Böngésző

Néprajz Néprajz, népcsoportok, településnéprajz

A határainkon túli magyarok néprajza

Online antikvárium: A határainkon túli magyarok néprajza Szerző:
Balassa Iván
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 418
Szerkesztő:
Bárány György

Balassa Iván a magyar néprajztudomány kiemelkedő egyénisége, aki a tárgyalt területek egy részén maga is végzett kutatómunkát, alaposan ismeri nemcsak a levéltárak ide vonatkozó irodalmát, hanem a közelmúltben megjelent könyveket, cikkeket és tanulmányokat is figyelemmel kíséri. Így tudta kiválasztani azokat a legfontosabb vonásokat, amelyek az egyes néprajzi csoportokat leginkább jellemezték és napjainkban is jellemzik. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A kalocsai szállások településnéprajza

Online antikvárium: A kalocsai szállások településnéprajza Szerző:
Bárth János
Kiadó:
Kalocsa
Kiadás éve: 1975
Oldalszám: 176 + 1 t. (kihajtható táblázat),12 t. (részben kihajtható térképek), 6 t. (fényképek)
Sorozat:
Kalocsai Múzeumi Dolgozatok 1.

Földrajzi, úrbéri és határhasználati okok miatt Kalocsa határában más irányú volt a településfejlődés, mint a többi mezővárosban. Itt nem szórványos tanyák alakultak ki a 18. században, hanem a pusztai gazdasági rendeltetésű tartozéktelepüléseket csoportosan hozták létre a parasztok. E szállásnak nevezett telephely-csoportok falusiasodtak, s egyre nagyobb mértékű önállósodásuk végül közigazgatási elszakadásukat eredményezte. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Alföldi népélet (Válogatott néprajzi tanulmányok)

Online antikvárium: Alföldi népélet (Válogatott néprajzi tanulmányok) Szerző:
Györffy István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1983
Oldalszám: 512
Szerkesztő:
Selmeczi Kovács Attila

Györffy István a magyar népi műveltség jeles kutatója és az alföldi népélet legjobb ismerője volt. Településvizsgálatai és a paraszti gazdálkodás körében végzett kutatásai ösztönzően hatottak a kortárs etnográfusokra és tanítványaira. A kötet kisebb tanulmányaiból vett szemelvényekkel igyekszik bemutatni a termékeny kutató és lelkes oktató munkásságát. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

Az aranyág

Online antikvárium: Az aranyág Szerző:
Frazer, James G.
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1995.
Oldalszám: 511
Fordító:
Bodrogi Tibor - Bónis György
Szerkesztő:
Fejős Zoltán,
Sorozat:
Osiris

A nagy angol néprajztudósnak e klasszikussá vált műve megjelenésekor (1890) hasonlóan mély hatást gyakorolt a kortársakra, mint Darwinnak A fajok eredete c. munkája. Az Aranyág úttörő munka a mágia és a vallás területén. Lenyűgöző képet rajzol a primitív ember felfogásáról, tabuiról szokásairól, a mágiáról, babonákról, vallásos hiedelmekről.
Kiadói kartonkötésben, újszerű állapotban.(Biz. 157)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Cumania V. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei)

Online antikvárium: Cumania V. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei) Szerző:
Horváth Attila (szerk.)
Kiadó:
Kecskemét
Kiadás éve: 1978
Oldalszám: 458
Szerkesztő:
Solymos Ede
Sorozat:
Cumania

A magyar halászat néprajzi kutatása, A Duna Tisza köze temetőinek néprajza, Bátyai népmesék, Nagybaracskai lakodalmi szokások, A haldokló félegyházi szélmalom, Magyar etnikai embertani vizsgálatok, stb. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Dunáninnen-Tiszáninnen

Online antikvárium: Dunáninnen-Tiszáninnen Szerző:
Bárth János (szerk.)
Kiadó:
Kecskemét
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 195
Sorozat:
Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei 7.

(A Duna-Tisza közén élő népcsoportok hagyományait számbavevő nemzetközi néprajzi tudományos konferencia (Baja, 1993. júl. 8-9). Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Hajdúság (Dedikált!)

Online antikvárium: Hajdúság (Dedikált!) Szerző:
Balogh István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1969 (1968)
Oldalszám: 297 l.+19 mell.

A magyar néprajzi tájegységek között talán a Hajdúság a legérdekesebb. Ennek oka az, hogy a hajdúk egy egészen sajátos történeti múlttal rendelkező, hosszú időn át katonáskodó nép, s ez a történeti múlt, amely kiváltságos társadalmi helyzetet biztosított számukra, a tájegység néprajzát is sajátosan alakította. A feudalizmusban élő hajdú népet pl. így jellemzi tömören a szerző: „életformájának alapja a paraszti munka, igazgatási szervezetét tekintve polgár, jogilag kollektív nemes, öntudatában pedig hajdú.” Az érdekes és élvezetes monográfiát gazdag illusztrációs anyag teszi színesebbé. Dedikált, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Kocs 1936-ban (Néprajzi monográfia)

Online antikvárium: Kocs 1936-ban (Néprajzi monográfia) Szerző:
Fél Edit
Kiadó:
Bp. - Kocs
Kiadás éve: 1941 - 1992
Oldalszám: 228

„1936. szeptemberében megbízott a Magyary Zoltán egyetemi tanár vezetése alatt álló Magyar Közigazgatástudományi Intézet a Komárom megyei Kocs község néprajzi monográfiájának elkészítésével. ... A gyűjtő munkát Györffy István vezette. ... Kocs nem tartozik az elsődleges néprajzi jelenségekben gazdag községek közé. Gyűjtésemben nem is csak az ilyen jelenségek után kutattam. Mivel a mai községről kell képet adnom, igyekeztem minden előforduló jelenséget meglátni, följegyezni és a lehetőség szerint föl is dolgozni. ... A dolgozat két fejezetét nem én készítettem el. Az embertani vizsgálatokat Nemeskéri János dr. végezte, ki e célból négy ízben járt Kocson. A népzenei anyagog Manga János vette fel két gyűjtőút alkalmából." Reprint kiadás, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 16 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: