Aukció

Látogatóink ezen az oldalon a szegedi antikváriumok által 2005 és 2009 között lezajlott árverések anyagát, összesen 2261 könyv fotóját, címleírását, kikiáltási és leütési árát láthatják.

Pápai Páriz Ferentz - Pax corporis. Az-az az emberi test nyavalyáinak okairól, fészkeiről, s azoknak orvoslásának módgyáról való tracta Aukció - 2007

Pápai Páriz Ferentz  -  Pax corporis. Az-az az emberi test nyavalyáinak okairól, fészkeiről, s azoknak orvoslásának módgyáról való tracta Mellyet mind élő tudós tanítóinak szájokból, mind a régieknek tudós írásokból, s mind pedig maga sok betegek körül való tapasztalásiból summásan öszve-szedett, és sok ügye fogyott szegényeknek hasznokra, mennyire lehetet, értelmesen s világoson magyar nyelven ki-adott - -.    ...Most ujjabban Ki-nyomtattatott.
Kolosváratt, 1774. Akadémiai betűkkel. 410 p. + 3 sztl. lev. Tizenegyedik kiadás.
Hozzákötve:
[Juhász Máté]   -  Házi különös Orvosságok mellyek az orvosok nélkül szűkölködő betegeskedőknek vigasztalására következő-képpen a betűk rende szerént külön külön nyomtatásokból, és írásokból szedettek egyben.
Kolosváratt, 1785. A püspöki betűkkel. 196 p.
Ezt követi: Ángliai országban lévő Salernitana scholának jó egésségről való meg- tartásnak modgyárol irott könyve, ... Déák nyelven; azután pedig Magyarra fordittatott, és Rythmusokba alkalmaztatott. 2 sztl. lev., 101 - 103 p.  [A függelék lapszámozása téves.]
 [Juhász Máté (1696 - 1776) Jászapáti születésű minorita szerzetes, költő, drámaíró. Egerben és Nagybányán működött. Teológiai munkái mellett a névtelenül megjelent orvosi könyve a legjelentősebb] A kötetbe helyezve egy 1881- ben Kozma Lajos részére kiállított orvosi recept .
Korabeli félbőr kötésben. A kötéstábla verzóján, az előzéklapon, a hátsó jegyzetlapon és a hátsó kötéstáblán részben olvasható, kézírásos orvosi receptek vannak (orvosság köhögés, vízkórság, tállyog stb. ellen). Mindkét címlapon tulajdonosi név. Néhány oldalon aláhúzás és helyenként széljegyzet.  Az utolsó lapokon vízfoltok és ugyanott néhány lap alsó széle töredezett.


 


Kikiáltási ár: 60 000 Ft.-