KATEGÓRIÁK

Böngésző

Irodalomtörténet, nyelvészet, lexikon, kézikönyv Publicisztika, esszék

A Magyar sajtó története (I-II. 3 db) 1705-1892

Online antikvárium: A Magyar sajtó története (I-II. 3 db) 1705-1892 Szerző:
Fenyő István, Kókay György, Kosáry Domokos, T. Erdélyi Ilona, Ugrin Aranka
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1979. 1985.
Oldalszám: 829,676, 551,
Szerkesztő:
Szabolcsi Miklós Németh G. Béla,

Kötetek:
I. 1705-1848
II. 1848-1867
III. 1867 - 1892
FEJEZETEK
A sajtó kialakulása
Hírlap- és folyóirat-irodalmunk a 18. században
Sajtónk a magyar jakobinus mozgalom bukása után 1795-1832.
A reformkor sajtója (1832-1840)
A negyvenes évek folyóírata-és hírlapirodalma a forradalomig
Mellékletek.
Sorozatszerkesztő: Vásárhelyi Miklós, MTA Kókay György.

Kiadói vászonkötésben, védőborítóval. Jó állapotban. (Biz.744)
KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

Az idő újabb cáfolata (Válogatott esszék)

Online antikvárium: Az idő újabb cáfolata (Válogatott esszék) Szerző:
Jorge Luis Borges
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1987
Oldalszám: 308
Fordító:
Scholz László, Tótfalusi István

„Huszonkét alapbetű. lsten lerajzolta, bevéste, összekapcsolta, megnézte, cserélgette őket, s velük alkotott meg míndent, ami létezik, s ami létezni fog” - mondja Borges most megjelent esszékötetében a Keletkezés könyvét, majd befejezésül ezt írja: „Bloy szerint egy mágikus könyv szakaszai, szavai, betűi vagyunk, s a világon csupán eme folytonos könyv létezik: helyesebben ez maga a világ.” Borges összes írásának háttere ez, írásain keresztül áttűnik az a láthatatlan, megfejthetetlen könyvlabirintus, amely számára maga a lét. Ez a Könyv (vagy Könyvtár) magában foglal minden megtörténtet és megtörténendőt, mínden tudottat és megtudhatót - az okoktól és céloktól ( látszólag?) függetlenül. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

Az oroszlán és az egyszarvú I-II.

Online antikvárium: Az oroszlán és az egyszarvú I-II. Szerző:
George Orwell
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2003
Oldalszám: 861
Fordító:
Algol László, et.al.

Ez ​a válogatás minden korábbinál mélyebb betekintést enged e markáns, huszadik századi író küzdelmes életútjába, művészi, emberi és politikai próbatételeibe. Láthatjuk gyarmati rendőrtisztként egy kivégzésen, s amint sok ezer bennszülöttel a nyomában egy ámokfutó burmai elefánttal végez. Elkísérhetjük egy párizsi szegénykórházba, a londoni csavargók menhelyére, az idénymunkások komlószüretére, az elbocsájtott észak-angliai bányászok sivár otthonaiba s egy hampsteadi hsználtkönyv-kereskedés pultjának túloldalára. Vele tarthatunk a forradalmi Barcelonába, az aragóniai front csatakos lövészárkaiba, majd az afrikai sivatag szélére: Marrakes középkorias arab és zsidó negyedeibe. Képzeletben ott lehetünk vele a BBC rádió szerkesztőségében a londoni terrorbombázások alatt, haditudósítói útjain a már felszabadult belga és francia földet, német fogolytáborokat bejárva. Végül hátralévő néhány évében együtt töprenghetünk vele mindezek értelmén – a Hyde Park sarkán megállva vagy Jura-szigeti tanyája tűzhelye előtt némán hallgatva a Hebridák óceán felőli, örök szélzúgását. Szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

Mitológiák

Online antikvárium: Mitológiák Szerző:
Roland Barthes
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1983
Oldalszám: 160
Fordító:
Ádám Péter
Sorozat:
Mérleg

„Az itt következő esszéket hónapról hónapra írtam, körülbelül két év leforgása alatt, arról, ami éppen foglalkoztatta a közvéleményt. Az elemzés kiindulópontja legtöbbször az a türelmetlenség volt, amely mindig elfog, valahányszor a sajtó, a művészet vagy a közgondolkodás „természetes”-nek tüntet fel egy olyan valóságot, amely, jóllehet benne élünk, minden ízében történeti képződmény: egyszóval valósággal szenvedtem tőle, hogy a hétköznapi beszédmód lépten-nyomon összekeveri egymással a Természetet meg a Történelmet, és nyakon akartam csípni azt az ideológiai szemfényvesztést, amely mögötte lappang, s levonni a következtetést: azt, hogy a mítosz nyelv.” Jó állapotban,

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Szög és olaj (Próza)

Online antikvárium: Szög és olaj (Próza) Szerző:
Pilinszky János
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1982
Oldalszám: 514
Szerkesztő:
Jelenits István
Sorozat:
Vigilia Könyvek

Negyven éve hunyt el Pilinszky János Kossuth-, József Attila- és Baumgarten-díjas költő, a 20. századi magyar költészet egyik legnagyobb alakja. Sorra jelentek meg kötetei, ám a népszerűség nem változtatott alapvetően visszahúzódó, szorongásos személyiségén. Önpusztító életet élt, láncdohányos volt, erősen ivott, gyógyszereket szedett, mellé literszámra fogyasztotta a kávét. Kétszer nősült, évekig tartott viharos kapcsolata Jutta Scherer német vallástörténésszel. Pilinszkyt katolikus költőként szeretik definiálni, ám ő ezt a „költő vagyok és katolikus” kijelentésével tette helyre. Világlátásában, verseiben és egyéb írásaiban is tetten érhető az isteni megváltásba, a kegyelembe, a szeretetbe vetett hite, a bűnösök, az elesettek iránt érzett részvéte, ugyanakkor a rideg létbe vetettség szorongató élménye, az ember feloldhatatlan magányának érzése is. Az Új Ember című katolikus hetilap belső munkatársa is volt. Haláláig nagyrészt itt jelentek meg tárcái, művészetkritikai írásai, filozófiai mélységű vallásos és bölcseleti elmélkedései, amelyeknek nagy része e kötetben olvasható. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-
split