Böngésző

Szépirodalom Világirodalom Klasszikusai

Anna Karenina

Online antikvárium: Anna Karenina Szerző:
Lev Nyikolajevics Tolsztoj
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 1096
Fordító:
Németh László
Sorozat:
A világirodalom klasszikusai

Sok regény szól a házasságtörésről, mind közül a leghatalmasabb Tolsztoj Anna Kareninája. Karenina szerelmét és megsanyargatását egy évszázad múltán is közel érezheti magához az olvasó, noha az Anna körül zsibongó nagyvilági társaság elegáns könyörtelenségének rajza immár csak híradás az elsüllyedt történelemből. Egyszerre volt Tolsztoj művészi búcsúja a szerelemtől és gondolati előkészülete a prófétaszerepre. Egy kötetben szinte két regény: Annáéban Tolsztoj elmondhatta mindazt, amit az érzéki rajongásról egyáltalán tudott, Levinében pedig megfestette önarcképét, a helyzetével erkölcsileg meghasonlott földesúrét. Tolsztoj tizenegyszer dolgozta át az Anna Karerinát: „Megelégeltem ezt az én Annámat, torkig vagyok, annyit vesződöm vele, mint valami félresikerűlt tanítvánnyal; de ne mondjon róla semmi rosszat, mégiscsak gyermekemmé fogadtam”. Így lett a bűnös lélekből a világirodalom legvonzóbb házasságtörő asszonya, a műből pedig - Thomas Mann szavaival - minden idők legnagyobb társadalmi regénye. Jó állapotban, védőfóliával.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Ulysses

Online antikvárium: Ulysses Szerző:
James Joyce
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1986
Oldalszám: 970
Fordító:
Szentkuthy Miklós
Szerkesztő:
Domokos János
Sorozat:
A világirodalom klasszikusai - Új sorozat

„Joyce művében az európai kultúra abban a pillanatban látható, amikor irtózatos robajjal hullik, omlik szerteszét, s csak a törmelékek, a romok utalnak arra, hogy mindez valaha, ha egyáltalán, egységes egészként működött. Thomas Mann a zárt forma, James Joyce a nyitott forma apostola. Thomas Mann a hit mitikusa, s ezért olyan komoly, James Joyce a hitetlenség mitikusa, s ezért olyan derűs.” Műanyag védőborítóval, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-