Böngésző

Pszichológia, pedagógia Gyógypedagógia, logopédia

A beszédhibák javítása (Útmutató és gyakorlókönyv)

Online antikvárium: A beszédhibák javítása (Útmutató és gyakorlókönyv) Szerző:
Dr. Kanizsai Dezső
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1961
Oldalszám: 439

„A beszédhibákkal foglalkozó tudomány feladata a beszédzavarok beszédhibák megszüntetése. Minden beszédelváltozás a felsőbb idegműködéssel függ össze. A beszédhibák javítása, kezelése tehát mindig a felsőbb idegműködésre hat, ennek szabályozó és irányító tevékenységét befolyásolja az összerendezett, helyes beszédszervi mozgások érdekében. E munkaterületen szerzett négy évtizedet meghaladó tapasztalataimat foglalom össze e könyvben, melyet a gyakorlati beszédnevelés, beszédművelés tankönyvének szánok.” Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A gyógypedagógia alapproblémái

Online antikvárium: A gyógypedagógia alapproblémái Szerző:
Dr. Göllesz Viktor (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1979
Oldalszám: 406

A fogyatékos gyermekek, fiatalok és felnőttek mind tökéletesebb rehabilitációjára való törekvés magával hozta a gyógypedagógia tudományának egyre dinamikusabb fejlődését is. E munka szerzői ennek a fejlődésnek a bemutatására vállalkoztak. Munkájuk hagyománytisztelően történeti, elemzően értékelő és a jövőbe mutató: a korszerű, rehabilitációs szemléletű gyógypedagógiát körvonalazza. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A hangképzés és zavarai + Beszédzavarok

Online antikvárium: A hangképzés és zavarai + Beszédzavarok Szerző:
Dr. Frint Tibor - Dr. Surján László (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1969
Oldalszám: 171 + 15 t.
Sorozat:
Az Orvostovábbképző Intézet Kiadványai 8.

A phoniatria a hangképzés élettanával, kórtanával, a funkciózavarok diagnosztikájával és kezelésével foglalkozó, és a fül-orr-gégészetre ráépült tudományág. A fül-orr-gégészeten kívül azonban szorosan kapcsolódik a logopédiához is, melynek tárgyköre az ép és kóros beszédképzés, valamint az ezekkel kapcsolatos korrekciós módszerek és formák ismertetése. Jó állapotban.
 

Ár: 2 000Ft.-

Az imbecillitás, a társadalom és a gyógypedagógia

Online antikvárium: Az imbecillitás, a társadalom és a gyógypedagógia Szerző:
Hatos Gyula (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 145

"Az intenzív továbbképzéshez összeállított szemelvényekkel a hazai gyógypedagógusok szakmai látókörét kívánjuk szélesíteni. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Beszéd és beszédviselkedés az óvodában + A hallástól a tanulásig

Online antikvárium: Beszéd és beszédviselkedés az óvodában + A hallástól a tanulásig Szerző:
Dr. Gósy Mária
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1993, 2000
Oldalszám: 97, 166

Az ember és ember közti kapcsolat legemberibb formája mindig is az élőbeszéd volt, és az ma is. Csak mintha éppen ez sikkadna el legjobban napjainkban az élet legtöbb területén. Azt gondolom, hogy az ember általános jó közérzetéhez alapvetően hozzátartozik, hogy meghallgassák. Ehhez pedig akarni és tudni kell önmagunkat nehézség nélkül kifejezni. És meg kell tanítanunk a gyerekeinket a beszéd használatára, a beszéd használatának igényére és örömére. A másik kötet témája: folyamatok, anyanyelvi fejlődés, a beszédészlelés és a beszédmegértés zavarai, vizsgálatok, esetelemzések, fejlesztési sajátosságok. 2 mű, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Gyógypedagógiai alapismeretek

Online antikvárium: Gyógypedagógiai alapismeretek Szerző:
Dr. Illyés Sándor (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1980
Oldalszám: 304

Ez a könyv a fogyatékos gyermek nevelésének, fejlesztésének, a fogyatékos gyermekekkel való helyes bánásmód kialakításának alapvető elméleti és gyakorlati ismereteit foglalja össze. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Gyógypedagógiai alapismeretek és szöveggyűjtemények

Online antikvárium: Gyógypedagógiai alapismeretek és szöveggyűjtemények Szerző:
Hoffmann Judit, Krommer Éva, Várnai Rudolfné, Létai Dalma, Lassan Éva, Mezeiné dr. Isépy Mária, Dr. Jámbor Balázs (szerk.)
Kiadó:
Pécs
Kiadás éve: 1996, 1997, 1998
Oldalszám: 100, 116, 137, 154, 120, 146, 80, 171

Bevezetés a látásfogyatékosok pedagógiájába - Bevezetés a beszédfogyatékosok pedagógiájába - Bevezetés a hallásfogyatékosok pedagógiájába - Bevezetés az értelmi fogyatékosok pedagógiájába - Bevezetés a mozgásfogyatékosok pedagógiájába - Gyógypedagógiai pszichológia - Gyógypedagógiai pszicghológiai alapismeretek - Gyógypedagógiai egészségtan A gyógypedagógiai asszisztenseknek munkájuk megfelelő színvonalú ellátásához szükségük van speciális, a különféle fogyatékkal élők fejlesztéséhez szükséges ismeretekre. 8 mű, jó állapotban, néhol ceruzás aláhúzások.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 14 000Ft.-

Gyógypedagógiai pszichológia

Online antikvárium: Gyógypedagógiai pszichológia Szerző:
Illyés Gyuláné - Illyés Sándor - Jankovich Lajosné - Lányi Miklósné
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1968
Oldalszám: 468

Az átlagnépesedés 3-5%-a „fogyatékos”, siketség, nagyothallás, beszédhiba, mozgássérülés és az értelmi fogyatékosság mind olyan rendellenességek, melyek megnehezítik a személyiség harmonikus kibontakozását és az egyén társadalmi beilleszkedését. Korunk általános törekvése, hogy a különböző károsodás miatt hátrányos helyzetbe került emberek nem szigetelődjenek el, hanem megtalálják helyüket a családi, az iskolai, a munka- és a társas közösségben. Beilleszkedésüket segíteni csak akkor lehet, ha ismerjük a fogyatékos ember személyiségét, a fogyatékosságból fakadó pszichés következményeket. Ezeknek a társadalmi szempontból igen jelentős kérdéseknek az összegezésre vállalkozott négy kiváló gyógypedagógus pszichológus. Könyvük mind hazai, mind nemzetközi tekintetben egyedülálló, mert benne a szerzők történeti szemlélete a legújabb eredményekkel, vizsgálati módszerekkel párosul, s a gyógypedagógiához tartozó valamennyi eset-lehetőség pszichológiai megközelítését, szemléletét adja. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 15 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: