KATEGÓRIÁK

Böngésző

Történelem Világtörténelem

A Balkán története I-II.

Online antikvárium: A Balkán története I-II. Szerző:
Barbara Jelavich
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 344, 409
Fordító:
Bérczes Tibor, Balabán Péter
Szerkesztő:
Bojtár Endre
Sorozat:
Europica Varietas

Ez ​a könyv a Balkán jelentősebb nemzetiségeinek – az albánoknak, a bolgároknak, a horvátoknak, a görögöknek, a románoknak, a szerbeknek és a szlovéneknek – a 18. és 19. századi történetét tárgyalja. Ennek az időszaknak a kezdetén a szóban forgó népek vagy oszmán, vagy Habsburg-uralom alatt éltek. A könyv ismerteti a két birodalom egymástól eltérő körülményeit és a nemzetiségek megélte tapasztalatokat. A fő hangsúlyt a nemzeti mozgalmakra helyezi a szerző, beleértve e mozgalmak programjait, céljait és az e célokkal összefüggő forradalmakat. A 19. század végén Görögország, Románia, valamint Szerbia és Montenegró délszláv államai független kormányokat alakíthattak, s Bulgária és Horvátország autonómiát harcoltak ki. Az Oszmán Birodalom fokozatos szétesése és a nemzeti forradalmak a nagyhatalmi konfliktusok jelentős okozóivá lettek. A keleti kérdés, amely mindkét említett évszázadban a nemzetközi kapcsolatok egyik fő problémája volt,a külpolitikai közfigyelmet folyamatosan a Balkánra irányította, úgyhogy a félszigetet okkal tekintették a kiegyensúlyozatlanság és a feszültség egyik gócának. A kötet tehát 1900-ig tekinti át a nemzeti mozgalmakat, sikereiket és kudarcaikat, és meghatározza az akkori események jelentőségét napjaink nemzetközi viszonyaira nézve. 2 kötet, jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 40 000Ft.-

A Balti államok története

Online antikvárium: A Balti államok története Szerző:
Georg von Rauch - Romuald J. Misiunas - Rein Taagepera
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1994
Oldalszám: 467
Fordító:
Pálvölgyi Endre, Bojtár Péter
Sorozat:
Europica Varietas

A balti államok (Észtország, Lettország, Litvánia) 20. századi története. Jó állapotban.

Ár: 12 000Ft.-

A Biblia és az ókori Közel-Kelet

Online antikvárium: A Biblia és az ókori Közel-Kelet Szerző:
Cyrus H. Gordon - Gary A. Rendsburg
Kiadó:
Debrecen
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 336
Fordító:
Kmilcsik Ágnes
Szerkesztő:
Békési József

A szerzőpáros klasszikus műve a legutóbbi régészeti és nyelvészeti kutatásokra támaszkodva mutatja be a nagyszabású bibliai történetek mögött meghúzódó történelmi valóságot. A beszámoló a héber Biblia történeti kontextusára irányul, és feltárja a teremtés, az özönvíz, és hasonló történetek különféle eredetét a Közel-Kelet kultúráiban. A szerzők bemutatják a megdöbbentő párhuzamokat az alapul szolgáló történetek korabeli egyiptomi, perzsa, görög és héber változatai között. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A csehszlovák Köztársaság történelme

Online antikvárium: A csehszlovák Köztársaság történelme Szerző:
Dr. Mária Korbuly (szerk.)
Kiadó:
Bratislava
Kiadás éve: 1953
Oldalszám: 356

A csehszlovákiai magyar tannyelvű harmadfokú iskolák IV. osztáklya számára. A magyar történelmet is érintő történelmi tények csehszlovák szemszögből. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A fejedelem

Online antikvárium: A fejedelem Szerző:
Niccoló Machiavelli
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 198
Fordító:
Lutter Éva

Az olasz nemzetet megálmodó s szüntelenül róla gondolkodó Machiavelli súlyos belső válságából támadt ez a példátlan lendületű remekmű. Machiavelli fejedelme mélységesen elhivatott. Olyasmi alak, mint Savonarola, csak hadserege van. Machiavelli ugyanis kezdettől fogva arra gondolt, hogy létre kell hozni a nemzeti hadsereget, mely vissza fogja adni a firenzei nép szabadságát, mert biztosítja cselekvési szabadságát, függetleníti az idegenektől, fenntartja az államot kifelé és befelé. Machiavelli művét katolikusok, kardinálisok, jezsuiták, protestánsok, királyok, császárok, hadvezérek, lordok halmozták el hangos gyalázattal, és követték csendben. Akadtak gondolkodók, mint Bacon, akik teljesen vagy nagyrészt elfogadták tételeinek igazságát. De nem is tehettek másként. Amikor a fejedelmi abszolutizmus kialakult és uralkodó államformaként terjedt szét Európában, V. Károly, Angliai Erzsébet, XIV. Lajos, II. Frigyes korában így vagy úgy, de Machiavelli tanítása érvényesült teljes egészében. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában I-III.

Online antikvárium: A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában I-III. Szerző:
Fernand Braudel
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 1465
Fordító:
R. Szilágyi Éva
Szerkesztő:
Ifj. Benda Kálmán

1946-ban védte meg a Sorbonne-on, 1949-ben pedig megjelent Braudel mediterráneum-könyve, hogy azóta egyfolytában újra és újra kiadják, századunk nemzetközi történettudományi csúcsművei közé számítsák, hogy klasszikus, halhatatlan műnek tekintsék. Amikor szerzője először publikálta, már kialakult és klasszikus összefoglalásokkal dicsekedhetett az a történettudományi iskola, amelynek főművei közé számítják ezt a vaskos, háromkötetes monográfiát. A nagyok, Pirennel, Bloch, Lucien Febvre már megalkották főműveiket, ám Braudel nemcsak kitűnő tanítványnak, de önálló arculatú mesternek is bizonyult, újabb és igen jelentős vonásokkal tudta gazdagítani az ún. Annales-iskola társadalomtudományi, a történetírásba a mindennapi élet vizsgálatát is bevonó, a nemzetközi szakirodalomban fordulatot előidéző kezdeményezése- ket. ; Már tárgyválasztása is hatalmas kihívás volt: nem egy ország, nem egy meghatározott régió, állam vagy társadalom történetének megírására vállalkozott, hanem egy olyan komplexuméra, mint a legtágabb értelemben vett mediterráneum, vagyis a Földközi-tenger és a környező világ mint egyetlen - igaz, sokszorosan tagolt - egység a mű tárgya. Ez a világ három szempontból, három síkon érdekli a szerzőt. Mindenekelőtt mint olyan földrajzi nagyegység, amely számos tengert (a Földközi-tenger egyben tengerek komplexuma), magas és alacsonyabb hegységet, sok-sok fél- és egész szigetet, északi és déli, tengeri, mediterrán és kontinentális éghajlati öveket, szegény és gazdag vidéket, erdőségeket, mocsarakat, mesés termékenységű tájakat és hatalmas sivatagokat ölel magába, és amely egység valamiképp meghatározta, hogy milyen élet folyjék keretei között. Nem földrajzi determinizmusról van szó Braudelnél, hanem földrajzi-környezeti adottságok és társadalmak együttéléséről, kölcsönös "anyagcseréjéről". Erről a szinte örök-egyhangú történelemről szól a mű első, módszertanilag legérdekesebb kötete. A második a társadalomtörténeti struktúrákat bontja ki. Azt, hogy milyen volt és milyenné lett annak a Földközi-tengernek a társadalma, amely felől elfordult a történelem, lévén az új, preferált nagyrégió immár az Atlanti-óceáné, épp a tizenhatodik század második felétől. (Ennek a résznek, a második kötetnek érdekes aktualitása is van napjainkban, amikor az Atlanti-óceán jut a Földközi-tenger sorsra a Csendes-óceán jóvoltából.) A harmadik kötet pedig szinte könnyű-derűs játékként arról számol be, amiről más történelemkönyvek is szólnak: hogy mi történt a politikában, hogyan hadakoztak Habsburgok és törökök, franciák és spanyolok stb. Ám ez mégis más, mint a hagyományos előadásokban: mögötte áll ugyanis az első két kötet anyaga, ahhoz képest értelmezhetők, s válnak talán nem is olyan fontossá az olyan világhírű csaták is, mint a lepantói, akár az olyan súlyú egyéniségek is, mint II. Fülöp. ; A hihetetlen méretű levéltári anyagra, óriási szakirodalomra támaszkodó tudós mű - különös módon - olvasmánynak is érdekes, sőt izgalmas. Hatalmas léptéke, távlatossága miatt helyenként szinte filmszerű élményt kelt - az is izgalommal olvashatja, akit eddig nemigen érdekelt a történelem; akit pedig igen, annak szinte „kötelező olvasmány”. 3 kötet, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 60 000Ft.-

A forradalmak kora és az újabb állami alakulások

Online antikvárium: A forradalmak kora és az újabb állami alakulások Szerző:
Tankó János (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1890
Oldalszám: 256

Tankó János (1846 – 1902) bölcseleti doktor, főreáliskolai tanár. Egy ízben szélsőbaloldali képviselőjelölt is volt. „Ő sürgette először a március 15. iskolai ünnepek meghonosítását”, s mikor terve nem sikerült, kivitte a fiúkat péczeli nyaralójába és ott ünnepelte velük a szabadság évfordulóját. Második, olcsó kiadás. Ritka. Átkötött, az eredeti borító felhasználásával, szép példány.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Afrika története

Online antikvárium: Afrika története Szerző:
J. D. Fage - W. Tordoff
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 553
Fordító:
Antóni Csaba

Az afrikai kontinens történelmét taglaló részletes és adatgazdag munka évtizedes hiányt pótol a magyar könyvkiadásban. A szerző a téma egyik legkiválóbb szakértője, akinek Nyugaton számtalan tanulmánya és könyve jelent meg. A könyv népszerűségét bizonyítja, hogy angolul immár három kiadást ért meg. Óriási pozitívuma, hogy nincsenek benne hangsúlyos korszakok: viszonylag szigorú kronológiai rendet követve, minden történelmi időszakot ugyanolyan terjedelemben és mélységben vizsgál, legyen szó az őstörténetről vagy a rabszolga-kereskedelem koráról. Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 56 könyv
1. oldal / 7 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: