Aukció

Látogatóink ezen az oldalon a szegedi antikváriumok által 2005 és 2009 között lezajlott árverések anyagát, összesen 2261 könyv fotóját, címleírását, kikiáltási és leütési árát láthatják. A könyvek már nem elérhetőek, az oldal csupán tájékoztató jellegű, gyűjtők számára lehetnek érdekesek a címleírás adatai.

EZEKET A KÖNYVEKET, KÉREM NE PRÓBÁLJA MEGRENDELNI, EZEK MÁR AKKOR ELKELTEK!


Tételek - 2008

A Magyar Ipar Almanachja.

A Magyar Ipar Almanachja. Szerkesztő: Dr. Ladányi Miksa. Előszó: báró Szterényi József.
Bp., 1930. "Magyar Ipar Almanachja" 260 p. 468 p. 350 p., 1 sztl. lev.
Első rész: A kézművesipari szervezetek fejlődésének története...
Második rész: Iparos társadalom. Budapest. 
Harmadik rész: Iparos társadalom. Vidék.
Kiadói, dúsan aranyozott vászonkötésben.
A könyvtestben néhány ív alsó lapalja rövidebb, egy levél foltos, a széle gyűrött. A kötet állapota jó. 


Kikiáltási ár: 5 000 --> 5 000 Ft.-

A magyar királyi csendőrség zsebkönyve 1927.

A magyar királyi csendőrség zsebkönyve 1927. Szerkeszti Pinczés Zoltán százados. 35. évf.
(Bp.) 1927. Csendőrségi Lapok (Pallas ny.), 2 t. (dr. Scitovszky Béla belügyminiszter és gróf Csáky Károly altábornagy fotója) 372 p.
Kiadói aranyozott vászonkötésben. Az előzéklapon tulajdonosi név. Szép példány.


Kikiáltási ár: 4 000 --> 8 000 Ft.-

A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia története.

A Magyar Kir. Honvéd Ludovika Akadémia története. Az Akadémia alapkőletételének százéves évfordulója alkalmából... Szerkesztette: Dezséri Bachó László. Írták: Ajtay Endre, Dezséri Bachó László, Koschowitz Gyula,
Marczinfalvi Benda Gyula, Matterny István, vitéz Czékus Zoltán, Lenkei Géza,
dr. vitéz Balsay László, vitéz Rózsás József.
Számos műmelléklettel és szövegképpel.
Bp., 1930. Ludovika Akadémia kiad. ("Stádium"), 1003 p., 2 sztl. lev. +  51 t. (ebből 12 színes).
Kiadói, dúsan aranyozott vászonkötésben, dombornyomással. Az egyszínű mellékletekből az első két melléklet (Vitéz nagybányai Horthy Miklós kormányzó, és a  A kormányzó üdvözlete az Akadémiához) hiányzik. Szép példány.


Kikiáltási ár: 15 000 --> 32 000 Ft.-

A Magyar Korona országainak helységnévtára 1895.

A Magyar Korona országainak helységnévtára 1895. Szerkeszti az Országos Magy. Kir. Statisztikai Hivatal.
Bp., 1895. Pesti Könyvnyomda Rt. 1 t. (kihajtható: jelek és röv.) VII, 255 p. (I. Általános rész)  ;  940 p. (II. Betűrendes rész. Magyarország és Fiume) + 34 sztl. lev. (reklám) 1 t. (kihajtható: jelek és röv.)
Kiadói vászonkötésben, gerince  kopott. Jó állapotban.


Kikiáltási ár: 12 000 --> 16 000 Ft.-

A Magyar Közalkalmazottak Almanachja.

A Magyar Közalkalmazottak Almanachja. Az előszót írta: Fejér Ottó. Szerkesztő: Csikvári Antal.
Bp., 1937. M. Közalk. Almanachja Kiadó. (Merkantil Ny.), 192 p. 864 (hasábszámozás, Személyi adattár), 107 p. (Arcképcsarnok).
Kiadói aranyozott, dombornyomott vászonkötésben. Jó állapotban.


Kikiáltási ár: 10 000 Ft.-

A Magyar Közlekedésügy Monográfiája.

A Magyar Közlekedésügy Monográfiája. Írták: Zelovich Kornél, Dr. Filesz Lajos, Dr. Gyökössy Endre, ifj. Gonda Béla, Nikl Béla, Dr. Wagner Gyula, Tánczos László, Dr. Kertész János, Lányi Ignác Károly. Főszerkesztő: Dr. Ladányi Miksa.
Bp., é. n., Magyar Közl. Monogr. Kiadóhiv.  482 p.
(399-482 p. a személyi adattárhoz tartozó képek kétoldalas táblákon).
Tartalmaz számos szövegközti képet és több oldalnyi közlekedésügyi bibliográfiát.
Kiadói aranyozott, dombornyomott vászonkötésben. Szép példány.  


Kikiáltási ár: 12 000 Ft.-

A Magyar Szemle könyvei.

A Magyar Szemle könyvei. A Magyar Szemle Társaság, Budapest, 1929-1943 között kiadott tudományos sorozatának 17 kötete. (A sorozat 18 kötetben teljes.)
I.     Szekfű Gyula: Bethlen Gábor. 1929.  314 p.,  1 t., 1 sztl. lev. Egészvászon.
II.    Weis István: A mai magyar társadalom. 1930.  239 p. Egészvászon.
III.   Hóman Bálint (szerk.): A magyar  történetírás új útjai. 1931.  464 p. Egészvászon.
IV.   Horváth János: A magyar irodalmi műveltség kezdetei. 1931.  311 p. Egészvászon, védőborítóban.
V.    Farkas Gyula: A "fiatal Magyarország" kora. 1932.  318 p., 1 sztl. lev. Egészvászon, sérült védőborítóban.
VI.   Amor Sanctus. Szent szeretet könyve. Ford. Babits Mihály. 1933.  252 p., 2 sztl. lev. Egészvászon, védőborítóban.
VII.  Julier  Ferenc: 1914 - 1918. A világháború magyar szemmel. 1933.  300 p., 2 sztl. lev. Egészvászon, védőborítóban. 
VIII. Gratz Gusztáv: A  dualizmus kora. 1867 - 1918. Első kötet. 1934.  413 p., 1 sztl. lev. Egészvászon, védőborítóban.
IX.    Gratz Gusztáv: A dualizmus kora. 1867 - 1918. Második kötet. 1934.  420 p., 2 sztl. lev. Egészvászon, védőborítóban.
X.      Gratz Gusztáv: 1918 - 1920. A forradalmak kora. 1935.  354 p., 1 sztl. lev. Egészvászon, védőborítóban.
XI.     Genthon István: Az új magyar festőművészet története 1800-tól napjainkig. 86 képmelléklettel. 1935.  294 p., 1 sztl. lev. Egészvászon, védőborítóban.
XII.    Horváth János: Az irodalmi műveltség megoszlása. 1935.  306 p., 1 sztl. lev. Egészvászon, védőborítóban.
XIII.   Bierbauer Virgil: A magyar építészet története. 54 képmelléklettel. 1937.  301 p., 1 sztl. lev. Egészvászon.
XIV.   Eckhardt Sándor: A francia szellem. 1938.  299 p. Egészvászon, védőborítóban.
XV.     Szekfű Gyula (szerk.): Mi a magyar? 1939.  558 p., 1 sztl. lev. Egészvászon.
XVI.    Németh Gyula (szerk.): Attila és hunjai. 1940.  330 p. + 20 t. + 2 térkép. Egészvászon. 
XVII.   Szekfű Gyula: Állam és nemzet. 1942.  372 p., 1 sztl. lev. Félvászon.
A sorozatból hiányzik a XVIII. kötet (Egyed István: A mi alkotmányunk. 1943.)
A kötetekben ajándékozási bejegyzések, tulajdonosi nevek találhatók. Egységes szép, megkímélt sorozat, néhány kötet eredeti védőborítóban és tokban.
 Ritka!  
  


Kikiáltási ár: 36 000 --> 120 000 Ft.-

A Magyar Szent Korona országainak gyógyfürdői és gyógyforrásai. (Prospektus gyüjtemény).

A Magyar Szent Korona országainak gyógyfürdői és gyógyforrásai. (Prospektus gyüjtemény). Bp., 1911. Országos Balneológiai E. ("Pátria" ny.)292 p. + 5 sztl. lev. (reklám)
Az Országos Balneológiai Egyesület mellett az album kiadásában részt vett számszerint az a nyolcvan fürdő és forrásvállalat, melyek bőséges képanyaggal bemutatkoznak e kiadványban. A kötet betűrendbe sorolva ismerteti Magyarország gyógyfürdőit, Alsótátrafüredtől Vízaknáig, kitérve  a gyógyforrások történetére, vizeinek összetételére, gyógyjavallatokra. Bemutatja a település fekvését, éghajlatát és informál a közlekedés, utazás, szállás és szórakozás lehetőségeiről.
Kiadói aranyozott, dombornyomott kartonborítóban. Szép és ritka példány! 


Kikiáltási ár: 25 000 --> 65 000 Ft.-

split
Ugrás:
Összesen: 460 könyv
Elöző 3. oldal / 58 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Látható: 8 könyv