KATEGÓRIÁK

Böngésző

Történelem Eszmetörténet, eredetpolitika, etnogenezis

A pánszlávizmus története

Online antikvárium: A pánszlávizmus története Szerző:
Rátz Kálmán
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1941
Oldalszám: 416

Sok magyar ember olvasta vagy hallotta azt a végzetszerű megállapítást, hogy hazánk sziget a germán és a szláv népek tengerének közepette. Azt a szót is hallotta majd mindenki: pánszlávizmus, pánszláv ember, pánszláv veszély. És mégis alig van valaki, aki meg tudná mondani, mi is hát voltaképpen a pánszlávizmus, honnét eredt, mikor és hogy keletkezett, hol és miben vagy miként jelentkezett, hogy fejlődött, miben áll reánk nézve a fenyegető, sőt veszélyes volta, milyen méretű és hol lehet erről valamit olvasni? Mindmegannyi kérdés, reánk nézve annál súlyosabb, mert a magyarság, ez a sziget, magárahagyatottan állja a könyörtelen tenger hullámainak egyre zajlóbb, mind haragosabb ostromát, s a pánszláv probléma is azok közé tartozik, amelyekre senki sem tud kielégítő feleletet adni. Rátz Kálmán huszárőrnagy, hadtörténész, szélsőjobboldali politikus, a MOVE alapítója, Gömbös Gyula barátja megpróbálja. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

A román nép anyagi és szellemi műveltségének folytonossága az egykori Dacia területén

Online antikvárium: A román nép anyagi és szellemi műveltségének folytonossága az egykori Dacia területén Szerző:
Ligia Barzu
Kiadó:
Bukarest
Kiadás éve: 1981
Oldalszám: 145
Fordító:
Sepsi Attila

A románok eredetével kapcsolatban két elméletet kell megemlíteni. Az egyik a dák–római folytonosság elmélete, a másik pedig a bevándorlás elmélete. A dák-római folytonosság elmélete a 19. századi nacionalista törekvések idején alakult ki, és ez képezi a jogalapját Erdély Romániához való tartozásának. Lényege, hogy a mai románok ősei az ókori dák nép tagjai, akiket Traianus római császár a II. század elején győzött le. A terület (a mai Erdély) Dacia néven a Római Birodalom provinciája lett, és 165 évig az is maradt. Az elmélet szerint a legyőzött dákok átvették a rómaiak latin nyelvét, és később, a két nép keveredéséből alakultak ki a mai románok. A hivatalos román álláspont ezt az elméletet támogatja, e kötet pedig ezt bizonygatja. Jó állapotban, az Előszóban aláhúzások.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Avarok és székelyek az eredetkutatás filozófiájának tükrében

Online antikvárium: Avarok és székelyek az eredetkutatás filozófiájának tükrében Szerző:
Boda László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 296

Meggyőződésemmé vált, hogy vannak köztünk élők - például élsportolók, művészek, papok is -, akik kiugróan jellegzetes arccal és alakzattal őrzik a múltat. A biológiai „visszaütések” lehetőségét tudományosan már régen igazolták. Szép állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Az emberiség göcsörtös fája

Online antikvárium: Az emberiség göcsörtös fája Szerző:
Isaiah Berlin
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 382
Fordító:
Pap Mária

Fejezetek az eszmék történetéből. Megvalósítható-e ​az eszményi társadalom, amelyben minden pozitív eszme és cél együtt létezik – ez Isaiah Berlin esszéinek fő kérdése. Hogy ez a „végső megoldás” elérhetetlennek látszik, az a XX. század tapasztalatainak baljós fényében, mint írja, „közhely” csupán. Berlin ennek a „közhelynek” az eszmetörténeti mélységeibe hatol: az ókor nagy utópiáitól a gázkamrákban és gulágokban végződő modern kori utópikus eszmékig kíséri végig az emberiség nagy gondolkodóinak megannyi próbálkozását, hogy feltárják az „igazságot”, a mindenkire és minden népre érvényes univerzális jót, amelyet az ember el is érhet, ha eltávolítja az akadályokat a hozzá vezető útról. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Az oláhok története I-II.

Online antikvárium: Az oláhok története I-II. Szerző:
Hunfalvy Pál
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1894
Oldalszám: 1101
Sorozat:
A Magyar Tudományos Akadémia könyvkiadó-vállalata 18-19.

Hunfalvy Pál történetíróként a nemzeti ábrándok és hiúságok lerombolója volt, aki könyörtelenül bánt el a nemesi történetírás romantikus, tudálékos állításaival. Megfosztja az oláhokat is az ő rómaiságuktól, s a Trajanus katonáitól való leszármazás édes hiedelmétől… Aranyozott gerincű, kiadói vászonkötésben. Szép, szinte olvasatlan állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 60 000Ft.-

Történelem és mítosz a román köztudatban

Online antikvárium: Történelem és mítosz a román köztudatban Szerző:
Lucian Boia
Kiadó:
Bukarest-Kolozsvár
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 366
Fordító:
András János

  Minden nemzetnek megvannak a maga mítoszai. A román nemzet alapmítoszának lényege, hogy a jelenkori Románia hasonló az ókori Dáciához. Romániában a mai napig sokan ragaszkodnak a nemzeti kommunista narratívához, a három mítoszhoz: az egység, a folytonosság és az örökös román jelenléthez. Lucian Boia könyvének alaptézise, hogy a kommunista történelemkép a kezdeti bizonytalankodás után lényegében a 19. században kikristályosodott nemzeti mitológiát vette át. Ebben az értelemben 1989 sem jelentett valódi töréspontot, a nemzeti-kommunista kánon kontinuitása lényegében töretlen volt, hiszen mind a közoktatás, mind a politikai-kulturális közbeszéd érintetlenül hagyta azokat az alapító mítoszokat, melyeket még a forradalmi romantika teremtett meg. Boia a történelem megszállottjaként valóban tárgyilagos, a román nemzeti tudat legféltettebb kincseiről, e  történeti mítoszokról bizonyítja, hogy jobbára fikciók, melyeket a múlt század túlbuzgó írói, történészei, politikusai a történelem tényeiből, gyakran azok helyett hoznak létre, hogy nemzetük fényét, honfitársaik önérzetét megalapozzák. „ A történelem hosszú időn át arra szolgált, hogy segítségével nemes származást és dicsőséges múltat dokumentálhassunk, hogy mindez tiszteletreméltó helyet garantáljon a román nép számára az európai nemzetek nagy családjában. Az idősebbek dühösek rám, mert nem az erősen nacionalista szempontot hangsúlyozom, amivel az ő agyukat mosták ki a nemzeti kommunizmus időszaka alatt.” Boia szükségesnek érzi a román történetírás kritikai revízióját. Elemzése a 19. század elejétől az 1996. évi választásokig terjed, és a történeti diskurzus minden szintjének (politikai propaganda, historiográfia, tankönyvek, szépirodalom, képzőművészet, zene) áttekintő elemzésére épül. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-
split