Böngésző

Néprajz Sámánizmus

Arvisura (A palócok regevilága) (Kézirat!)

Online antikvárium: Arvisura (A palócok regevilága) (Kézirat!) Szerző:
Paál Zoltán
Kiadó:
Ózd
Kiadás éve: 1977
Oldalszám: 656
Szerkesztő:
Szili István Harkai István, Németh Ferenc, Varga István (ill.)

Az Arvisura egy nagy terjedelmű, összefüggő, térben és időben igen nagy távolságot átfogó, jelentős irodalmi alkotás, amely a magyarság évezredes regevilágán keresztül mutatja be a magyar nép régmúltját. Közelebbről: a 24 Hun Törzsszövetség sámánjainak rendszeresen írt és őrzött hagyománya. Műfaját nehezen lehetne beazonosítani, leginkább a rege világához áll közel. A monumentális, mégis egységes történeti rendszer, amely e munkát olvasva elénk tárul, a történelem előtti, számunkra már mitologikus időkből szinte napjainkig vezet. Az Arvisura története az elsüllyedt őshaza földjén, Ataiszon kezdődik, amely ősföld hasonló a Platón által leírt Atlantiszhoz, azzal mégsem ugyanaz. A rege szerint innen kerültek a hunok Mezopotámián keresztül Ordoszba, ahol időszámításunk előtt 4040-ben megalapították a 24 törzsből álló szövetségüket. A "Palócok Regevilága" a 24 Hun Törzsszövetségbe tömörült törzsek életét írja le nemzedékről nemzedékre, Kr.e. 4040-től Kr.u. Mátyás királyig, illetve Mária Teréziával bezárólag. E hatalmas ívű mestermunka évezredeket fog át, logikus rendbe sorolva azokat az eseményeket, amelyek a minket ma körülvevő világot létrehozták, bár némiképp más alapállásból, mint ahogyan azt az iskolában tanulhattuk.
Másrészről az Arvisura egy beavatott ember különös hagyatéka. Az Arvisura-ban egy olyan őstörténet tárul elénk, amely évezredeket átfogó krónikát ad azokból az időkből, amelyekből nincsenek írásos emlékeink, vagy ha vannak is, egészen más alapállásból mutatkoznak meg nekünk.
A mű egy különös őstörténete a magyarságnak. Természetesen ez az őstörténet is - jellegéből fakadóan - mitológiai szinten kezdődik, ha nem is a sokat vitatott Nagy Bumm-tól, de mindenesetre a világot jelenleg irányító intelligencia születésétől. Ezután megismerkedhetünk az emberiség őstörténetével, amely az elsüllyedt földrészen kezdődik - ezt ismerjük már valahonnan, ugye? Innen követi az elmenekülők útját, azokét az emberekét, akik a világ különböző helyein partot érve birtokba vették a mai kontinenseket. Az egész monumentális történet természetesen előtérbe helyezi a magyarokat, illetve elődeiket, a magyarokkal rokon népeket, törzseket, így elsősorban a hun törzs-szövetséget, de foglalkozik minden olyan néppel, amellyel az évezredek során valamilyen kapcsolatba kerültünk. Kézirat. Fekete-fehér illusztrációkkal. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 25 000Ft.-

Northern religions and shamanism

Online antikvárium: Northern religions and shamanism 
Szerző:
Mihály Hoppál - Juha Pentikainern (szerk.)
Kiadó:
Budapest - Helsinki
Kiadás éve: 1992
Oldalszám: 214
Sorozat:
Ethnologica Uralica, 3.

Az északi vallások és a sámánizmus. Angol nyelvű, szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Popular beliefs and folklore tradition in Siberia ('Népszerű hiedelmek és folklórhagyomány Szibériában')

Online antikvárium: Popular beliefs and folklore tradition in Siberia ('Népszerű hiedelmek és folklórhagyomány Szibériában') Szerző:
Vilmos Diószegi (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1968
Oldalszám: 498
Fordító:
Stephen P. Dunn

A ritka kötet részletesen ismerteti a szibériai népek hitvilágát, különös tekintettel a sámánizmusra. Angol nyelvű, fekete-fehér és színes fotókkal, illusztrációkkal, jó állapotban.        

KOSÁRBA TESZEM Ár: 30 000Ft.-

Sámánok nyomában Szibéria földjén (Egy néprajzi kutatóút története)

Online antikvárium: Sámánok nyomában Szibéria földjén (Egy néprajzi kutatóút története) Szerző:
Diószegi Vilmos
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1960
Oldalszám: 250 + 26 t.

A természeti népek úgy hiszik, hogy mindennek van lelke: embernek, állatnak, növénynek, tárgynak egyaránt. Ezeken kívül léteznek szellemek is, mint az elhunytak szellemei vagy a különböző „gazdaszellemek”. Szelleme van például a folyónak, a hegynek, az állatoknak. A lelkek és a szellemek mindent tudnak, mivel - testetlenek lévén - bárhová eljuthatnak. A sámánizmus fokán élő népek azt hiszik, hogy ezekkel a földöntúli lényekkel bizonyos személyek, a sámánok, kapcsolatot teremthetnek, és minden tudásukat átvehetik. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

Studies on Shananism (Tanulmányok a sámánizmusról)

Online antikvárium: Studies on Shananism (Tanulmányok a sámánizmusról) Szerző:
Anna-Leena Siikala - Hoppál Mihály
Kiadó:
Helsinki - Budapest
Kiadás éve: 1992
Oldalszám: 230
Sorozat:
Ethnologica Uralica 2.

A sámánizmus a 17. század óta rabul ejti a nyugati tudósok képzeletét. A téma szakirodalma változatos és terjedelmes, azonban számos megoldhatatlan probléma sújtotta a „sámáni tanulmányok” területét. Ezek egyike a szóban forgó jelenség természetével kapcsolatos nézeteltérés. Emiatt egyes antropológusok arra a következtetésre jutottak, hogy nem léteznek megbízható kritériumok a sámánizmus kultúrák közötti „diagnosztizálására”. A virágzó és dinamikus nepáli sámánisztikus hagyomány néprajzi adataira támaszkodva ez a tanulmány feltárja az okokat, hogy miért vannak megoldhatatlannak tűnő problémák ezen a területen, és bemutatja, hogyan lehet gondos etnográfiai vizsgálat és etnológiai elemzés révén a kultúrákon belül és a kultúrák között megbízható kritériumok generálásával a sámánokat megkülönböztetni más típusú rituális közbenjáróktól. A két szerző 16 tanulmányt kínál a sámánizmusról Skandináviában, Kelet-Európában, Oroszországban, Szibériában, valamint Belső- és Közép-Ázsiában. A feltárt témák között szerepelnek a sámándalok, sziklaművészet és állatszertartás, a sámáni eksztázis technikája, a beavatás fájdalma, a sámánizmus szerepe a magyar etnikai identitásban és néphitben, valamint a sámánizmus kulturális újjáéledése a városi életben. Angol nyelvű kötet. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-