Böngésző

Történelem Világtörténelem

A fejedelem

Online antikvárium: A fejedelem Szerző:
Niccoló Machiavelli
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 198
Fordító:
Lutter Éva

Az olasz nemzetet megálmodó s szüntelenül róla gondolkodó Machiavelli súlyos belső válságából támadt ez a példátlan lendületű remekmű. Machiavelli fejedelme mélységesen elhivatott. Olyasmi alak, mint Savonarola, csak hadserege van. Machiavelli ugyanis kezdettől fogva arra gondolt, hogy létre kell hozni a nemzeti hadsereget, mely vissza fogja adni a firenzei nép szabadságát, mert biztosítja cselekvési szabadságát, függetleníti az idegenektől, fenntartja az államot kifelé és befelé. Machiavelli művét katolikusok, kardinálisok, jezsuiták, protestánsok, királyok, császárok, hadvezérek, lordok halmozták el hangos gyalázattal, és követték csendben. Akadtak gondolkodók, mint Bacon, akik teljesen vagy nagyrészt elfogadták tételeinek igazságát. De nem is tehettek másként. Amikor a fejedelmi abszolutizmus kialakult és uralkodó államformaként terjedt szét Európában, V. Károly, Angliai Erzsébet, XIV. Lajos, II. Frigyes korában így vagy úgy, de Machiavelli tanítása érvényesült teljes egészében. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

A görög világ atlasza

Online antikvárium: A görög világ atlasza Szerző:
Peter Levi
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1994.
Oldalszám: 236
Fordító:
Pálvölgyi Endre

A "Képes atlasz" sorozat egyik kötet, A görög világ atlasza. Ez a kötet a történelem, művelődéstörténet, régészet, és a különlegesen szép kiadványok kedvelőinek érdeklődésére tarthat számot.
Jelen kötet az emberiség bölcsőit, nagy civilizációit, történelmünk jelentős korszakait mutatja be.  Tartalmaz 60 térképet és 500 illusztrációt (ebből 350 színes). SZép kiadás, tartalmas mű.
Kiadói aranyozott, egészvászon kötésben, védőborítóval, ajándékozható, új állapotban. Biz.736


Ár: 12 000Ft.-

A gót mozgalom és Dácia feladása

Online antikvárium: A gót mozgalom és Dácia feladása Szerző:
Alföldi András
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1930
Oldalszám: 70

A Dácia feladását okozó nagy rablóhadjáratokat, és az ezeket kísérő egész germán mozgalmat 253-tól értelmezi újra a neves ókortörténész értekezésében. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A gótok eredete és tettei

Online antikvárium: A gótok eredete és tettei Szerző:
Jordanes
Kiadó:
Brassó
Kiadás éve: 1904
Oldalszám: 173
Fordító:
Bokor János (ford., bev., jegyz.)
Sorozat:
Középkori krónikások III.

Iordanes vagy Jordanes (? – 553 után) gót származású, írásaiban latin nyelvet használó itáliai történetíró volt. Két műve maradt ránk: a Római Birodalom történetét elbeszélő mű a Romana, a gótokét tárgyaló pedig a Getica címet kapta. A két mű közül a Getica képvisel nagyobb értéket, mivel Iordanes több, mára már elveszett forrást – többek között Ablavius és Priszkosz rétor munkáit –, valamint a gót szájhagyományt is felhasználta készítéséhez, ráadásul a maga korának viszonyait közelről ismerhette, első kézből származó értesülésekkel szolgálhatott. A Getica egyébiránt hangulatkeltő műként is felfogható, hiszen a dicsőségesen ábrázolt gót nép és a rómaiak barátságát, szövetségét hirdeti abban az időben, amikor Iusztinianosz hadjáratot indít Itália földjén, hogy visszahódítsa a Római Birodalom korábbi területeit. Művében Attilára, a „hunnok” királyra vonatkozó adatok is szerepelnek. Átkötött, az eredeti borító is bekötve, árverési tétel, szép állapotú, a szövegben néhol aláhúzások.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A hűbériség és a keresztes hadjáratok (Európa lovagkora)

Online antikvárium: A hűbériség és a keresztes hadjáratok (Európa lovagkora) Szerző:
Mika Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1900
Oldalszám: XI+ 650 + 50 t. (részben színes, részben hártyapapírral védett, részben kihajtható, részben kétoldalas képek)

„Csaknem egy félezred év telt le, míg az ötödik században a barbár germán népek csapásai alatt összetört nyugati birodalom romjain a népvándorlás tengerének utolsó hullámai lecsendesültek, s a barbár és római világ elemeinek összevegyüléséből keletkezett zűrzavarból az új nemzetek és államok képe, a modern Európának nagy körvonala, lassanként kibontakozott.” Átkötött, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

A keresztes háborúk arab szemmel

Online antikvárium: A keresztes háborúk arab szemmel Szerző:
Amin Maalouf
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 462
Fordító:
V. Tóth László

A libanoni származású francia írót, Amin Maaloufot a keresztes háborúk történetét feldolgozó nagyívű történelmi munkája indította el a hírnév útján. Könyve, amely megjelenése pillanatában, 1983-ban a döbbenetes újdonság erejével hatott, ma már alapműnek számít ebben a témakörben. Vajon miben rejlik a könyv újszerűsége, mi a titka világsikerének? A válasz kézenfekvő: a keresztes háborúk történetével foglalkozó művek döntő többségétől eltérően Maalouf nem a támadók, hanem a megtámadottak, az arabok szemével láttatja a „dzsihád”, a „szent háború” kétszáz évét, az európai és az arab világ, a keresztény és az iszlám vallás-kultúra réges-régi, de a mai időkre is kiható összecsapását. Átkötött, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A középkor története

Online antikvárium: A középkor története Szerző:
Katus László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 400
Szerkesztő:
Sashalmi Endre (skandináv fejezet)

Katus László a 3. század közepétől, a Római Birodalom válságától a 15. század végéig tárgyalja a középkor történetét. Azét a korét, amelyben a sajátos európai civilizáció megszületett és felnövekedett. A középkorban ment végbe az a sokoldalú fejlődés a társadalmi élet minden területén - a technikában, a gazdaságban, a társadalomszerveződésbe, a politikai intézményekben és a tudományban - amelynek eredményeképpen az újkorban Európa lett a világ vezető civilizációja. 2., jav. kiadás, jó állapotban.  

Ár: 8 000Ft.-

A világháború okiratai. I. A német fehérkönyv

Online antikvárium: A világháború okiratai. I. A német fehérkönyv Szerző:
Eduard Bernstein (összeáll.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1915
Oldalszám: 56
Sorozat:
A Világháború okiratai

„Széles körök kívánsága volt, hogy azok az emlékiratok és okiratok, amelyeket a mostani európai - ázsiai háborúban résztvevő kormányok hoztak nyilvánosságra, füzetekben legyenek hozzáférhetőek és gyűjthetők. Ezt a kívánságot akarja kielégíteni ez a kiadás. Nem akar kísérlete lenni e háború diplomáciai történetének, hanem pusztán az idetartozó diplomáciai eseményekről szóló hivatalos közlemények gyűjteménye. Ez okból szigorúan az okmányok közlésére szorítkozik, és minden bírálattól s minden magyarázó politikai megjegyzéstől tartózkodik.
A jelen – első - füzet a német birodalmi kormánynak a háború kitörése alkalmával augusztus 3-án nyilvánosságra adott fehérkönyvét tartalmazza. A második és a harmadik füzet az angol kormánynak Nagy-Britanniáról és az európai krízisről közzétett kékkönyvének fontosabb okmányait és emlékiratát fogják tartalmazni. E két gyűjteményhez csatlakoznak majd az orosz, a belga és más kormányok narancsszínű, szürke stb. könyvei.” Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 29 könyv
1. oldal / 4 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: