KATEGÓRIÁK

Böngésző

Természettudományok Csillagászat, kozmológia, űrkutatás

Alvajárók

Online antikvárium: Alvajárók           Szerző:
Arthur Koestler
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 812
Fordító:
Makovecz Benjamin

A világhírű magyar származású író immár klasszikussá vált tudománytörténeti-tudományfilozófiai műve, amelyben az univerzumról alkotott kép változását, a csillagászat és a fizika kialakulását vizsgálja a babiloniaktól Newtonig. Miközben átfogó történelmi, tudományos és filozófiai ismeretekkel megrajzolja az adott korszak kulturális képét, és bemutatja azokat a kiválasztott személyiségeket - Kopernikuszt, Tycho de Brahét, Keplert, Galileit-, akiknek a tudományos gondolat fejlődése köszönhető, a szerző korszerű tudományképet sugall. „A tudomány haladását általában egyenes vonalú, józanul töretlen fejlődési folyamatnak tekintjük – írja –, holott nagyon is szabálytalan, olykor a politikai gondolkodás evolúciójánál is cikcakkosabb csapást követ. Különösen a kozmológiai elméletek fejlődése nevezhető – túlzás nélkül – a kollektív megszállottság és kiegyensúlyozott skizofrénia történetének.” Többször olvasott állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A magyar csillagászat történetéből (A klasszikus századok asztronómusai)

Online antikvárium: A magyar csillagászat történetéből (A klasszikus századok asztronómusai) Szerző:
Gazda István (szerk.)
Kiadó:
Piliscsaba
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 287

A csillagászat magyarországi története iránt érdeklődők hasznos és értékes kötetet vehetnek kezükbe a Magyar Tudománytörténeti Intézet jóvoltából. A kötet hosszabb-rövidebb tanulmányok gyűjteménye, melyeket végigolvasva átfogó képet kapunk a Kcgio montanustól Fényi Gyuláig terjedő négy és fél évszázadról. A kötet természetesen időrendben tárgyalja a csillagászok, csillagvizsgálók tevékenységét. A kötetet csillagászattörténeti bibliográfia zárja (Általános művek, Csillagászok élete és működése, Magyar csillagvizsgálók története). Új állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Ameddig a szem ellát

Online antikvárium: Ameddig a szem ellát Szerző:
Isaac Asimov
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1997
Oldalszám: 216
Fordító:
Füssi-Nagy Géza

Asimov természettudományos esszéiben olvashatunk többek között galaxisunk jövőjéről: a bolygók elkerülhetetlen összeütközésétől a csillagok összeomlásán át a mindent elnyelő fekete lyuk kialakulásáig, sőt egészen addig, hogy hogyan indulhat meg egy új világegyetem születése. (hbiz)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A mindenség elmélete - A világegyetem eredete és sorsa

Online antikvárium: A mindenség elmélete - A világegyetem eredete és sorsa Szerző:
Stephen Hawking
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2009
Oldalszám: 150
Fordító:
Bakó Dorottya,Papp Gábor

A Mindenség elmélete hét előadást tartalmaz, amelyekben Stephen W. Hawking, a neves tudós, kozmológus, a tudomány nagy népszerűsítője fejti ki a világegyetem ismereteink szerinti történetét. Feltárja a mai fizika eredményeit, a világegyetem kezdetével, a fekete lyukak természetével és a téridővel kapcsolatos elméleteit. Végül felteszi a modern fizika által megválaszolatlanul hagyott kérdést: hogyan lehet az összes részelméletet összehozni, hogyan lehetne az einsteini fizika nehéz testek által létrejött gravitáció szabályait összeegyeztetni az - attól markánsan eltérő szabályokkal működő – részecskefizikával a Mindenség egyesített elméletében? Ha megtaláljuk erre a választ - mondja -, az lesz az emberi értelem végső győzelme. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

A Nagy Bumm

Online antikvárium: A Nagy Bumm Szerző:
Simon Singh
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 624
Fordító:
Dr. Szécsényi-Nagy Gábor

Simon Singh hisz abban, hogy nem csak az Einsteinhez hasonló géniuszok képesek fölfogni a világegyetem természetét meghatározó fizika lényegét. Mindnyájan képesek vagyunk rá. Könyve az ókori teremtésmítoszoktól a görög filozófusokon és későbbi évszázadok gondolkodóin át kiváló, olykor hóbortos tudósok sorával ismertet meg, akik a világ keletkezésének megértéséért küzdve már-már megszállottan szegültek szembe az örökkévaló, változatlan kozmoszt hirdető akadémikus tudományossággal.
Könnyed és világos stílusban magyaráz el bonyolult tudományos gondolatokat. Megérhetjük például, mi rejlik a kozmikus tágulás, a vöröseltolódás, a gravitációs tér vagy a szférák zenéje kifejezések mögött, s közben nagy ívű és lebilincselő történeti áttekintést kapunk a világegyetem létrejöttét magyarázó ősrobbanás-elmélet kialakulásáról. Jó állapotban,

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A napsebesség meghatározása gyenge fényű csillagok páros csoportosítása alapján

Online antikvárium: A napsebesség meghatározása gyenge fényű csillagok páros csoportosítása alapján Szerző:
Tibor Mátyás S. J.
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1932
Oldalszám: 75

A napsebesség, mint minden mozgásjelenség, lényegesen relatív jellegű. Értéke attól függ, hogy mihez viszonyítjuk. A híres csillagász szerző a Nap környezetében lévő csillagokra koncentrált. Ezek közül kiválasztott néhány száz csillagot és radiális sebességükből meghatározta a nap sebességét. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Antik csillagászati világkép (Árnyék-naptár-földrajz-geometria)

Online antikvárium: Antik csillagászati világkép (Árnyék-naptár-földrajz-geometria) Szerző:
Szabó Árpád
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 234 + mell.

Kopernikusszal túlhaladottá vált a geocentrikus világkép, amely azonban nemcsak hasznos, de egyenesen elengedhetetlen feltétele volt a csillagászat és a földrajz fejlődésének. E hajdani tudomány olyan fontos fogalmak kialakulását tette lehetővé, amelyek mai gondolkodásunknak is alapelemei. Hiszen a Julianus naptáron alapszik a Gergely naptár, hiszen hosszúsági és szélességi körök, az Egyenlítő, a Rák-, és Baktérítők mindennapi fogalmaink. A könyv a tudománytörténeti kitekintést követően három fő részben tárgyalja az antik csillagászat matematikai és földrajzi vonatkozásait. Mint ismeretes a csillagászat a legrégebbi természettudomány, amely a görögöknél figyelemre méltó fejlődési fokra jutott. Míg a többi ókori kultúrában a csillagászat a számokhoz és aritmetikához kötődött, addig a görögöknél a geometriához. Újszerű állapotban, kihajtható mellékletekkel.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A planetárium technikája - A planetárium (aláírt!)

Online antikvárium: A planetárium technikája - A planetárium (aláírt!) Szerző:
Sajó Péter - Schalk Gyula
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1980, 1975
Oldalszám: 40, 164

A planetárium technikájának legfontosabb része a planetárium-műszer. A feladata, hogy a fehérre festett, félgömb alakú kupola belső felére kivetítse a valóságos égboltnak megfelelően a csillagokat, bolygókat. Napot, Holdat és egyéb égitesteket. Segítségével az időjárástól és napszaktól, a városi zavaró fényektől, füsttől és portól függetlenül bármikor bemutathatók a csillagos égbolt jelenségei. A műszer rendkívül sokoldalú, képes valósághűen utánozni mindazokat az égi mozgásokat és jelenségeket, amelyeket innen a Földről, sőt más égitestekről láthatunk, azzal a lényeges különbséggel, hogy a valóságban napokig, évekig, évezredekig tartó égi változások néhány perc alatt létrehozhatók. 
A második könyv a planetáriumépítés történetét és csillagászati alapjait ismerteti. Schalk Gyula által aláírt példány. 2 mű, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 30 könyv
1. oldal / 4 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: