Böngésző

Természettudományok Ezoterikus fizika

A lélek zengése

Online antikvárium: A lélek zengése Szerző:
Kisfaludy György
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1998
Oldalszám: 141

A berlini Műegyetem kutatói a fejükbe vették, hogy végére járnak a régóta dúló vitának: van-e olyan konkrét dolog, hogy lélek, vagy nincs? Ha van, akkor van-e a léleknek mérhető tömege? Szellemes módszert eszeltek ki ennek eldöntésére, és 2000 haldoklót ágyastól nagyon érzékeny mérlegre tettek annak megállapítására, hogy változik-e a beteg súlya a halál pillanatában? A Dr. Becker Martens által vezetett kutatócsoport úgy találta, hogy nemtől, kortól és testsúlytól függetlenül egyöntetűen 0,072 grammal lettek könnyebbek az emberek a haláluk után néhány pillanattal. Ezek után nem lesz túlzottan meglepő, hogy a lélek mikroszkóp alatt is megfigyelhető. Az emberi lélek kb. 1 mikron nagyságú színes, porszemnyi dolog és legalább 12 színben létezik. Alakja legömbölyített ikozaéder alakú. Fajsúlya: 1,375x 10 a tizenegyediken g/cmł. Gondoljunk csak bele! A higany fajsúlya 13,6 g/cmł. Akkor a lélek a legnehezebb dolognál is százmilliárdszor nagyobb fajsúlyú!? Ha a sűrűségét vizsgáljuk, úgyszintén egy hihetetlen sűrűségi értékről beszélünk, amihez képest az anyagi világban található kemény és szilárd anyagok csak vákuumhoz hasonlíthatók. Ezért aztán nehéz lenne a lelket ketrecbe zárni, mert még a Hold tömegén is akadálytalanul „átsétál”. A lélek, mint az előző kísérletből kiderült, a testtől függetlenül is létezik, és ez a lélek irányítja a test egész működését, fejlődését, életét vagy halálát. Amikor a test már nem felel meg a lélek céljának, a lélek egyszerűen otthagyja, „kibújik  a bőréből”, és újabb testet épít magának... Jó állapotban.          

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Az élet dala

Online antikvárium: Az élet dala Szerző:
Szőcs Katalin
Kiadó:
Kolozsvár
Kiadás éve: 2021
Oldalszám: 220

Az élet egy rend alapú rendszer. Ez a rend szerinti összehangolódás ritmikus, akár a zene. Az ókor bölcselete szerint a fény terjedése a hangrezgéshez hasonló törvényszerűségen alapszik. A lét energiáit a hang hullámainak a természete írja le. A kiinduló Egy törvényének a rendje tartja együtt a rendszereket. A lét terében ez a rezgéshalmaz nem más, mint maga az élet zenéje.
Minden rendszer sajátja egy ritmus, egy dallam, de mindenik alapja az Egy rendjének ritmusa. A kozmikus törvény olyan, mint egy alaphangzás, melyből minden változat ered, és amellyel össze kell hangolódni. Az anyagba ágyazódott szellemi fényerő rezgéseinek törvénye a hang terjedésének hetes rendszeréhez hasonló. Hét kristályrendszer létezik, hét lépésben szaporodnak az élő sejtek, a szellemi régiót is hét szint jellemzi. A teremtő és fenntartó energiaörvény hetes lépésből álló arányának megfelelően őrizte meg az ősi tudás a hét lelki-szellemi síkját és a síkok vezetőinek számát. Ilyen törvényszerűség jellemzi mind az ember energiacsokrait, mind a sztratoszféra Schumann-rezonanciáját. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Az időtér elmélete

Online antikvárium: Az időtér elmélete Szerző:
Sík László Tamás
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 615

A természettudományok területét járja körbe a szerző, miközben sorra kérdőjelezi meg az eddig tanultakat. A ma tudománya által járt út helyett egy új ösvényt vág annak bemutatására, hogy mindazt, amit a környezetünkben tapasztalunk, az milyen is valójában. Igyekszik a tapasztaltak „mögé lopózni” és onnan megismerni ezt a világot, a bármilyen valóságot. Nem új dolgokat keres, hanem más úton igyekszik megvilágítani azt, amit még nem értünk, vagy netán másként ismerünk. De olyan-e a világ, amilyennek mi ismerjük? Vajon helyes következtetéseket vontunk le a tapasztalatokból, vagy mindössze azt tettük eddig, mint bármely más élőlény: a számunkra hasznosnak ítélt eredményeket raktuk sorba és ezt alkalmazva igyekeztünk olyan képet alkotni mindenről (bármiről), amely céljaink felé vitt? Ez a kiindulási alap, amelyre támaszkodva keresi a szerző azt a megismerési utat, amely netán az igazi valóságot tárja elénk. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

Két Kör (Napjelképek rendszere, Naprendszerek jelképe)

Online antikvárium: Két Kör (Napjelképek rendszere, Naprendszerek jelképe) Szerző:
Rumi Tamás
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 368

A Napjelképek nem csupán a Napot, hanem a Föld-Nap rendszer pontos méreteit is kódolják. A bemutatott példák alapján felsejlik az az ősi tudás, amelyből kiderül, ismerték a Nap méretét, valamint az ellipszis két gyújtópontját is – jóval Kepler előtt. A kulcs a Hold szerepének megértése, mert a Hold, mint jelkép, elsősorban a második gyújtópontot képviseli. Ezzel világossá válik sok magyarnak nevezett jelenség, jelkép, esemény, valamint létrejön az eddig csak érzett kapcsolat: a Szent Korona Nap és Hold jelképe, az Országalma, a csíksomlyói napfelkeltenézés, Hungar népnevünk, Nimród ősünk, az Időtlen Fekete Kő, a rovásírás, a számneveink, valamint a NAP szavunk között. Ugyanakkor minden régi kultúrában is megtaláljuk a két körünket. Lerajzoljuk a Nap jelképek közös térbeli geometriai szerkezetét, amely eszközt ad e jelképek rendszerezésére. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Kilenc dimenzió alkímiája

Online antikvárium: Kilenc dimenzió alkímiája Szerző:
Barbara Hand Clow - Garry Clow
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2008
Oldalszám: 363
Fordító:
Kovács Zsuzsa
Szerkesztő:
Miklós Gábor

Az izgalmas kötet a Plejádokról származó Satya Istennő által bemutatott kilenc dimenzió gyakorlati megtapasztalását tűzte ki céljául. Útmutatásainak köszönhetően hétköznapi életünkben is felfedezhetjük a többdimenziós valóságot. Barbara Hand Clow diákok bevonásával több mint tíz éven át folytatott kísérletekre, valamint többéves kutatómunkára alapozva: – feltárja, hogyan mutatták be a plejádiak a kilenc dimenziót; – segíti a tudományos és történelmi magyarázatok megértését; – elárulja, hogyan hatnak az egyes dimenziók a csakrarendszerünkre, és miképpen jut át hozzánk az információ a különböző dimenziókból; – meditációkat ír le, amelyek segítségével kiépíthetjük testünkben a tudat kilenc dimenziójának alapjait; – megdöbbentő magyarázattal szolgál a gabonakörök keletkezésével kapcsolatban; – elénk tárja 2012. december 21 -ének – a maja naptár utolsó napjának – a valódi jelentőségét; – elmondja, mit kell tudnunk ahhoz, hogy mind fizikai, mind szellemi szinten megkezdhessük a felkészülést a dimenzióváltásra. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

Szinkronicitás (Egybeesések a tudomány és a legendák történetében)

Online antikvárium: Szinkronicitás (Egybeesések a tudomány és a legendák történetében) Szerző:
Allan Combs - Mark Holland
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1997
Oldalszám: 189
Fordító:
Dankó Zoltán
Szerkesztő:
Zsámboki Mária

Miért van az, hogy szüntelenül ismétlődő számok, formák, nevek, arcok és tekintetek kísértik az embert? Ugyanazt a számot látom a szállodai szobán kulcsám, a mozijegyemen, az éttermi számlán stb. Paul Kammerer volt az első, aki vizsgálni kezdte a jelenséget, és utat nyitott a további, több részletre kiterjedő kutatások előtt.
Az ismétlődések vagy egybeesések valamilyen egységes valóságra utalnak, amely kaotikusnak tűnő valóságunk alapjául szolgál. Egyre-másra látnak napvilágot olyan elméletek, amelyek bizonyos egységes valóságot feltételeznek. Egy példa erre a holografikus vilgákép. Ezek az elméletek kiváló keretet adnak a térben és időben egybeeső jelenségek megértéséhez. Az emberi tudat jelenségei és a külső történések együtt rezegnek. A szinkronicitás jelensége azért érdekes, mert hidat ver a belső és a külső világ között, s ezzel egységessé teszi a valóságot. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-