Böngésző

VISSZA A CSOPORTHOZ

Társadalomtudomány Állam- és közigazgatás, jog, igazságszolgáltatás, bíróság, rendőrség, kriminalisztika, bűnügyek, drog

Könyv: Párbaj-Codex (A kard-, vítőr- és pisztolypárbaj különböző nemei) (Reprint)
Párbaj-Codex (A kard-, vítőr- és pisztolypárbaj különböző nemei) (Reprint) - 1. Kép

Párbaj-Codex (A kard-, vítőr- és pisztolypárbaj különböző nemei) (Reprint)

Szerző: Clair Vilmos
Kiadó: Móra
Kiadás éve: 1992
Kiadás helye: Bp.
Oldalszám: 218
Szerkesztő: Szathmáry Éva

Nincsen nemzet a világon, ahol annyi becsületügyet intéznének el lovagias úton, mint éppen minálunk, Magyarországon. A franciák és olaszok, akiknél pedig a fegyverforgatás egyik alapföltétele a nemzeti nevelésnek, talán együttvéve sem vívnak annyi párbajt, mint mi, magyarok. Ezer év dicsőséges tradíciói, nemzeti függetlenségünk büszke önérzete, fajunk ősi harcias jellege, véralkatunk, szigorú fogalmaink a becsületről s a női eszmény, amelynek még mindig a lovagkor magasztos idealizmusával hódolunk, mind szinte predesztinálnak bennünket a párbajra. Társadalmunk és igazságszolgáltatásunk hiányos berendezése is jelentékenyen hozzájárul, hogy ez így legyen. A társadalom megtagadja a közösséget a férfiúval, aki megfelelő elégtételt nem vesz a becsületén esett sérelemért. A törvény pedig alig védi meg a becsületet. A merénylőt, aki az ember anyagi élete és vagyona ellen intéz támadást, halállal büntetik vagy fegyházba zárják. Azt a merénylőt ellenben, aki az ember morális élete, egyéni méltósága, becsülete ellen tör, egyszerű pénzbüntetéssel és csak ritka esetben büntetik fegyházzal. Nagyon természetes, hogy míg a törvény csak így védelmezi a becsületet, s így bünteti azt, aki sérti a becsületet, addig a párbajok nemcsak nem fölöslegesek, de szükségesek. Az 1914-es Singer és Wolfner hetedik, bővített kiadás reprintje, jó állapotban.

Ár: 2 200Ft.-
ELŐZŐ KÖVETKEZŐ