Vásárlási feltételek Információ a vásárláshoz


Rendelését e-mail-ben történő visszajelzésünk időpontjától kezdve 10 napon keresztül tartjuk érvényesnek. Az első automatikus válaszüzenet után felvesszük Önnel a kapcsolatot, és részletesen ismertetjük a szállítás és fizetés módozatait, majd próbáljuk a könyve(ke)t 2 napon belül elindítani. A szolgáltató 2-3 nap alatt juttatja el a címzetthez. A futárral történő szállítás mindig hosszabb, mint az automatás.

A megrendelt tételek átvétele:
  • Foxpost automata- vagy futárszolgálat segítségével, előreutalás után. (A számlaszámot és az utalandó összeget email-ben küldjük el.) Foxpost automata listát az interneten talál, a foxpost.hu böngészőbe való beírásával. Automatába jelenleg 1140 Ft a szállítás, lakcímre, munkahelyre 2160 Ft. Több könyv (nagyobb csomag) esetén is ennyit kell fizetnie. Van lehetőség előreutalás nélkül, utánvéttel is fizetni (az automatánál vagy a futárnál), de ez további 190 - 750 Ft utánvét-költséget jelent összegtől függően. A legolcsóbb mindenképpen az előreutalás és automatába kérés. Figyelem! A szolgáltató az automatában csak 3 napig tárolja a küldeményt.

 

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Serződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák az AntikHáz Antikvárium, mint szolgáltató („Szolgáltató”) által üzemeltetett webáruház használatára vonatkozó általános szerződési feltételeket.

Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: AntikHáz Antikvárium

A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló,

rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@antikhaz.hu

Adószáma: 45642470-1-26

Alapvető rendelkezések:

A jelen Szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat

értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről

szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások,

valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok

kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.

Az ÁSZF hatályos: 2020. június 1-től visszavonásig vagy módosításáig.

A megvásárolható termékek köre: használt könyv- és papírrégiség. A megjelenített termékek csak online vásárolhatók meg, személyesen nem. A termékekre azok az árak érvényesek, amelyeket megjelenítettünk a honlapon. A művek ára rögzített, attól eltérni nem áll módunkban. A feltüntetett árak az Általános Forgalmi Adót (5%) tartalmazzák ugyan, azonban használt cikkek lévén ez az ÁFA vissza nem igényelhető. Az árak nem tartalmazzák a házhozszállítási díjat, azt külön kell fizetni. Csomagolási díjat viszont nem számítunk fel.

A webshopban a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását, a termékekről fotót jelenít meg. A feltöltött fotók nem minden esetben tükrözik a valós esztétikai állapotot, bizonyos esetekben csupán illusztrációként szerepelnek. Ezzel kapcsolatban kérjük érdeklődjön. A Szolgáltató rögzíti, hogy a webáruházban értékesített termékek jellegükből adódóan használtak. Az antikvárium mindent megtesz azért, hogy a webáruházában megjelenő adatok (termékek, árak, leírásuk) a lehető legpontosabbak legyenek. Az AntikHáz Antikvárium nem vállal felelősséget a honlapról beszerzett termékek használata során történő károsodásokra, a termékekre nem vállal kifejezett illetve alapértelmezett garanciát. Az AntikHáz Antikvárium nem garantálja és nem is vonható felelősségre azért, hogy esetleg nem felelnek meg annak a célnak amiért megrendelték. Bármilyen panaszt a termék átvételétől számított 24 órán belül az AntikHáz Antikvárium tudtára kell hozni (info@antikhaz.hu).

Rendelés menete: A belépést követően, a webáruház kínálatának áttekintése során az Ön által kiválasztott tételek a kosarába kerülnek. A könyvekből egy-egy példányunk van. A kosár tartalma tételenként törölhető, a szállítási cím megváltoztatható, valamint a rendeléséhez megjegyzés is fűzhető. A Megrendel gombra kattintással rendeléséről azonnal érte­sül­ünk. A program a terméket azonnal kiveszi a rendszerből, opcionálisan az már a Megrendelőé, más nem férhet hozzá.

Fizetési lehetőségek, szállítási módok: Foxpost automata- vagy futárszolgálat segítségével, előreutalás után. (A számlaszámot és az utalandó összeget email-ben küldjük el.) Foxpost automatába a szállítási díj jelenleg 1140 Ft, a lakcímre történő kiszállítás: 2160 Ft. Ha több könyvet rendel (nagyobb csomag esetén is), ugyanennyit kell fizetnie. Van lehetőség előreutalás nélkül, utánvéttel is fizetni (az automatánál vagy a futárnál), de ez további 190-750 Ft költséget jelent összegtől függően. A webáruház köteles az Felhasználó megrendelésének megérkezését a megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A megrendelések feldolgozását a visszaigazolástól számított 2 munkanapon belül igyekszünk teljesíteni, és a terméket elindítani.

Az AntikHáz Antikvárium honlapjának használata, látogatása, termékek vásárlása vagy e-mailek küldése csakis elektronikus formában történik, magával vonva azt, hogy a Felhasználó beleegyezik abba, hogy az AntikHáz Antikvárium elektronikusan tartsa a kapcsolatot, beleértve az e-maileket és értesítéseket.

Elállás joga: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Felhasználó a megrendelt termék kézhez vételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől, visszaküldheti a megrendelt terméket. A visszaszállítás díja a vevőt terheli, ezután a termék teljes árát és a szállítási díjat vissza kell téríteni a vevőnek. (Ha a mi hibánk miatt küldi vissza, akkor álljuk a visszaküldés költségeit is. Ha csak meggondolta magát, akkor a visszaküldés költsége Önt terheli.)

Panaszkezelés: e-mailben. A Szolgáltató és a Felhasználó vitás ügyeiket békés úton próbálják rendezni. Felhasználó és a Szolgáltató a jelen Szabályzat hatálya alá tartozó, megegyezéssel 30 (harminc) naptári nap alatt nem rendezhető esetleges jogvitákra nézve kikötik a Bíróság/Törvényszék illetékességét.


Adatvédelem

Az adatkezelő adatai:
Az antikhaz.hu oldalt jelenleg kezeli: Nógrádiné Éva
(Mellékállásban, alanyi adómentes vállalkozásban, a TEÁOR 4791 sz. tevékenységi kör alapján.)
Adószám: 45642470-3-26    Nyilv.tart.sz: 4017045
A Magyar Köztársaság Gazdasági és Közlekedési Minisztériumának Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala által kiadott határozat szerint az antikhaz.hu internetes antikvárium a C/003420 nyilvántartási szám alatt, a jogszabályok szerint csomagküldő tevékenységet folytathat.
Telefonszám: A főállás miatt kérem, hogy a megrendelésen (melyet a rendszer automatikusan kezel) kívüli ügyekben az info@antikhaz.hu e-mail címen keressenek.

A személyes adatok védelméről:

Az oldal tulajdonosa tiszteletben tartja és védi mindazok magántermészetű adatait, akik akár a weben keresztül, akár a kiadványokon keresztül kapcsolatba kerülnek vele. Van arra lehetőség, hogy a oldalunkon bárki anélkül böngésszen, hogy előtte személyes információkat kellene megadnia. A részünkre tudatosan átadott magántermészetű adatokat viszont csak arra a célra használjuk fel, amire azt rendelkezésünkre bocsátották (pl. regisztráció, postázás). De ha pl. a megrendelés után mégis eláll a vásárlástól, a megrendeléssel kapcsolatos valamennyi adatát töröljük.

Az AntikHáz Antikvárium bármely, a weboldal használata során tudomására jutott személyes adatot a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint kezel. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az Európai Parlament és a Tanács (EU)2016/679.sz. rendeletével (2016. április 27.): a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról (általános adatvédelmi rendelet, GDPR).

Amennyiben Ön bármely személyes adatát eljuttatja az AntikHáz Antikvárium számára, ezzel hozzájárulását adja ahhoz, hogy azt a weboldal az adás-vételi ügylet által meghatározott célból és ideig nyilvántartsa és kezelje. A kezelt személyes adatok köre: regisztráció során megadandó személyes adatok. Az AntikHáz Antikvárium az adatokat védett szerveren tárolja és dolgozza fel, kizárólag a megjelölt célra használja, nem egyesíti más forrásból származó adatbázisokkal, semmilyen formában nem adja át harmadik félnek, és minden erőfeszítést megtesz az ilyen adatok védelme érdekében. Honlapunkon kizárólag a vásárláshoz és üzenetküldéshez kell személyes adatokat szolgáltatni, a böngészéshez, a művek kosárba helyezéséhez erre nincs szükség. A birtokunkba jutott adatokat bizalmasan kezeljük, kizárólag a rendelések teljesítéséhez és a feltétlenül szükséges kapcsolattartáshoz használjuk fel, szándékosan semmilyen formában nem tesszük harmadik fél számára hozzáférhetővé.

Minden vásárlónknak joga van elérni, helyesbíteni vagy törölni bármely, akár az összes általa megadott információt. Adatai végleges törlése esetén kérjük jelezze ilyen igényét e-mailen. Adatvédelmi hatósági eljárás: Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

A honlapunk rendszere a Felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet (sütik), melyek nem kapcsolódnak össze a Felhasználók által a regisztrációkor megadott Személyes adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a honlap a megrendelések teljesítése céljából adatfeldolgozót vehet igénybe. Az AntikHáz Antikvárium által igénybe vett adatfeldolgozó megnevezése: Cégnév: Foxpost Zrt. – Székhely: 3200 Gyöngyös, Batsányi János u. 9. – Tevékenység: csomagszállítás.