KATEGÓRIÁK

Böngésző

Tabu Tabu könyvek

A férfi legjobb barátja - avagy egy zsarnok természetrajza

Online antikvárium: A férfi legjobb barátja - avagy egy zsarnok természetrajza Szerző:
Peter Mayle - Gray Jolliffe (ill.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 62
Fordító:
Tóth Tamás Boldizsár

Nincs mit tenni, ez minden férfi végzete: legjobb barátját mindig és mindenhová magával kell cipelnie, aki - mondjuk ki - nem mindig viselkedik barátságosan. Legyen bár nyurga és testes vagy kis növésű (ámde fürge!) folyton előretolakszik, folyton szerepelni akar, háborúban, békében, boldog és boldogtalan órák idején egyaránt. Hadvezérek és királyok, híres bölcselők és nagy művészek vallják, (persze csak ha senki sem hallja) hogy életművük kiteljesedése vagy éppen a zökkenők hátterében mindig hűséges barátjuk állt. Elsőként ez a könyv nyújt bepillantást a férfi intim világába, melyben legjobb barátja játssza a főszerepet. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Az emberi szél (és egyéb társadalmi büdösségek)

Online antikvárium: Az emberi szél (és egyéb társadalmi büdösségek) Szerző:
Almásy István
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2012
Oldalszám: 118

Az emberi szél (és egyéb társadalmi büdösségek). Magyarán, 33 írás foglalkozik a f..., illetve a  bélszéllel, annak anatómiai, biológiai, társadalmi, kulturális és egyéb vonatkozásaival roppant élvezetes, olvasmányos stílusban. A szerző sokáig kutatta a szellentés témáját, mert meglehetősen hiányos az ember eme tevékenységével kapcsolatos irodalom. A könyv bevételét a szerző jótékony célra, a Szegedi Újszülött Életmentő Szolgálat Alapítványának szánta. Almásy István Gandhia elnöke volt. A szerb határtól pár száz méterre helyezkedett el Almásy István 3350 négyzetméternyi miniállama, az 1993 májusában alakult Röszkei Közkormányzóság. Mint minden rendes államnak, a később Gandhiának elnevezett közkormányzóságnak is volt pénze, zászlaja, himnusza, parlamentje s Pista bácsi személyében államelnöke. A fizetőeszköz a csillám volt, amit Almásy úr 1 kilogramm sárgabarack mindenkori árához igazított. Numizmatikusok között ma is magas áron cserél gazdát. Almásy a közkormányzóságot családi tragédia miatt a ’90-es évek végén felszámolta. Készült 500 példányban, jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Beatrice

Online antikvárium: Beatrice Szerző:
Gordon Grimley
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 371
Fordító:
Szappanos Gábor
Szerkesztő:
Kolozsvári Papp László
Sorozat:
tabu.erotika 13.

Meghitt vidéki táj valahol Angliában, nagybácsi, nagynéni, istállók, inasok, loval és barátok - a régi szép viktoriánus idők visszaálmodott hangulatában veszi kezdetét Beatrice kiképzése. Gordon Grimley regénye a gyönyörű brit világbirodalmába vezeti el vágyva vágyó hősnőjét és társait, Caroline-t, Jennyt, Arabellát és a többieket. S miközben az ábrándos fiatal asszonyból igazi úrnő lesz, fokról fokra tárul fel a ködös Albion "erotikája", a gyönyör kulcsszavai, szakrális jelenetei, fénye és homálya. A Beatrice magának a szerelem illatának, ezerféleségének, a kínból nyert kéjnek a breviáriuma. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

Illusztrációk és gondolatok a "Nouvelle Justine"-hez

Online antikvárium: Illusztrációk és gondolatok a Szerző:
Marquis de Sade
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 148
Fordító:
Böhm Fanni, Krausz Tivadar
Szerkesztő:
Rőczei György
Sorozat:
Ars erotika 1.

A monumentálisra duzzadt Nouvelle Justine tíz kötetes korabeli kiadása ma már könyvritkaság, de alig találnánk olvasót, aki ezt a gigantikus művet ma végigolvasná. A Justine rövid története magyarul is olvasható, bár a fordítás nem a de Sade életében megjelent 1791-es botrányos kiadás. E kötet mégis megpróbál teljes képet adni e sokat vitatott műről. Elsősorban a Nouvelle Justine metszeteit mutatja be a felnőtt olvasóknak, és függelékben olvashatók azok a gondolatok, munkajegyzetek, melyek hitelesen tükrözik a teljes mű stílusát és a bomlott elméjű szerző gondolatvilágát. De Sade műve nyílt provokáció minden kor minden társadalma, minden erkölcse ellen, időtlen minden régisége ellenére és emberi, minden embertelensége dacára. Művelődéstörténeti kuriózum. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Justine - avagy az erény meghurcoltatása

Online antikvárium: Justine - avagy az erény meghurcoltatása Szerző:
François de Sade
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 174
Fordító:
Vargyas Zoltán

De ​Sade. A 20. századig nemigen illett beszélni róla. Perverz és pornográf, némileg filozófikus tartalmú művei egészen a 20. század elejéig tabunak számítottak. Stendhal és Baudelaire csak titokban lelkesedett érte, jóllehet utóbbinál egyértelműen kimutatható a hatása. A szürrealisták, főleg Breton hozták divatba, Apollinaire rajongott érte, s Bataille illesztette be művét az avantgard irodalomba. Az egyébként oly finnyás ízlésű Flaubert csodálatos filozófusnak nevezte, Camus egész fejezetet szentelt neki „Lázadó ember” című esszékötetében, az 1960-as évektől kezdve pedig a francia irodalom egyik legvitatottabb, központi alakja lett. Ki volt ez az ember, akinek a nevéből a szadizmus szó keletkezett, aki élete nagy részét börtönben töltötte, s akit mind a mai napig valami borzongató homály övez? Egy biztos: ő volt az, aki felfedezte, hogy a nemiség korántsem olyan idilli, mint azt akkoriban gondolni illett, rájött, hogy sötét ösztönök kapcsolódnak hozzá, sőt Freudot jó száz évvel megelőzve megsejtette, hogy a nemiség behálózza az ember valamennyi tevékenységét, belejátszik minden cselekedetébe. Sade nagysága a tagadásban van: gyilkos iróniával kezd ki minden morális kategóriát. Filozófiája ellene van minden olyan társadalmi rendszernek, mely korlátozza az egyént. Szinte valamennyi írásában az egyéni ösztönök létjogosultsága mellett tör lándzsát, az elfojtott vágyak kiélésének szükségességét hangoztatja. Justine című regényét sajátos kettősség teszi izgalmassá: az ájtatoskodó, bigott, álszent előadásmód és a mélyén izzó engesztelhetetlen gyűlölet, Justine szemforgató sopánkodása és a háttérben vigyorgó szerző sátáni káröröme. Ez emeli ezt a kis filozófiai mesét a XVIII. század remekművei sorába, Voltaire Candide-ja, Laclos Veszedelmes viszonyokja mellé. A Justine botrányos tartalma ellenére vagy épp amiatt az egyik legolvasottabb francia regénynek számít. Két nővér gyerekként elszakad egymástól, az egyik az erény útjára lép, a másik megmerítkezik a bűnben. Az egyik megnyomorított senkiként végzi, a másik Európa legbefolyásosabb asszonya lesz... Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Kannibálok

Online antikvárium: Kannibálok Szerző:
Pivárcsi István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 154
Szerkesztő:
Háy János

Kik a kannibálok és mi az a kannibalizmus? Természetes jelenségről van szó, vagy civilizációs perverzió egy másik ember gyomrában végezni életünket? Mi lehet az oka ennek a keresztény kultúrában oly borzalmasnak és gusztustalannak tekintett jelenségnek? Egyes népek rendkívüli történeti korokban kényszerűségből (éhínség, háborúk), vagy vallási meggyőződésből, esetleg a táplálkozás egyik megszokott formájaként, avagy puszta élvezetből ették meg embertársaikat? Jóízű-e az emberhús? E kérdések hallatára sokan undorral fordulnak el, míg mások hátborzongatóan izgalmasnak, és az emberi természet egyik rejtélyének tartják a kannibalizmust. Pivárcsi István könyve kísérletet tesz a jelenség sokoldalú körüljárására, a rettenettel szembeni kíváncsiságunk kielégítésre. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Kebelbarátok könyve

Online antikvárium: Kebelbarátok könyve Szerző:
Baranyi Ferenc - Köves József (vál.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1997
Oldalszám: 126 + 8 t.

„Gyűjteményünk korántsem tudományos alapossággal szerkesztett antológia, csupán szubjektív válogatás olyan művekből, amelyekben egyáltalán nem MELLékszereplő a női mell. Lírai és erotikus írások egyaránt találhatók benne, tehát a szerelem teljességét mutatja meg, hiszen a szerelem lírából és érzékiségből áll. És itt lírán nem csupán verssorokat értünk.” Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

Pusztai Hiéna

Online antikvárium: Pusztai Hiéna Szerző:
Leopold von Sacher-Masoch
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2005
Oldalszám: 132
Fordító:
Kolozsvári Papp László
Szerkesztő:
Kolozsvári Papp László
Sorozat:
tabu.erotika 15.

Ki áll a császári Bécs tündöklő kirakatai előtt, vágyakozó szemét a prémekre, bundákra, szőrmékre vetve? Senki más, mint a szép és erényes munkáslány, Anna! Ki más is jöhetne arra, mint a báró. Meglátni és örök szerelemre lobbanni egy pillanat műve! És az erényes Anna, illendő húzódzkodás után a báró kedvese lesz, a báró pedig a lány rabszolgája. Ám tudvalevő, hogy mi sem mulandóbb, mint az örök szerelem. Két év és a báró más, kasztjához tartozó nőt vesz feleségül, s elhagyja Annát. És akkor Anna Klauer bosszút esküszik! Nem csupán a báró, de minden férfi ellen. Sacher-Masoch igazán nem kivételes író, de kivételes őrült, s mint ilyen megkerülhetetlen. A mazochizmus szó a szerző nevéből keletkezett, miután az osztrák író egyes szövegeiben a szexuális alapú önkínzás nyomait vélték felfedezni. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 10 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: