KATEGÓRIÁK

Böngésző

Történelem Határon túli magyarság története, szomszéd népek, revizionista kiadványok

A békeszerződések reviziója

Online antikvárium: A békeszerződések reviziója Szerző:
Dr. Krisztics Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1927
Oldalszám: 496

A kötet szerzője Dr. Krisztics Sándor egyetemi tanár, jogász, történész, szakíró. A szerzőnek jelen könyvéért 1945 után súlyos atrocitásokat kellett elszenvednie. „Amióta sorsom elválasztott a Fővárosi Könyvtár nyugodalmas, zavartalan munkát biztosító csendjétől s 1918 decemberében néhai jó Szegedy Miklós után a Területvédő Liga főtitkárává megválasztottak, bizony alig volt napom, melyen valamikép ne áldoztam volna annak a célnak, mely jelen munkám témája.
A független magyar nemzeti propaganda első próbálkozásai előttem bontakoztak ki; ott voltam a békekonferencia által kiküldött, Erdély felől helyzetjelentést készítő amerikai szakértők mellett; küzködtem a kommün gonoszságaival, mindent áldozva hazámért; visszavágytam a fegyházak komor egyedüllétébe, amikor Vácról szabadulva bocskoros oláh had trénje vonult el előttem; ott voltam Párisban a magyar békedelegációval, kétségbeesésig feszülő izgalom között detektiveket kijátszva, hogy egy-egy hírt tudjak elhelyezni hazám igazságáról; láttam azután újra kelő napunk első sugarait; élveztem az elnyomott nemzet fiának a szabad Angliában mindenkor kijáró vendégszeretetet, résztvéve az Oxfordi Magyar önrendelkezést Védő Liga (Oxford League for Hungarian Selfdetermination) önzetlen lelkesedésből fakadó megalakításánál; majd keserűen kellett átélnem a Területvédő Liga feloszlatását és a szanálásnak annyi súlyos következményét.” Egyetlen kiadás! Átkötött, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Hídfő (Trianoni almanach 1920 - 1960)

Online antikvárium: Hídfő (Trianoni almanach 1920 - 1960) Szerző:
Marschalkó Lajos (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 290

A Trianonról szóló emigráns irodalom kiemelkedő alkotása. A népbíróság által halálra ítélt emigráns újságíró 1954-től a Süli József által alapított londoni Hídfő című lap vezércikk-írója, majd 1960-tól haláláig főszerkesztője volt. Az 1960-as müncheni kiadás hasonmása. Jó állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Holttá nyilvánítva (Délvidéki magyar fátum 1944-45 / I. Bácska)

Online antikvárium: Holttá nyilvánítva (Délvidéki magyar fátum 1944-45 / I. Bácska) Szerző:
Mészáros Sándor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 222
Szerkesztő:
Csorba Béla, Dávid Ervin

Mindazokról a rémtettekről, amelyeket a délvidéki magyarság ellen 1944 őszén és telén, valamint 1945 elején elkövettek, Jugoszláviában negyvenöt éven át csak hallgatni lehetett. A csendet egy-két mondat erejéig olykor megtörte a hajdani politikai nagyságok kozmetikázott emlékirata, s a hatvanas évek végén, épp csak egy sóhajtásnyira egy lélektanira stilizált regény is. Azután semmi. A véres titokról beszélni sem volt ajánlatos, s aki mégis megtette, nemegyszer meghurcoltatások áldozatává vált. A háború utáni nemzedékek úgy nőttek fel, hogy szinte semmit sem tudtak a magyarság elleni esztelen terrorról, vagy ha hallottak is valamit, sejtelmük sem volt annak méreteiről, okáról és tényleges céljairól.
Kezdetben még a jóhiszemű kutatók is inkább csak reménykedtek abban, hogy írásos dokumentumok mégiscsak maradhattak valahol, de erről korántsem voltak meggyőződve.
Mészáros Sándor újvidéki történésznek nagy érdeme, hogy a magyarellenes megtorlásokra vonatkozó dokumentumok, elsősorban a halotti anyakönyvek és a holttá nyilvánítási végzések adatai ebben a könyvben az olvasó és a tudományos szakma képviselőinek asztalára kerülhetnek.
A feltárt anyag egyértelműen bizonyítja, hogy a megtorlások idején elpusztított magyarok messze túlnyomó többsége ártatlan volt.
Az egyoldalúságok elkerülése végett a szerző gyakran nyúl vissza a magyar honvédség bácskai bevonulásakor valamint az 1942-ben elkövetett atrocitásokhoz, mivel a dolgok összefüggnek, annak ellenére, hogy 1944 véres ősze minden volt, csak nem spontán népharag. Ezért talán nem egészen szerencsés bosszúról beszélni a magyarellenes terror kapcsán, noha kétségtelenül ilyen jellege is volt. A bosszút indulatok és erkölcsi hagyományok irányítják. Ehhez képest a '44-es magyarirtás túlságosan átgondolt, túlságosan tudatos. Hogy a magyarságot mégsem irtották és telepítették ki, „csupán” megtizedelték, annak valószínű külpolitikai okait máig nem ismerjük, s e könyv is csak feltételezésekbe bocsátkozhat. Éppen úgy, mint sok minden másban, például az áldozatok pontos számának kérdésében. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Joghurtforradalomtól a polgárháborúig (Délvidéki háborús krónika) (Dedikált!)

Online antikvárium: Joghurtforradalomtól a polgárháborúig (Délvidéki háborús krónika) (Dedikált!) Szerző:
Kisimre Ferenc
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1993
Oldalszám: 154

„Ha annak idején, pontosabban 1690-ben a magyarok tudták volna, hogy a Délvidékre beengedett mintegy 30 ezer szerb menekülttel mennyi bajuk lesz, biztosan nem lettek volna ilyen nagylelkűek a Csarnojevics pátriárka által vezetett betelepülőkkel... A volt Jugoszlávia területén a 90-es évek elején lejátszódó események is bizonyítják, hogy a szerb nép akkori vezetősége híján volt minden felelősségtudatnak és igazságérzetnek, s ez kitűnik abból is, hogy a több mint 20 nemzetközi békemegegyezésből a szerb fél egyet sem tartott be. Gyávaságát pedig az a tény bizonyítja, hogy nem saját haderejének megfelelő ellenséggel állt ki viaskodni, hanem a védtelen polgári lakosság ellen, a testvérnép, és a jövőbeli szomszédja ellen, amelyet nap nap után halomra gyilkolt, mégpedig válogatás nélkül: gyermekeket, asszonyokat, magatehetetlen öregeket. Azokat a fiatal nőket (persze, nem szerbeket), akik valami csoda folytán élve maradtak, táborokba hurcolták és tömegesen, perverz módon szexuálisan megbecstelenítették. Ezek a rémtettek, azt hiszem, megnehezítik a jövőben a szerbek és szomszédjaik közötti barátságot, jószomszédságot és minden más kommunikációt. A gyilkos és áldozata nem élhet együtt!” Dedikált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Magyarok a forrongó Szerbiában (Dedikált!)

Online antikvárium: Magyarok a forrongó Szerbiában (Dedikált!) Szerző:
Hódi Sándor
Kiadó:
Tóthfalu
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 258

Az Október 5. tüntetések, más néven a Buldózer-forradalom, a 2000. évi szerbiai választások utáni tüntetésekkel kezdődött, majd október 5-én végződött Slobodan Milošević lemondásával. Mit jelent magyarnak lenni egy széteső, mind nagyobb káoszba süppedő országban? Mit érlel a jövő a kisebbségek számára Szerbiában?  A félelmen, a kiváráson, az erőtlen segélykérésen kívül telik-e tőlünk másra? Hiteles beszámoló az akkori forrongó időszakról. Dedikált, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

Remény és Valóság (Dedikált!)

Online antikvárium: Remény és Valóság (Dedikált!) Szerző:
Tőkés László
Kiadó:
Oradea
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 326
Szerkesztő:
Barabás Zoltán

Egyház- és kisebbségpolitikai írások (1989 - 1999). Dedikált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

Revizionista kiadványsorozat

Online antikvárium: Revizionista kiadványsorozat Szerző:
Asztalos Miklós, et.al.
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1933
Oldalszám: 29 - 143

Revizionista kiadványsorozat: Az "Az Erdélyi Férfiak Egyesülete Jancsó Benedek Társaságának kiadványai" című sorozat hét füzete kiadói keménykarton védőtokban. 1. Asztalos Miklós: A korszerű nemzeti eszme. (A revizíó alapvetése) / Budapest, 1933, Erdélyi Férfiak Egyesülete (Magyar Királyi Egyetemi Nyomda), 143 p.; (No. 15.) 2. Flachbarth Ernő: A területi revízió jogi alapjai / Budapest, 1933, Erdélyi Férfiak Egyesülete (Magyar Királyi Egyetemi Nyomda), 46 p.; (No. 16.) 3. Asztalos Miklós: Erdély és a revízió / Budapest, 1933, Erdélyi Férfiak Egyesülete (Magyar Királyi Egyetemi Nyomda), 42 p.; (No 17.) 4. Steier Lajos: Felsőmagyarország és a revízió / Budapest, 1933, Erdélyi Férfiak Egyesülete (Magyar Királyi Egyetemi Nyomda), 47 p.; (No. 18.) 5. Prokopy Imre: A revízió és Délmagyarország / Budapest, 1933, Erdélyi Férfiak Egyesülete (Magyar Királyi Egyetemi Nyomda), 40 p.; (No. 19.) 6. Jehlicka Ferenc: A revízió és a szlovákok / Budapest, 1933, Erdélyi Férfiak Egyesülete (Magyar Királyi Egyetemi Nyomda), 33 p.; (No. 20.) 7. Frank Ivo Dr.: A revízió és a horvátság / Budapest, 1933, Erdélyi Férfiak Egyesülete (Magyar Királyi Egyetemi Nyomda), 29 p.; (No 21.) 8. Dvotcsák Győző: A revízió és Franciaország / Budapest, 1933, Erdélyi Férfiak Egyesülete (Magyar Királyi Egyetemi Nyomda), 29 p.; (No 22.) 9. Zakariás G. Sándor: A revízió útja / Budapest, 1933, Erdélyi Férfiak Egyesülete (Magyar Királyi Egyetemi Nyomda), 63 p.; (No. 23.) Nyomtatta a Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest. Néhány füzetben francia nyelvű összefoglaló található. Kiadói varrott papírkötésben lévő nyomdatiszta példányok, némelyik felvágatlan, gyűjtői állapotban, kiadói keménykarton védődobozban. Ritka! Betiltott kiadványok voltak!

KOSÁRBA TESZEM Ár: 100 000Ft.-
split