Aukció

Látogatóink ezen az oldalon a szegedi antikváriumok által 2005 és 2009 között lezajlott árverések anyagát, összesen 2261 könyv fotóját, címleírását, kikiáltási és leütési árát láthatják.

Szekfű Gyula - A száműzött Rákóczi ; Mit vétettem én? - Ki gyalázta Rákóczit? - Aukció - 2008

Szekfű Gyula  -  A száműzött Rákóczi  ;  Mit vétettem én? - Ki gyalázta Rákóczit? - A száműzött Rákóczi. Első kiadás!
Bp., 1913. MTA. VIII, 418.
/Magyar Tudományos Akadémia /
Hozzákötve:
Mit vétettem én?  -Ki gyalázta Rákóczit? - Első kiadás!
Bp., é. n. [1915], Dick Manó. (Nap ny.) 143 p.
Hozzá tartozik:
Szekfű Gyula autográf kártyája, melyet a Pesti Hírlap főszerkesztőjének írt. (Légrády testvérek: Imre és Ottó).
"Mélyen tisztelt Főszerkesztő Ur,
engedje meg, hogy őszinte köszönetemet kifejezhessem szívességéért, melylyel beküldött nyilatkozatomat a Pesti Hírlap hasábjain közöltetni méltóztatott. Annak idején, ha ellenfeleim a "Mit vétettem én?" cz. könyvem dolgában már valami pozitívumot is mondtak, amire objektiv feleletet lehet készíteni, bátor leszek Főszerkesztő Ur szives engedelmével ismét szót kérni.
Főszerkesztő urnak mély tisztelettel hive és szolgája Szekfű Gyula.  Bécs 916. IV. 22." 
Hozzá tartozik:
Ballagi Aladár ismeretlen szerkesztőhöz írt autográf levele, - melyben kéri a szerkesztőt, hogy a könyvéről szóló közleményt egy nappal később jelentesse meg, mert a Franklin nem készítette el időre a könyvet. Dátum: Bp. 1916. IV. 27.
Ballagi Aladárnak ebben az évben jelent meg, Az igazi Rákóczi c. műve a Franklin nyomdában, mely válasz Szekfű Gyula Rákócziról írott könyvére.
[Ez a két kézirat érdekes adalék a Szekfű Gyula és Ballagi Aladár között kialakult heves sajtóvitához, melynek kiváltója a száműzött Rákócziról szóló munka.]
Szekfű Gyula két műve egy kötetben, korabeli aranyozott vászonkötésben. Kéziratának mérete 13x8,5 cm. Ballagi Aladár levele - gyászkeretes - levélpapíron, egy beírt oldal. A kötet és a kéziratok is jó állapotban.


Kikiáltási ár: 10 000 --> 10 000 Ft.-