KATEGÓRIÁK

Böngésző

Néprajz Folklór, népszokás, néphit, népköltészet

Bácskai lakodalmak

Online antikvárium: Bácskai lakodalmak Szerző:
Borús Rózsa
Kiadó:
Szabadka
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 204

Borús Rózsa egyik legkiválóbb kutatója a határon túli magyarság hagyományainak. Könyve évtizedek kutatói tevékenységének eredménye. A lakodalmi szokásokról, a különböző vőfélykönyvekről ilyen, minden tekintetben komplex igényű munka még nem készült. Olyan adatokat tár fel, amelyek rendkívül archaikus és olyan távoli múltba nyúlnak vissza, amelyeket többé már megfigyelni és feljegyezni nem lehetséges. A pacséri és a többi vőfélykönyv anyagának bemutatása és elemzése a folklorizáció folyamatának vizsgálatára nyújt kiváló lehetőséget. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 500Ft.-

Békés megyei boszorkányperek a XVIII. században

Online antikvárium: Békés megyei boszorkányperek a XVIII. században Szerző:
Csákabonyi Kálmán
Kiadó:
Gyula
Kiadás éve: 1960
Oldalszám: 44
Sorozat:
A Gyulai Erkel Ferenc Múzeum Kiadványai 17.

Minden boszorkányhitnek alapja a varázslással okozható szerencsétlenségektől, károktól való félelem. Mindenütt és mindenkor meg volt az a hit, hogy bizonyos egyének a szokott emberi képességeket meghaladó, természetfeletti hatalommal írnak, s démonok támogatásával, vagy titkos tudományok segítségével mindenkit meggyógyíthatnak, vagy megronthatnak, károkat okozhatnak. E hit szerint a boszorkány az ördöggel szövetséget köt, magát az ördög szolgálatára kötelezi. A szövetségkötés többnyire a boszorkányok és ördögök nagygyűlésén történik, ahová a boszorkányok repülve; seprűkön, botokon, állatokon ülve érkeznek. A gyűléseken a sátán trónon elnökölt, s a neki hűséget fogadó boszorkányt egy jellel (stigma) látta el teste valamely részén; itt tanulják meg mesterségüket, itt főzik az ördögi célokra szolgáló kenőcsöket. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Egy asszon két vétkecskéje

Online antikvárium: Egy asszon két vétkecskéje Szerző:
Kóka Rozália
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2002
Oldalszám: 155
Szerkesztő:
Solymosy Lajos

Bukovinai székely, gyimesi- és moldvai csángó népi szerelmes történetek, mesék, mondák, legendák, trufák eredeti gyűjtések alapján. Bővített, átdolgozott kiadás Petrőczi Éva előszavával. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Este a fonóban

Online antikvárium: Este a fonóban Szerző:
Lajos Árpád
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1974.
Oldalszám: 521+16 oldal képanyag

Borsodi népszokások.
"Ez a monográfia leíró módszerrel készült. Borsod-Abaúj-Zemplén megye különböző tájaira kiterjedően, századunk elejéig visszanyúló visszaemlékezések nyomán, s az adatközlők szemléltetéseit is (egyes munkarészletek bemutatása, dalok, játékok közlése) felhasználva, szakaszonként leírja a fonóélet jelenségeit, jellemez, összefoglal" Kiadói papírkötésben, jó állapotban  (Biz. 666)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Hazatalálás (Művelődéstörténeti írások)

Online antikvárium: Hazatalálás (Művelődéstörténeti írások) Szerző:
Pap Gábor
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 573 + 24 t.

A kiváló tudós és koronaszakértő összegyűjtött tanulmányait, esszéit olvashatjuk egyben, megtoldva egy Honfoglalásról szóló filmforgatókönyvvel. A stílusa szuggesztív és szenvedélyes, mély nemzetszeretet hatja át. A könyvet színes képmelléklet egészíti ki. Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 40 000Ft.-

Hiedelemmondák és hiedelmek (Adatok Gombos népi hiedelemvilágához) (Dedikált!)

Online antikvárium: Hiedelemmondák és hiedelmek (Adatok Gombos népi hiedelemvilágához) (Dedikált!) Szerző:
Jung Károly
Kiadó:
Újvidék
Kiadás éve: 1990
Oldalszám: 365

Jung Károly neves néprajzkutató egy nyugat-bácskai falu, Gombos (Bogojevo) hiedelemvilágát kívánja bemutatni ebben a könyvében. Több mint kétszáz hiedelemszöveget - többségében hiedelemmondát - gyűjtött össze szülőfalujában 1976 és 1982 között, s ennek alapján írta meg ezt a könyvet. A kötet három részre oszlik: Jung mindenekelőtt a hiedelmekkel kapcsolatos elvi kérdéseket tárgyalja, a második részben a gyűjtött anyagot értelmezi, ezt követik maguk a hiedelemszövegek. Mindezt bőséges jegyzetanyag és irodalomjegyzék egészíti ki. Ennek a nagy munkának egyik legfontosabb tanulsága, hogy a magyar nép hiedelemvilága része az európai népek hiedelemvilágának. S ezt egy bácskai faluban, Gomboson feljegyzett hiedelmekkel is bizonyítani lehet! Dedikált, jó állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Kígyókultusz a magyar néphagyományban

Online antikvárium: Kígyókultusz a magyar néphagyományban Szerző:
Erdész Sándor
Kiadó:
Debrecen
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 180
Szerkesztő:
Ujváry Zoltán
Sorozat:
Studia folkloristica et ethnographica 12.

A magyar népi hitvilágban nagy hiedelemanyag fűződik a kígyóhoz, holott hazánkban nem mondható elterjedt állatnak. Érdekes, hogy hiedelmeinkben, meséinkben, mondáinkban, közmondásainkban gyakrabban szerepel, mint más állatok. A kígyótisztelet régi időkre nyúlik vissza, az európai és ázsiai népek vallási felfogásaiban minden más állattól jobban tisztelik, így a magyar néphagyományban is. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Küskarácsontól sülvester estig

Online antikvárium: Küskarácsontól sülvester estig Szerző:
Forrai Sándor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1985.
Oldalszám: 216

Egy botra rótt középkori székely kalendárium és egyéb rovásírásos emlékeink ismertetése ábrákkal és illusztrációkkal. Kiadói papírborítóban, jó példány.KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 16 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: