KATEGÓRIÁK

Böngésző

Néprajz Néprajz, népcsoportok, településnéprajz

A határainkon túli magyarok néprajza

Online antikvárium: A határainkon túli magyarok néprajza Szerző:
Balassa Iván
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 418
Szerkesztő:
Bárány György

Balassa Iván a magyar néprajztudomány kiemelkedő egyénisége, aki a tárgyalt területek egy részén maga is végzett kutatómunkát, alaposan ismeri nemcsak a levéltárak ide vonatkozó irodalmát, hanem a közelmúltben megjelent könyveket, cikkeket és tanulmányokat is figyelemmel kíséri. Így tudta kiválasztani azokat a legfontosabb vonásokat, amelyek az egyes néprajzi csoportokat leginkább jellemezték és napjainkban is jellemzik. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

A kalocsai szállások településnéprajza

Online antikvárium: A kalocsai szállások településnéprajza Szerző:
Bárth János
Kiadó:
Kalocsa
Kiadás éve: 1975
Oldalszám: 176 + 1 t. (kihajtható táblázat),12 t. (részben kihajtható térképek), 6 t. (fényképek)
Sorozat:
Kalocsai Múzeumi Dolgozatok 1.

Földrajzi, úrbéri és határhasználati okok miatt Kalocsa határában más irányú volt a településfejlődés, mint a többi mezővárosban. Itt nem szórványos tanyák alakultak ki a 18. században, hanem a pusztai gazdasági rendeltetésű tartozéktelepüléseket csoportosan hozták létre a parasztok. E szállásnak nevezett telephely-csoportok falusiasodtak, s egyre nagyobb mértékű önállósodásuk végül közigazgatási elszakadásukat eredményezte. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Alföldi népélet (Válogatott néprajzi tanulmányok)

Online antikvárium: Alföldi népélet (Válogatott néprajzi tanulmányok) Szerző:
Györffy István
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1983
Oldalszám: 512
Szerkesztő:
Selmeczi Kovács Attila

Györffy István a magyar népi műveltség jeles kutatója és az alföldi népélet legjobb ismerője volt. Településvizsgálatai és a paraszti gazdálkodás körében végzett kutatásai ösztönzően hatottak a kortárs etnográfusokra és tanítványaira. A kötet kisebb tanulmányaiból vett szemelvényekkel igyekszik bemutatni a termékeny kutató és lelkes oktató munkásságát. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

Az aranyág

Online antikvárium: Az aranyág Szerző:
Frazer, James G.
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1995.
Oldalszám: 511
Fordító:
Bodrogi Tibor - Bónis György
Szerkesztő:
Fejős Zoltán,
Sorozat:
Osiris

A nagy angol néprajztudósnak e klasszikussá vált műve megjelenésekor (1890) hasonlóan mély hatást gyakorolt a kortársakra, mint Darwinnak A fajok eredete c. munkája. Az Aranyág úttörő munka a mágia és a vallás területén. Lenyűgöző képet rajzol a primitív ember felfogásáról, tabuiról szokásairól, a mágiáról, babonákról, vallásos hiedelmekről.
Kiadói kartonkötésben, újszerű állapotban.(Biz. 157)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Cumania V. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei)

Online antikvárium: Cumania V. Ethnographia (Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Közleményei) Szerző:
Horváth Attila (szerk.)
Kiadó:
Kecskemét
Kiadás éve: 1978
Oldalszám: 458
Szerkesztő:
Solymos Ede
Sorozat:
Cumania

A magyar halászat néprajzi kutatása, A Duna Tisza köze temetőinek néprajza, Bátyai népmesék, Nagybaracskai lakodalmi szokások, A haldokló félegyházi szélmalom, Magyar etnikai embertani vizsgálatok, stb. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Dunáninnen-Tiszáninnen

Online antikvárium: Dunáninnen-Tiszáninnen Szerző:
Bárth János (szerk.)
Kiadó:
Kecskemét
Kiadás éve: 1995
Oldalszám: 195
Sorozat:
Kecskeméti Katona József Múzeum közleményei 7.

(A Duna-Tisza közén élő népcsoportok hagyományait számbavevő nemzetközi néprajzi tudományos konferencia (Baja, 1993. júl. 8-9). Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Kocs 1936-ban (Néprajzi monográfia)

Online antikvárium: Kocs 1936-ban (Néprajzi monográfia) Szerző:
Fél Edit
Kiadó:
Bp. - Kocs
Kiadás éve: 1941 - 1992
Oldalszám: 228

„1936. szeptemberében megbízott a Magyary Zoltán egyetemi tanár vezetése alatt álló Magyar Közigazgatástudományi Intézet a Komárom megyei Kocs község néprajzi monográfiájának elkészítésével. ... A gyűjtő munkát Györffy István vezette. ... Kocs nem tartozik az elsődleges néprajzi jelenségekben gazdag községek közé. Gyűjtésemben nem is csak az ilyen jelenségek után kutattam. Mivel a mai községről kell képet adnom, igyekeztem minden előforduló jelenséget meglátni, följegyezni és a lehetőség szerint föl is dolgozni. ... A dolgozat két fejezetét nem én készítettem el. Az embertani vizsgálatokat Nemeskéri János dr. végezte, ki e célból négy ízben járt Kocson. A népzenei anyagog Manga János vette fel két gyűjtőút alkalmából." Reprint kiadás, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Magyar néprajz I. 1. - Táj, nép, történelem

Online antikvárium: Magyar néprajz I. 1. - Táj, nép, történelem Szerző:
Paládi-Kovács Attila - Flórián Mária (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2011
Oldalszám: 1080

Nemzeti kultúránkat, különösen a művészetet, az irodalmat és a zenét szoros szálak kötik a népi kultúra örökségéhez. Ezt a hagyományegyüttest rendszerezi, elemzi és értelmezi a nyolckötetes „Magyar néprajz”, melynek létrejöttét Ortutay Gyula és Tálasi István kezdeményezte. A sorozat megújult szemlélettel kamatoztatja az elmúlt évtizedekben felhalmozódott néprajzi ismereteket, új kutatási eredményeket, de egyben szellemi örököse is szeretne lenni „A magyarság néprajza” című, több mint fél évszázada megjelent, már régen hozzáférhetetlen becses összefoglalásnak.
A sorozat I. kötete feldolgozza a magyar nép történeti-táji tagozódását, a népi műveltség fejlődési szakaszait és a néprajz hazai kutatástörténetét. Védőborító nélkül, csak az I.1. kötet, jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 16 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: