online antikvárium: A magányos tömeg Szerző:
Riesman, David
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1973.
Oldalszám: 399
Fordító:
Szelényi Iván

Szerzőtársak: Nathan Glazer és Reuel Denney
"Riesman alapvető célja az, hogy az amerikai társadalmi jellem átalakulását vizsgálja meg. Az amerikai társadalmat és kultúrát, továbbá az amerikai fejlődést a szerző univerzális szemszögből nézi; vizsgálati mintaként kezeli; ebből a társadalmi struktúrából vezeti le a társadalmi jellemet."
Második válozatlan kiadás.
Kiadói kartonkötésben, új állapotban. (Biz.56)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 800Ft.-

A második nem

Online antikvárium: A második nem Szerző:
Simone de Beauvoir
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1971
Oldalszám: 578
Fordító:
Görög Lívia, Somló Vera

A szerző a nő, a „második” nem helyzetét vizsgálja korunk társadalmában, s küzd a „másodrendűség”,ellen. A nő problémáját óriási anyagtudással, minden elképzelhető oldalról igyekszik megvilágítani, felhasználva a biológia, a pszichológia, a néprajz, a társadalomtörténet egész arzenálját és a szépirodalom dokumentatív erejű példatárát is. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A néma forradalom

Online antikvárium: A néma forradalom Szerző:
Kovács Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 194?
Oldalszám: 262
Sorozat:
A Szolgálat és Írás Munkatársaságának Könyvei

A néma forradalom először 1937-ben, a Márciusi Front zászlóbontását követően jelent meg. Kovács Imre sötét tónusú írásában sorra vette a korabeli magyar társadalom deviáns tüneteit - a kivándorlást, az egykét, a szektákat -, a jelenségeket eredeti közelítéssel egy kitörni nem tudó, befelé pusztító forradalom egységes tünetsoraként értelmezte. A Márciusi Front vezéralakjának mozgósító erejű szociográfiája rendkívüli hatást váltott ki. Rövid idő elteltével a kiadó már a harmadik kiadást készítette  elő, amikor az ügyészség a könyvet lefoglalta, a szerzője ellen eljárást indított. A perben a fiatal szociográfust nemzetgyalázás és osztályellenes izgatás címén három hónapi fogházra ítélték. 2. kiadás, átkötött, belül az eredeti borítóval.
 

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A rejtőzködő egyén arca és álarcai (Dedikált!)

Online antikvárium: A rejtőzködő egyén arca és álarcai (Dedikált!) Szerző:
Kaposi Márton
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 304

Kaposi Márton tematikus monográfiája átfogó képet nyújt az egyéni rejtőzködés bonyolult jelenségköréről: azt mutatja be több oldalról is, miért vállalkoznak olykor egyes emberek önmaguk kilétének vagy mibenlétének álcázására, milyen sokféle eszközt és eljárást vesznek igénybe mímeléseikhez, mennyire sikeresek vagy sikertelenek ilyen természetű törekvéseik, milyen mértékben vezethet mindez személyes identitásuk válságának leplezéshez vagy megoldásához, életformájuk egészének módosulásához, személyiségük kiteljesedéséhez. dedikált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A változások kínjai

Online antikvárium: A változások kínjai Szerző:
Eric Hoffer
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 142
Fordító:
Doubravszky Sándor

Maurice Solbier ezt írja Eric Hoffel esszéiről: „Szinte minden mondatában csillogó kristályként ott ragyog a lényeg. Szinte minden fejezete következetes érvek sora, melyek arról győznek meg, hogy eddig vitathatatlannak tartott feltételezéseink egyszerűen hamisak. Az esszék a következtetések ígéretes és merőben új ösvényeit tárják fel.” Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Az elegáns élet fiziologiája

Online antikvárium: Az elegáns élet fiziologiája Szerző:
Honoré de Balzac
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1919
Oldalszám: 298
Fordító:
Balla Ignác

Mielőtt még megfogant volna Balzacban az Emberi színjáték hatalmas koncepciója, először a társadalom fiziológiáját kívánta megírni, kora talán legdivatosabb tudományát alkalmazandó a szociális élet jelenségeire. Írója maga sem regénynek szánta, hanem „tudományos” műnek, bevezetőjében szociológiai szakszerűséggel osztja három részre az emberi társadalmat, a dolgozók, a gondolkodók és a semmittevők „osztályaira”. Ez utóbbiak életformáját határozza meg elegánsnak, szemben az előbbiek munkás-, illetve művészéletével. Ezután hozzálát, hogy ezt az elegáns életet mutassa be annak minden sajátosságával, jellemző figurájával, helyszínével, beszédmódjával, lelki megnyilvánulásával, „szellemével” és szellemtelenségével. Második kiadás, a bevezetést Pogány József írta, jó állapotban  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 20 könyv
1. oldal / 3 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: