KATEGÓRIÁK

Böngésző

Vallás Ősmagyar vallás

A Káld-Pártus hagyomány és a magyarok Jézus-vallása

Online antikvárium: A Káld-Pártus hagyomány és a magyarok Jézus-vallása Szerző:
Prof. Badiny Jós Ferenc
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 244

A neves kutató legújabb kötetében szó esik a magyarok ősvallásáról, az igazságról és misztériumról az egyházi művészetben, a káld-pártusokról, a káld- mágusokról, a mágus hitvilág kozmikus útjáról, törvényéről és a magyarok Istenéről. Badiny Jós Ferenc (1909 – 2007) vitatott munkásságú autodidakta történetíró nyelvész, sumerológus és vallásalapító. A sumer–magyar nyelvrokonság (nyelvazonosság) és Jézus pártus származásának hirdetője.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

A magyar ősemlékezet és az arvisura világkép (Egyesített tanulmánykötet 2005-2016)

Online antikvárium: A magyar ősemlékezet és az arvisura világkép (Egyesített tanulmánykötet 2005-2016) Szerző:
Kozsdi Tamás
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2016
Oldalszám: 459

Három könyvet tart kezében az Olvasó egy kötetben! Két tanulmánykötetet és egy lexikont. Az első tanulmánykötetemet az Arvisurákról 2005-ben adták ki, akkor 28 éves voltam és négy év munkája, érése előzte meg azt a dolgozatot. Ez az első könyv. Ennek 2006-ban megjelent a második kiadása, így a mostani 2012-es kiadás a harmadik szinte változatlan megjelenése ennek a kötetnek. A második tanulmánykötetemet már érettebb fejjel írtam és 2008-ban jelent meg, viszont csak igen kis példányszámban. Ennek a dolgozatnak A fátyolon innen és túl volt a főcíme, és Értekezés az Arvisurákról az alcíme. Ez a dolgozat is minimális változtatások mellett került be ide az egyesített kötetbe. Az Arvisurák leirataiból készített lexikonom az évek során folyamatosan bővült. Az első változata 2005-ben az első tanulmánykötetemhez csatolva jelent meg, majd 2006-ban egy lényegesen bővebb munka is napvilágot látott. 2011-ig más módszertan szerint - részben újra - feldolgozva tovább csiszoltam az Arvisura lexikonát, ennek legutolsó - de még messze nem végleges - változata most jelenik meg. Negyedik, bővített, átdolgozott kiadás Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

A magyar vallás

Online antikvárium: A magyar vallás Szerző:
Mireisz László
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: S.a.
Oldalszám: 149
Sorozat:
Pogány mítosz

A Pogány mítosz címen induló sorozatban különböző szempontból szeretnénk feldolgozni mindazt, ami a magyarok pogány vallására vonatkozik, egy olyan világszemléletre, amely a nagy világvallásokhoz hasonló igénnyel adott és adhat ma is útbaigazítást a világban feladatát, lehetőségeit kereső ember számára. Pogány, mert az ősi, kereszténység előtti időkben keresi a megtartó erőt – és mítosz, mert a megjelenő művek bár nem minden esetben feleltethetők meg a történettudomány racionális állításainak, de üzenetük mégis igaz, sőt talán még igazabb.
Szellemi-lelki forrásvidékünkön keresi a nyomokat ez a könyv, a sorozat első kötete is. A magyarok eredetét vagy-vagy alapon hirdető, egymással fenekedő tudományos vagy tudománytalan nézetekkel szemben a magyarok vallását vizsgálja, sőt a könyv alapállítása, hogy magyarnak lenni szellemi állapotot, hovatartozást jelent. A magyar hagyomány Európa szívében megőrizte az ősi kelet legértékesebb elemeit. Ám nem csak külső forrásokból, hanem bensőnkből is emlékezhetünk az ismeretlen ősmúltra – valahogy úgy, ahogy legkiválóbb költőink tették, akiknek pogányos verseiből is válogatást közöl ez a kötet. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A pogány magyarok vallása

Online antikvárium: A pogány magyarok vallása Szerző:
Kállay Ferenc
Kiadó:
New York
Kiadás éve: 1971
Oldalszám: 331
Szerkesztő:
Veress Ferenc
Sorozat:
Magyar történelmi magyarázatok, források és tanulmányok - Mitologia 1.

Előszó, Bevezetés és Bibliográfia után az eredeti mű reprint kiadása. Tudománytörténeti és forráskutatási szempontból Kállay műve fontos szerepet játszik ma is. Frontoldali borítóról leszakítottak valamit, ezen kívül a könyv állapota rendben van.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Az ősi magyar hitvilág

Online antikvárium: Az ősi magyar hitvilág Szerző:
Diószegi Vilmos (szerk.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1978
Oldalszám: 443
Szerkesztő:
Ortutay Gyula
Sorozat:
A magyar néprajz klasszikusai

Válogatás a magyar mitológiával foglalkozó XVIII-XIX. századi művekből.
Válogatta és szerkesztette: Diószegi Vilmos.
Kiadói vászonkötésben, védőborítóval. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 500Ft.-

Bíró Lajos

Online antikvárium: Bíró Lajos Szerző:
Táltosok könyve
Kiadó:
Pilisszentiván
Kiadás éve: 2004
Oldalszám: 145

„A magyar ősvallás egyik legsajátosabb részéről, a táltos-hitről eddig a legjelentősebb könyvet Diószegi Vilmos írta. Míg Diószegi a sámánhit magyar párhuzamait kereste, én a magyar hagyományból kiindulva keresem ősvallásunk eredetét, forrásait. Figyelmem elsősorban a táltos - hiedelmek eddig feltáratlan (és értelmezés nélkül maradt), de lényeges részleteire összepontosítottam. Azzal a szándékkal, hogy a szétszórt adatokból, töredékekből egységes, teljesebb kép alakulhasson ki, amely nélkül nagyrészt feledésbe merülne ősvallásunk e jelentős emléke.” Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-
split