Böngésző

Társadalomtudomány Szellemtudomány (antropozófia)

A Máté-evangélium

Online antikvárium: A Máté-evangélium Szerző:
Rudolf Steiner
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 248
Fordító:
Göröntsér Márton
Szerkesztő:
Korcsog Balázs

Tizenkét előadás, Bern, 1910. szeptember 1-12. Az evangéliumokról szóló előadásoknak ebben a kötetében Rudolf Steiner többek között a héber nép missziójával foglalkozik, és ennek kapcsán a vérségi leszármazás jelentőségével. Megtudhatjuk az előadásokból, miért különbözik Jézus nemzetségtáblája és születésének leírása a Lukács- és a Máté-evangéliumban, miről szól a nyolc boldogság, és mi az alapja Krisztus gyógyító erejének. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Az Akasha Krónikából

Online antikvárium: Az Akasha Krónikából Szerző:
Rudolf Steiner
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 154
Fordító:
Esze Gáborné

Ahogy minden embernek, úgy a Kozmosznak, mint szellemi lénynek is van emlékezete. Az ezoterikus hagyományban a gnózis és az antropozófia ezt Akasha Kónikának nevezi, amelyben a nagy kozmikus eseményektől az egyes emberi sorsok történéséig mindent feljegyeznek. Ez voltaképp nem más, mint a kollektív tudat valamiféle energiamezőként való megtestesülése, amely nem csupán az emberiség életében megtörtént és bekövetkezésre váró történéseket, de minden gondolatot, érzelmet és vágyat is tükröz – az idők végezetéig. Minden korban voltak olyan emberek, akik – magasabb szellemi képességeik fejlesztésével – képesek voltak ennek az érzékfeletti krónikának az olvasására. Őket nevezik beavatottaknak. Ilyen képességek fejlesztése ma is lehetséges, sőt a beavatást is el lehet érni. Maga a könyv szerzője is ezt az utat járta végig, és érte el a beavatást. Így jutott el az Akasha Krónika olvasásáig. Aki megszerzi magának a szellemi világban való észlelés képességét, az események nem úgy állnak előtte, mint a történelem holt bizonyítékai, hanem teljesen elevenen. Bizonyos módon lejátszódik előtte, ami történt. A beavatottak sokkal távolabbi múltba pillanthatnak bele, mint amit az általános történelem ábrázol, és közvetlen szellemi észélelésük folytán a dolgokat sokkal megbízhatóbban írhatják le. Mindazt, amit az Akasha Krónikában a Kozmosz, a Föld és az emberiség fejlődéséről meg lehetett tudni, Steiner e könyvben írta meg. Steiner szerint az atlantisziak, s így mi is az 5 millió évvel ezelőtt létező Lemúria leszármazottai vagyunk, amelynek sorsát végül egy világűrből érkező meteorit pecsételte meg. Steiner korát megelőző látomásaiban egy régi-új világot fest a szemünk elé: az emberek telepatikusan kommunikálnak egymással, és képesek arra, hogy a természet energiájával feltöltekezzenek, s ezáltal maximális életerővel éljenek. Különös, a talajt sosem érintő eszközökkel közlekednek, és komoly spirituális tudással rendelkeznek. Steiner állításait azóta a világ minden tájáról független médiumok tucatja igazolta vissza, jobbára olyanok, akik kulturális és nyelvi sajátságaik miatt nem ismerték sem Steinert, sem ezoterikus munkásságát. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Élet a halál és az újraszületés között

Online antikvárium: Élet a halál és az újraszületés között Szerző:
Rudolf Steiner
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 166
Fordító:
Eaze Gáborné

A kozmikus lények szemszögéből nézve. 10 előadás: München, 1912. november 5 - 1913. április 1. „A szellemi tények nem földi eszmékből származnak, hanem a teljes élet látásából, mely akkor mutatkozik meg, ha a földi élethez hozzávesszük a halál és az újraszületés között eltöltött időt is. A valódi szellemtudomány nélkül a jövőben nem maradhat fenn az emberiség! Persze nem úgy, ahogy valamilyen más tudás nélkül nem maradhatna fenn, hiszen a szellemtudomány olyan tudomány, amely nemcsak fogalmakat és eszméket ad az embernek, hanem életet is! Amit a lélek egyik inkarnációjában mint szellemtudományos fogalmakat és eszméket fogad magába, az következő testet öltésekor életté, belső életerővé, jó életműködéssé válik. A szellemtudomány tehát nem csupán fogalmakban és eszmékben való életet ad az embernek, hanem valódi életerő, életelixírt!" Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Ember és élet. A bölcseleti antropológia alapvonalai

Online antikvárium: Ember és élet. A bölcseleti antropológia alapvonalai Szerző:
Málnási Bartók György
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1939.
Oldalszám: 260

("Ennek ​a munkának magvát azok az elmélkedések képezik, amelyeket már ezelőtt 22 évvel kezdettem a lelki élet természetéről és lényegéről. Elmélkedéseim folyamán mind világosabb lett előttem, hogy az ember csak mint a test, lélek és szellem organikus rendszere érthető meg. Világossá lett előttem az is, hogy az embernek szerves egysége mélyen van tagolva a természet egységébe: az Én a Nem-Én nélkül éppen olyan kevéssé érthető meg, mint a Nem-Én az Én nélkül. Lassanként egész felfogásom középpontjába a rendszer gondolata került: az ember a maga tevékenységeinek szerves rendszere. E tevékenységek által abba a kozmikus rendszerben kell helyet foglalnia, amely kozmikus rendszer az ő létezésének, kifejlésének és kialakulásának feltétele."
(Szegeden, 1939 április 18-án Bartók György)
Egészvászon kötésben, az eredeti papírborító a könyvtáblán.  Körülvágatlan példány. jó állapotban. (Biz. 704)  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 9 000Ft.-

Szellemtudomány (Az ember és a létezés titkai)

Online antikvárium: Szellemtudomány (Az ember és a létezés titkai) Szerző:
Váradi Tibor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 241
Szerkesztő:
Balikó Nándor, Mayer Adrienn
Sorozat:
Szellemtudomány 1.

Az ősi tanítások szerint az ember mint szellemi lény valamikor a létezés középpontjában volt, egységben az Abszolútummal. Ebből a centrumból azonban kisodródott a létezés perifériájára, s elfelejtette, honnan jött, hová tart, és ki is ő valójában. Az egységből a kétségbe, a kettősségek világába esett. Az egységbe való visszatérés csak az egészséges ember számára lehetséges. EGÉSZ-ségünk alapja pedig a létezés minden területével való szeretetteljes harmónia és összhang: önmagunkkal és embertársainkkal, a természettel és a természetfelettivel.
A különféle vallások és szellemi áramlatok azért keletkeztek, hogy az embert visszavezessék az Ősforráshoz, a Végső Okhoz. Ennek útját-módját tanították az emberiség nagy vallásalapítói, mesterei és beavatottjai. Mivel sokfélék vagyunk, sokféle út létezik. Ezek egyike a szellemtudomány útja, amely a mai kor emberének szól, és képes őt visszavezetni az egységbe. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-