Böngésző

Ritkaságok, régiségek, dedikált, aláírt művek Dedikált, aláírt, első kiadás

A híd (Színjáték 4 felvonásban) (Aláírt!)

Online antikvárium: A híd (Színjáték 4 felvonásban) (Aláírt!) Szerző:
Herczeg Ferenc
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1925
Oldalszám: 112

"A színdarab Széchenyi alakját és pályáját úgy akarja megmutatni, hogy ebből a ma számára is levonhassuk a tanulságot. Széchenyiben a tudatosan alkotó, alkotásai sikere érdekében a körülményekkel számoló s a temperamentum, érzés és fantázia tényezőit háttérbe szorító magyar politikus ideálképét akarta a szerző az emberek szeme elé vetíteni, Európa lelki fegyelemtől vezetett magyarját szembeállítani az ázsiai vakmerőséggel előrerohanó meggondolatlansággal. Széchenyi úgy él és omlik össze a darabban, mint a magyar céltudatosság képviselője, s vele szemben Kossuth a magyar temperamentumot és fantáziától fűtött indulatot jelenti. Gyökerében nézve a magyar dualizmus nyilvánul meg a két alakban, Szent István és Kupa vezér, a Habsburg-párti magyarok és Szapolyai János, a labanc és a kuruc ős-meghasonlása, amely a mi napjainkban, a háború előtti generációk politikai levegőjében mint 1848 és 1867 ellentéte élt tovább, ma pedig azzal fenyeget, hogy a legitimizmus és szabad királyválasztás jelszavai körül fogja kettészakítani a nemzetet." Aranyozott kiadói egész vászonkötés, aláírt, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A Janzenizmus kutatása Középeurópában I. Aláírt! (unicus)

Online antikvárium: A Janzenizmus kutatása Középeurópában I. Aláírt! (unicus) Szerző:
Zolnai Béla
Kiadó:
Kolozsvár
Kiadás éve: 1944.
Oldalszám: 188
Sorozat:
Acta Philosophica 4.

Universitas Francisco-Josephina, Kolozsvár.
Unicus példány, (több nem jelent meg).
Címlapon a szerző ("Zolnai Béla 1950. szept. 28.") aláírásával.
Kiadói papírborítóban. jó állapotban. Ritka!
(Biz. 667)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A Jézusfaragó ember (Aláírt!)

Online antikvárium: A Jézusfaragó ember (Aláírt!) Szerző:
Nyírő József
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1937
Oldalszám: 263

Elbeszélések. A bekötési táblát Végh Dezső tervezte. A szerző által aláírt. Kiadói festett halinakötésben, szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 50 000Ft.-

A szerelem harmadik éve (Dedikált!)

Online antikvárium: A szerelem harmadik éve (Dedikált!) Szerző:
Baranyi Ferenc
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1980
Oldalszám: 126

A népszerű költő új kötetében is a falragaszok nyíltságával, a kés élességével, a napiparancsok pontosságával szól. A közösséget mindenekfelett vállaló alapállása, indulatai nem változtak - változott, fejlődött, új színekkel gazdagodott viszont versíró művészete. Történelemidéző költeményei, szerelmes versei, lírai szatírái, adaptációi változatos módokon szólalnak meg; de akár a tiszta lelkesedés, akár a keserű humor formálódik lírává, a cél mindig egy: az, hogy megtanulja a hazát a világ és a haza is a világot. Dedikált (Vitray Tamásnak), jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A virradat vitorlái (Dedikált!)

Online antikvárium: A virradat vitorlái (Dedikált!) Szerző:
Simai Mihály
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1962
Oldalszám: 133
Sorozat:
Új termés

A költő első megjelent műve. Dedikált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Az arany ember I-V. (két könyvben) Első kiadás!

Online antikvárium: Az arany ember I-V. (két könyvben) Első kiadás! Szerző:
Jókai Mór
Kiadó:
Pest
Kiadás éve: 1872
Oldalszám: 192, 187, 180, 144, 247
Sorozat:
Jókai Mór összes művei

„Jókai utópiája részben erkölcsi és társadalmi, részben politikai és történelmi. Az első értelmében a modern polgári világ, a kapitalista civilizáció egyre nagyobb iszonnyal tölti el, és regényeiben legkedvesebb hősei számára a menekvést teremti meg egy-egy sziget fölrajzolásával. Ennek a társadalmi utópia-törekvésnek legnagyszerűbb alkotása egyúttal Jókai legjobb regénye, Az arany ember.” (Szörényi László) A regény közlését A Hon című napilap 1872. január 1-jén kezdte meg. Könyv alakban is ugyanebben az évben jelent meg. Első kiadás, korának megfelelő állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 150 000Ft.-

Csillagok a Bibliában (Dedikált!)

Online antikvárium: Csillagok a Bibliában (Dedikált!) Szerző:
Ponori Thewrewk Aurél
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1993
Oldalszám: 304

A neves ismeretterjesztő csillagász szerző művét elsősorban a Biblia és a csillagászat iránt érdeklődő olvasóknak szánta. Sorra veszi a csillagászattal összefüggésbe hozható bibliai leírásokat, és igyekszik választ adni a velük kapcsolatban felmerülő kérdésekre. A Könyvek Könyvében ugyanis számos helyen szerepelnek égitestek, feltűnő égi események. Különösen fontos a ritkább csillagászati jelenségeknek, például a nap- és holdfogyatkozásoknak az említése, ezek dátumának visszaszámolásából ugyanis hiteles adatokat kaphatunk néhány bibliai esemény időpontjára. Az érdekfeszítő elemzések egy része a szerző saját kutatásának eredménye, és nyomtatásban most jelenik meg először. A szerző által dedikált példány. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Élnünk kell (Dedikált!)

Online antikvárium: Élnünk kell (Dedikált!) Szerző:
Kárpáthyné Nagy Rózsa
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1940
Oldalszám: 277

Végső nyomorúságra ítélt másfélezer főnyi parasztság tengődik a két nagybirtok és a Tisza halálos ölelésében. A falu határa nem növekedhetik, útját állja a két évtizedes haragot pogányul álló földesasszony négyezer holdnyi ősisége és a hadiszállításon felhízott „új földesúr” birtoka. A nép igazsága mellett ott küzdenek a fajta pusztulását féltő vezetők, a pap is szembehelyezkedik magával a nagytörvényű úrasszonnyal, ki a tizennyolcas forradalomban a kastély ellen támadó falusiakban még ma is apjának, bátyjának gyilkosait gyűlöli. Világok ütköznek és indulatok ütköznek a csendben, de az örök emberösztön felkiált a mélyből: ÉLNÜNK KELL! Dedikált: „Magyar szívvel írtam – magyaroknak”, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 25 könyv
1. oldal / 4 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: