Böngésző

Történelem Történeti segédtudományok

1848-as zászlók

Online antikvárium: 1848-as zászlók Szerző:
Kozicz János
Kiadó:
Kiskunhalas
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 32
Szerkesztő:
Szakál Aurél

Az 1848-as politikai zászlók, toborzózászlók,nemzetőr zászlók, honvéd csapatzászlók, szabadcsapat zászlók, népfelkelő zászlók ismertetése.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

A hadművészet története I-III. köt.

Online antikvárium: A hadművészet története I-III. köt. Szerző:
Evgenij A. Razin
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1959, 1961, 1964
Oldalszám: 595, 603, 670
Fordító:
Fordítói munkaközösség, Dr. Auer Kálmán

I. köt.: A háború rabszolgatartó korszakának hadművészete
II. köt.: A háború feudális korszakának története
III. köt.: A háború kézműipari korszakának hadművészete (XVI-XVII. század)
Számos szövegközti ábrával, rajzzal, térképpel, csatavázlatokkal illusztrálva.
A három kötet együtt nagyon ritka! Kopottas állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I. A-J

Online antikvárium: A magyarországi főnemesség XX. századi genealógiája I. A-J Szerző:
Gudenus János József (összeáll.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 622
Szerkesztő:
Zánkai Géza

A magyarországi főnemesi csdaládok leszármazása. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 12 000Ft.-

A szabadságharc csatái 1848-1849

Online antikvárium: A szabadságharc csatái 1848-1849 Szerző:
Pollák Dénes (vál.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1954
Oldalszám: 292 + 5 + 11
Szerkesztő:
Elek István

Gracza György: Az 1848-49-iki magyar szabadságharc története c. művéből válogatta, csak a csatákra koncentrálva, Pollák Dénes. Szerkesztette és a jegyzeteket írta Elek István. A mellékletként közölt okmányok és falragaszok a Hadtörténeti Múzeum és a Hadtörténeti Levéltár anyagában található eredetiek hasonmása. Kiadói szép tiszta, félvászon kötésben, védőborító nélkül.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Carta Hungarica (Térképgyűjtemény 1540 - 1841)

Online antikvárium: Carta Hungarica (Térképgyűjtemény 1540 - 1841) Szerző:
Gróf László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1988
Oldalszám: 191

Gróf László adózva a szülőföld szeretetének Sárvárnak adományozta Magyarországot ábrázoló középkori térképgyűjteményét, gazdagítva ezzel Sárvár történelmi hagyatékait. A gyűjtemény a Nádasdy várban állandó kiállítási anyagként reprezentálja a külföldön élő magyarok kapcsolatát hazájukkal, szülőföldjükkel. Ehhez jó útmutatást ad e katalógus is. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Magyar Oklevéltan - Oklevéltani naptár

Online antikvárium: Magyar Oklevéltan - Oklevéltani naptár Szerző:
Szentpétery Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1995,1974
Oldalszám: 275+12 t.,136
Sorozat:
Antikvár-tár

Szentpétery Imre történész, egyetemi tanár, a diplomatika fejlesztője, az oklevéltudomány mestere, az oklevéltan és címertan, majd a történeti segédtudományok tanára. Magyarországon korszerű alapokra helyezte a történeti segédtudományokat, különösen az oklevéltan és forráskiadás művelését. Magyar oklevéltan című munkájában felállította az oklevélkiadás különböző szakaszait, fontos megfigyeléseket tett az írásbeliség színtereivel kapcsolatban. Oklevéltani naptára – melyben könnyen áttekinthető táblázatok egész sora szemlélteti a magyarországi időszámítás századokon át használatos különféle formáit - az egyik leggyakrabban forgatott segédlet a levéltárosok kezében. A kiemelkedő okleveleknek számos tanulmányt szentelt, módszerére a hihetetlen filológiai alaposság jellemző. 1941-ben Corvin-koszorút kapott. 2 db könyv, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Pápai oklevelek

Online antikvárium: Pápai oklevelek Szerző:
Fejérpataky László - Áldásy Antal
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1926
Oldalszám: 76
Szerkesztő:
Hóman Bálint
Sorozat:
A Magyar Történettudomány Kézikönyve 4.

A Magyar Történettudomány Kézikönyvének szerkesztősége a paleográfia és a pápai oklevéltan vezérfonalának kidolgozására annak idején Fejérpataky Lászlót kérte fel. A magyar oklevéltudomány úttörő mesterét azonban hirtelen halála megakadályozta munkája befejezésével. Az irodalmi hagyatékából előkerült kézirat átdolgozásra szorult, a hiányzó fejezetek megírása, a meglevők kiegészítése, részben újraírása vált szükségessé. Az elkészült munka nem tart igényt teljességre. Távol áll attól, hogy a pápai oklevéltannak kimerítő kézikönyve legyen. Csupán vezérfonalat akar nyújtani a pápai oklevelek iránt magyar történeti szempontból érdeklődőknek. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-