KATEGÓRIÁK

Böngésző

Társadalomtudomány Futurológia, világmodellek

2084 (A mesterséges intelligencia és az emberiség jövője)

Online antikvárium: 2084 (A mesterséges intelligencia és az emberiség jövője) Szerző:
John C. Lennox
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2021
Oldalszám: 236

Mit tartogat számunkra a 2084-es év? Vajon Orwell 1984 c. regényének disztópiája felé haladunk? A mesterséges intelligencia fejlesztése messze nem csupán az informatikusokat érinti, hanem kihat az egész emberiségre. John C. Lennox, az Oxfordi Egyetem nyugalmazott matematikaprofesszora könyvében bemutatja, mit tud ma és mire lehet képes a technológia, majd bibliai nézőpontból értékeli az olyan népszerű jövőkutatók és sci-fi írók elképzeléseit, mint Harari, Dan Brown, Tegmark vagy C. S. Lewis. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

A jóslás algoritmusa

Online antikvárium: A jóslás algoritmusa Szerző:
Alessandro Vespignani (közrem. Rosita Rijato)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2020
Oldalszám: 234
Fordító:
Balázs István

A könyvben a hálózatelméletről van szó, amely mindinkább képes arra, hogy előre felderítsen és jelezzen valamit a jövőből, legyen az trópusi vihar, járvány, pénzpiac, divat, könyvsiker, válások száma vagy margarinfogyasztás. Esetleg megmondja – Amerikában megtörtént –, hogy egy népszerű tévés tehetségkutató műsornak ki lesz a győztese. Tudomány lévén, természetesen nem a fantázia, hanem a valóság a „nyersanyaga”. Ezt az anyagot úgy hívják: adat, angol kifejezéssel: big data. A digitális robbanás révén ma már naponta két és fél exabájtnyi (tíz a tizennyolcadikon) adat keletkezik a világon, amelyek – a szerzők hasonlatával – téglák, önmagukban csak téglarakásnak foghatók fel. Csak az algoritmusok adnak nekik értelmet, csak általuk emelhetők a téglákból épületek, olyan fantasztikus számítógépekkel, amelyek olykor másodpercnyi idő alatt végzik el azokat a műveleteket, amelyek az emberek évtizedeit vennék igénybe. A közelmúltban különösen híressé vált Cambridge Analytica nevű cég vezérigazgatója mondta: „Ma az Egyesült Államokban körülbelül négy-ötezer pszichometriai adatunk van minden egyes személyről… Tehát az Egyesült Államok teljes felnőtt lakosságának, mintegy 230 millió embernek a személyiségét modellezzük.” Ennek a cégnek azért volt nagy botránya, mert – finoman szólva – visszaélésszerűen használta fel a választási kampánnyal kapcsolatban az adatokat. Néhány milliárd ember szimulációja a mai nagy teljesítményű számítógépeknek már nem jelent problémát. Egyének millióinak vagy milliárdjainak az adatait összegyűjteni a szimulációjukhoz ma már mindennapos gyakorlat, elegendő a Facebookra gondolnunk a maga kétmilliárd felhasználójával…  Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

A munka szép új világa

Online antikvárium: A munka szép új világa Szerző:
Ulrich Beck
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2009
Oldalszám: 200
Fordító:
G. Klement Ildikó
Szerkesztő:
Jancsák Csaba

Ulrich Beck neve a kockázat-társadalom fogalmával kapcsolódott össze. Munkásságának középpontjába napjainkban a globalizáció problémaköre és a társadalmi változások állnak. Beck alapvető megközelítése, hogy új világban élünk, amelynek határai bizonytalanná, alapjai képlékennyé váltak: az új társadalmi valóságot – a második modernitást – azért nem érzékeljük, és nem tudjuk hatékonyan alakítani, mert az intézményrendszerek és keletkezéstörténetük még az első modernitás korszakában gyökereznek. Abban a korszakban, melynek vezéreszméit a teljes foglalkoztatás, a nemzetgazdasággal kapcsolatos nemzetállami politika dominanciája, a működő határok, a tiszta területi identitások jellemezték. Beck úgy látja, hogy ezek a vezéreszmék napjainkban már szinte egyetlen kulcskérdésre sem adnak választ. Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A nagy terv

Online antikvárium: A nagy terv Szerző:
Stephen Hawking - Leonard Mlodinow
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2011
Oldalszám: 228
Fordító:
Both Előd
Szerkesztő:
Oláh Judit

Mikor és hogyan kezdődött az Univerzum története? Miért vagyunk itt? Miért van ott valami a semmi helyett? Mi a valóság természete? Miért vannak a természeti törvények olyan pontosan beszabályozva, hogy éppen megengedjék a hozzánk hasonló lények létezését? És végül, a Világegyetemünkre érvényesnek látszó „nagy terv” bizonyítékot jelent-e egy jóindulatú Teremtő létezése mellett, aki mozgásba hozta a világ fejlődését – vagy a természettudomány másmilyen választ ad erre a kérdésre?
Stephen Hawking és Leonard Mlodinow legújabb könyvükben briliánsan szellemes, ugyanakkor egyszerű és közérthető nyelven mutatják be az Univerzum rejtelmeire vonatkozó, legfrissebb tudományos elképzeléseket. Elmondják, hogy a kvantumelmélet szerint a kozmosznak nem egyetlen létezése vagy történelme van, hanem az univerzum minden lehetséges történelme egyidejűleg létezik. Amikor ezt az Univerzum egészére alkalmazzuk, az elképzelés megkérdőjelezi az ok és okozat viszonyának hagyományos felfogását. A szerzők szerint az a tény, hogy a múlt nem ölt határozott formát, azt jelenti, hogy nem a történelem hoz létre bennünket, hanem mi magunk hozzuk létre a történelmet, azáltal, hogy megfigyeljük a múltat. A szerzők kifejtik, hogy mi magunk is a korai Világegyetemben fellépő kvantumfluktuációk leszármazottai vagyunk, és megmutatják, miként jelzi előre az elmélet a „multiverzum” létezését – amely elképzelés szerint a miénk csak egyike annak a rengeteg univerzumnak, amelyek mindegyikében eltérő természeti törvények uralkodtak, és amelyek mind spontán módon, a semmiből bukkantak elő.
Emellett Hawking és Mlodinow megkérdőjelezi a valóság hagyományos fogalmát, amikor felállítják a valóság „modellfüggő” elméletét mint a legjobb elméletet, amelynek felfedezésében reménykedhetünk. Végül megvizsgálják az M-elméletet mint a minket és az egész Világegyetemünket irányító törvények magyarázatát. Ez az elmélet jelenleg az egyetlen életképes jelölt arra, hogy a „mindenség elmélete” legyen. Ha sikerül bebizonyítani az elmélet helyességét, írják a szerzők, akkor ez lesz az az egyesített elmélet, amelyet már Einstein is keresett. Újszerű állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A nyílt összeesküvés - Az emberiség jövője

Online antikvárium: A nyílt összeesküvés - Az emberiség jövője Szerző:
H. G. Wells
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1929, 1947
Oldalszám: 268, 316
Fordító:
Dr. Rózsa Dezső - Fülöp Zsigmond

Eddigi munkásságát Wells csak előkészületnek tartotta arra, hogy megérlelje azokat az eszméket, amelyeket ebben a könyvében végleg kikristályosít. A háború rombolásai után építőmunkára buzdít, megrajzolja egy új emberi életközösség körvonalait a civilizáció zavartalan fejlődésének biztosítására. Az utolsó évek csalódásai a nagy angol írót nem tették sem cinikussá, sem csüggedővé. fiatalos energiával és hittel küzd tovább az emberi nem boldogságáért. Ha rögtön-ható gyógyszert nem is talál a jelen bajainak orvoslására, szívvel-lélekkel keresi a szebb jövő útjait. Ennek a nagy célnak szenteli regényeit, újságcikkeit, tanulmányait, erőteljes gazdag tehetségének minden megnyilvánulását. Szellemét szíve irányítja és szívében szenvedélyes szeretet lüktet. Ezért lép ki a mesemondók virágoskertjéből a próféták fórumára. Néhány fejezetcím: A vallás újjáalakításának szükségessége, A demokrácia revíziója, Az emberiség legközelebbi feladata: a világállam megvalósítása. Másik műve „nyugodt elősorolása azoknak a dolgoknak, amelyek most történnek (az emberiséggel), és azoknak a közvetlen lehetőségeknek, amelyekkel szemben áll”. Néhány fejezetcím: Hogyan maradnak meg a fajok?, A történelemből ökológia lesz, A zsidó befolyás, Totalitáriánizmus, Alárendelt népek, A dekadens világ, Az elégületlen fiatalság, A szocializmus elkerülhetetlen, A kialakuló világrend. 2 mű, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

Az őrült majom

Online antikvárium: Az őrült majom Szerző:
Szent-Györgyi Albert
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 107
Fordító:
Szabó Elek
Sorozat:
Gyorsuló idő

„Képes lesz-e túlélni az emberiség a ma élő emberek mesterkedéseit, akik – úgy látszik – gyakran inkább őrült majomként, mint épeszű emberként cselekszenek?” Szent-Györgyi Albert 1970-ben tette föl ezt a kérdést, amikor a vietnami háború állt a nemzetközi érdeklődés középpontjában, és álmodni sem mertünk a tömegpusztító fegyverek megsemmisítéséről, a világhatalmak közeledéséről. A Nobel-díjas tudós azonban ezt óhajtotta, ebben látta az emberiség számára lehetséges egyetlen kiutat a teljes pusztulással fenyegető válságból.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Hatalomváltás (Tudás, gazdagság és erőszak a XXI. század küszöbén)

Online antikvárium: Hatalomváltás (Tudás, gazdagság és erőszak a XXI. század küszöbén) Szerző:
Alvin Toffler
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1993
Oldalszám: 654
Fordító:
M. Nagy Miklós

Alighanem már az okosabb ősemberek is gyanították azt, amit évezredekkel később Francois Bacon fogalmazott meg: „A tudás hatalom.” A hatalom mégis nagyon sokáig főként az erőszakra és a pénzre támaszkodott, miközben számtalan gondolkodó hirdette egy hatalom nélküli, idilli kor eljövetelét. Alvin Toffler, az utóbbi évtizedek legnagyobb hatású jövőkutatója szerint a napjainkban zajló, zűrzavarosnak tetsző eseményeket valójában az emberiség történelmének legforradalmibb hatalomváltása okozza: a hatalom nem eltűnik, hanem átalakul a tudás hatalmává. A globális információs háború korában élünk, amely Toffler érvelése szerint ötven-hatvan év alatt megváltoztatja az emberi viszonylatok egész rendszerét. A toffleri új kor se nem orwellien embertelen, se nem bágyadtan utópisztikus - szakadatlanul új válságokkal kell megküzdenie, de a recsegve-ropogva összeomló füstös ipari társadalom helyébe lépő „szuperindusztrializmus” és a tömegdemokráciát felváltó „mozaikdemokrácia” legalábbis esélyt ad a válságok leküzdésére. Jó állapotban.

Ár: 10 000Ft.-

Homo Deus

Online antikvárium: Homo Deus Szerző:
Yuval Noah Harari
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2017
Oldalszám: 367
Fordító:
Torma Péter
Szerkesztő:
Dr. Dobosi Beáta

Legyőztük a pusztító éhínséget. Megfékeztük a gyilkos járványokat. Véget vetettünk az öldöklő háborúknak. De mihez kezdjünk ezek után? Kíséreljük meg legyőzni az öregedést? Próbáljuk meg kicselezni a halált? Tegyük az embert istenné? A világhírű jeruzsálemi egyetemi tanár, Yuval Noah Harari elgondolkodtatóan és világosan vázolja fel az emberiség lehetséges jövőit, és hogy miként válhat a Homo sapiens Homo deusszá. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-
split