Böngésző

Hadtörténelem Haditudósítások, memoárok, dokumentumregények, háborús regények

A Bin Laden-akció (Így végeztük ki a terroristavezért - a kommandós beszámolója)

Online antikvárium: A Bin Laden-akció (Így végeztük ki a terroristavezért - a kommandós beszámolója) Szerző:
Mark Owen - Kevin Mauer
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2012
Oldalszám: 286
Fordító:
Farkas Veronika

Mark Owen tengerészgyalogos volt, tagja a világ legjobban kiképzett elit alakulatának, a Navy SEAL-nek. A legveszélyesebb iraki, afganisztáni küldetések után parancsot kaptak, hogy fogják el a történelem egyik legsötétebb bűnözőjét, a terroristavezér Oszama Bin Ladent, aki 2001 szeptember 11-e óta kerestek. Owen átélte a sivatagi akciót és közvetlen közelről látta, hogyan végzik ki Bin Ladent. Egy könyv, amely magyarázkodásra kényszerítette az Egyesült Államok elnökét.
Egy könyv, amely a legbelső körökből mutatja meg a terror ellen harcoló elitegységek életét, és legforróbb akcióit. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A Glenn Miller hadművelet

Online antikvárium: A Glenn Miller hadművelet Szerző:
Leo Kessler
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2006
Oldalszám: 277
Fordító:
Greguss Ferenc
Sorozat:
Titkos küldetés

1944. december 24-én a Legfelső Szövetséges Főparancsnokság megdöbbentő bejelentést tett: Glenn Miller őrnagy, a mozicsillag és dzsesszzenész Angliából Párizsba repülve eltűnt. A repülőgép, melyen utasként foglalt helyet dec. 15-én hagyta el Angliát, de felszállása óta nyoma veszett. Azóta számtalan teória született a történtekkel kapcsolatban, hiszen aznap repülési tilalom volt érvényben roncsokat pedig nem találtak a tengerben. Ez az írásmű egy szerény és talán a végső próbálkozás, hogy megtudjuk az igazat. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 200Ft.-

A harmincz éves háboru története

Online antikvárium: A harmincz éves háboru története Szerző:
Schiller Frigyes (Friedrich Schiller)
Kiadó:
Pest
Kiadás éve: 1864
Oldalszám: 423
Fordító:
Torkos istván

„Midőn a nagy német iró e művét a magyar olvasó-közönség kezeibe nyújtom, már csak azért is kedves szolgálatot vélek tenni, hogy az olvasónak, a ki öt költői műveiről már ismeri, alkalmat szolgáltatok arra, hogy vele e téren is némileg megismerkedjék. Természetes, hogy a szövegen, mint fordító, semmit nem változtattam, s nem is változtathattam, s igy a műben, különösen ott, a hol a tárgy a magyar történelemmel, Bocskayval és Rákóczival érintkezik, - előforduló történelmi botlások semmi esetre se nekem, hanem az irónak, - vagy talán a magyar történelem még akkori fejletlenségének betudandók”. Átkötött, a kötés kopottas, a belív jó állapotú.
 

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A part két oldalán (A partraszállás és Európa védelme 1944-ben)

Online antikvárium: A part két oldalán (A partraszállás és Európa védelme 1944-ben) Szerző:
Edmund Blandford
Kiadó:
Debrecen
Kiadás éve: 2000
Oldalszám: 287 + 24 t.
Fordító:
Halmai Péter
Sorozat:
20. századi hadtörténet

„Döbbenten álltunk és néztük az inváziós flottát. Soha nem láttunk még ennyi hajót együtt, és nem tudtuk, hogyan leszünk képesek visszaverni ekkora erejű támadást. Saját haditengerészetünknek meg a Luftwaffénak nyoma sem volt. Úgy éreztük, elárultak és cserbenhagytak bennünket.” Ez a kötet a normandiai partraszállás és harcok történetét mutatja be úgy, ahogyan a támadók és ahogyan a védők látták. A könyv hűen tükrözi a harc borzalmát, a katonák rémületét, kimerültségét és dühét. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-

A Székely Hadosztály (Erdélyért! A magyar szabadságért!)

Online antikvárium: A Székely Hadosztály (Erdélyért! A magyar szabadságért!) Szerző:
Cey-Bert Róbert Gyula
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2019
Oldalszám: 324
Sorozat:
Szabadság-trilógia 2.

Cey-Bert Róbert író legújabb regényének eseményei a Magyar Királyság 1918-1919. évi összeomlásának, idegen megszállás alá kerülésének és (ideiglenes) földarabolásának szomorú és tragikus időszakában játszódnak. A Károlyi Mihály gróf és szabadkőműves barátai által alkotott kormányban négy miniszter és nyolc államtitkár valamelyik radikálisan liberális vagy szociáldemokrata páholynak volt a tagja, csak így fordulhatott elő, hogy az egész történelmi korszak legfölemelőbb közösségének, a Székely Hadosztálynak két fronton kellett harcolnia. Fegyverrel a benyomuló román katonaság, diplomáciával a saját kormánya ellen. Károlyiék ugyanis - pontosan szerepel e regényben is - parancsot adtak minden, még létező katonai alakulatnak, hogy ne vegyék föl a harcot a román, szerb és cseh csapatokkal, hanem írásban adják át azt a magyar települést az ellenségnek, ahol éppen találkoznak. Jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 000Ft.-

Az ötödik század (Régi negyvenhatos tiszt visszaemlékezései 1878-ra) (Dedikált!)

Online antikvárium: Az ötödik század (Régi negyvenhatos tiszt visszaemlékezései 1878-ra) (Dedikált!) Szerző:
A. Molnár Elemér
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 1911
Oldalszám: 25

„1878. augusztus 14-én jött a parancs, hogy a Buszovacsánál és környékén táborozó három dandár 16-án megtámadja a Han Bjelalovacnál elsáncolt, ágyúkkal is ellátott több ezer főnyi bosnyákot...” 1875-ben a török-bosnyák konfliktus okozta válság elmélyült. Több balkáni állam, valamint a nagyhatalmak – főleg Németország és az Osztrák-Magyar Monarchia – beleavatkozott a boszniai helyzet rendezésébe. A berlini kongresszus 1878-ban az Osztrák-Magyar Monarchiának ítélte a terület igazgatását. A Monarchia így 1878-ban okkupálta – katonailag igazgatása alá helyezte – Boszniát és Hercegovinát, a törököket pedig kiűzték. Az Osztrák–Magyar Monarchia katonái néhány hónap alatt elfojtották a bosnyákok fegyveres ellenállását. Dedikált, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

Bauer őrnagy Bem tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 és 1849-ből

Online antikvárium: Bauer őrnagy Bem tábornok főhadsegédének hagyományai 1848 és 1849-ből Szerző:
Makray László
Kiadó:
Pest
Kiadás éve: 1870
Oldalszám: 194

Bauer Lajos (1814 – 1863) honvédtiszt a kormány szolgálatában részt vett a Nagybányai nemzetőrség szervezésében. Októbertől a felső-erdélyi honvédsereg parancsnokának segédtisztje, majd az erdélyi sereg újjászervezésekor századossá léptették elő. A 32. honvédzászlóaljban szolgálva Bem József törzsének parancsnoka volt. Részt vett az erdélyi felszabadító hadműveletekben, majd főhadnagyi rangban Dés térparancsnoka, végül csatlakozott Kazinczy Lajos hadosztályához, és 1849. augusztus 24-én Zsibónál velük együtt tette le a fegyvert. Az aradi hadbíróság 1850. március 14-én tíz év várfogságra ítélte. Josefstadtban töltött rabsága alatt megírta emlékiratait, melyben a piski csatáig beszéli el a szabadságharc erdélyi eseményeit. 1857-ben amnesztiát kapott, ezután felesége – Czetz Róza –gáncsi birtokán telepedett le, és haláláig jegyzőként tevékenykedett. Emlékiratait – jelen mű - Makray László, volt honvédalezredes adta ki. Remek állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 40 000Ft.-

Egy tüzértiszt naplója az 1914-18. évi világháborúból

Online antikvárium: Egy tüzértiszt naplója az 1914-18. évi világháborúból Szerző:
vitéz Solth Imre
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1942
Oldalszám: XIV + 543
Sorozat:
Országos Tiszti Tudományos és Kaszinó Egyesület kiadványai II.

Solth Imre tüzér hadnagy, később tüzér ezredes a háború kitörésétől a kárpáti orosz fronton szolgált, majd az 1916. évi román betörés idején Erdélyben; végül az olasz frontra került. Oldalszámozáson belül egész oldalas és szöveg közti hadműveleti vázlatokkal, fényképekkel, ábrákkal, rajzokkal gazdagon illusztrálva. Előszó: Révy Kálmán ny. vezérezredes. Kopott borítóval, belül szép állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 20 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 27 könyv
1. oldal / 4 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: