KATEGÓRIÁK

Böngésző

Judaika Zsidóság

A lengyeltóti zsidó temető szöveg- és motívumkincsének analízise (Dedikált)

Online antikvárium: A lengyeltóti zsidó temető szöveg- és motívumkincsének analízise (Dedikált) Szerző:
Ábrahám Vera
Kiadó:
Szeged
Kiadás éve: 2008
Oldalszám: 208
Szerkesztő:
Markovics Zsolt (közrem.)

A lengyeltóti zsidó temető sírjeleinek szövegkincsem, szimbólumai és díszítésvilága együttesen nemcsak változatos, de különös világot tárnak elénk. Segítségükkel kinyílik a képzeletbeli ajtó, melyen keresztül bepillanthatunk az egykori közösség életébe; felvillannak egyéni sorsok, jellemek, körülmények, események. Az összeírások, anyakönyvek és más dokumentumok adatai nemcsak egbevágnak a sírszövegek névadataival, ennél többet adnak, azonosíthatóvá teszik a helyi zsidóságot képviselő személyeket a kezdettől a végig. A lengyeltóti zsidó temető írásos feltárása nemcsak a megismerést és a megőrzést szolgálja, hanem ezzel együtt és ennek segítségével sikerül új életre kelteni egy eltűnt közösséget. Az OR-ZSE Vallástudományi Kutatócsoport MTA projektje. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról

Online antikvárium: Apión ellen, avagy a zsidó nép ősi voltáról Szerző:
Josephus Flavius
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1984
Oldalszám: 137
Fordító:
Hahn István

Josephus Flaviusnak az alexandriai Apión ellen, a zsidó nép ősi voltának bizonyítása végett írt irata. A zsidó háború és A zsidók története szerzőjének ez a kései, öregkori műve a görög és római világ számára akarja feltárni népének ősidőkre visszanyúló hagyományait, vallási tanításait, egyistenhitének tisztaságát. Munkája egyszerre harcos vitairat és higgadt ismertetés, szenvedélyes védekezés és személyeskedésig menő támadás, szorgalmas anyaggyűjtés és szellemes érvelés. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 500Ft.-

A zsidók története

Online antikvárium: A zsidók története Szerző:
Flavius, Josephus
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1966
Oldalszám: 554
Fordító:
Dr. Révay József

XI-XX. könyv.
"Kötetünkben az ótestamentumi történeteket elbeszélő első tíz könyv elhagyásával, a mű valóban történeti jellegű és értékű második részét közöljük: a XI-XX. könyvet, amely a zsidók történetének hat évszázadáról ad áttekintést, s ugyanekkor részletes ismereteket nyújt a római és a parthus birodalom történetéből is."
Jegyzetekkel ellátta és az előszót írta Dr. Hahn István.

Kiadói egészvászon kötésben, védőborítóval. Szép tiszta, megkímélt példány. (Biz.232)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 1 800Ft.-

Hogyan alkották meg a zsidó népet?

Online antikvárium: Hogyan alkották meg a zsidó népet? Szerző:
Shlomo Sand
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2010
Oldalszám: 514
Fordító:
Speidl Bianka

Shlomo Sand könyvét a 2008-as izraeli, majd francia, angol és két év késéssel publikált német kiadások után, immár magyarul is kezében tarthatja az olvasó. Sand könyve nem csak Izraelben váltott ki heves reakciókat. Ezek csillapodásának kivárására vezethető vissza a megkésett német kiadás, mint visszafogott, óvatos reakció. A munkát a szerző hazájában egyesek üdvözölték, mások Izrael-ellenes könyvként aposztrofálták. A holocaust-túlélő szülők gyermekeként született izraeli szerző, a Tel-Avivi Egyetem professzora máig élő, az emberek tudatába régóta sulykolt tabukat döntöget bátor kérdésfelvetéseivel: milyen mértékben képes lemondani a zsidó izraeli társadalom a kiválasztottság mélyen gyökerező tudatáról, hogyan keletkezett a száműzött nép mítosza, hogyan vált a Biblia világi olvasmánnyá, s az ősatyák tettein nevelődő gyermekek miért masíroznak büszkén a gyarmatosítás és a függetlenség háborúiban? „E könyv megírása nélkül nem lettem volna képes továbbra is Izraelben élni” - vallja a népe történelmében mélyre hatoló, új látásmódra ösztönző szerző. Tony Judt, a neves történész így nyilatkozik: „…az egyedülálló és kivételes sorsú – elűzött, elszigetelt, vándorló, majd végül jogos földjére hazatérő – nép elfogadhatatlan mítosza helyett a zsidóság történetének új olvasatát tárja elénk, amely meggyőzően illeszkedik az egész emberiség történelmébe. Lelepleződik a – más népekéhez hasonlóan – öncélú és nagyrészt kitalált zsidó múlt, amely oly sok konfliktust eredményezett a jelenben. Mindenkinek, aki érdeklődik a Közel-Kelet iránt, el kell olvasnia ezt a könyvet.” Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 50 000Ft.-

Kazárföldön

Online antikvárium: Kazárföldön Szerző:
Bartha Miklós
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1939
Oldalszám: 247

„S hogy ezek a másságos jövevények úgy hatolnak bele az ezeréves nemzet testébe, mint kés a vajba, s hogy fél század alatt, ha nem is formálisan, de ténylegesen hatalmuk alá gyűrték az országot, annak a két másik sajátságuknak tulajdonítható, amely a kazár másságot mindig is kíséri honfoglalásain: az egyik az amorális rámenősség, a másik az amorális félrevezetés. Ha hétköznapibban akarnánk fogalmazni, azt mondhatnánk, hogy kielégíthetetlen hataloméhség és felelőtlen handabanda. És e két fegyverrel szemben teljesen védtelennek bizonyult a Felső-Tisza vidéki ősi falvak magyar és rutén paraszti közössége: ők a keresztényi moralitás, a becsületesség és a gerincesség megszabta határok között élték életüket történelmi korok óta, számukra a kazár siserehad inváziószerű megjelenése több volt, mint övön aluli ütés: korábban teljesen elképzelhetetlen képtelenség, maga az ördög.” Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 12 000Ft.-

Magyar Héber utiszótár + Szájról-szájra Magyar-Jiddis szógyűjtemény (2 db)

Online antikvárium: Magyar Héber utiszótár + Szájról-szájra Magyar-Jiddis szógyűjtemény (2 db) Szerző:
Agnes Lewy
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1990, 1995,
Oldalszám: 174, 68 + 13 hibaigazítás és pótlás

Utiszótár: Szavak és egyszerű mondatok. Kifejezések, kérések, megszólítások. Információ keresése, a mindennapi élet különböző területein. 
Magyar - Jiddis szógyűjtemény:E kis gyűjtemény a hajdanii Magyarországon élt,vallási és kulturális hagyományait őrző zsidóság körében kialakult, a mindennapi társalgásban és a zsinagógában használt "magyar zsidó nyelv" szavaiból, kifejezéseiből, állandó szókapcsolataiból válogató kultúrtörténeti, nyelvtörténeti emlék. 
Kiadói papírborítóban, mindkét mű, jó állapotban(Biz 651)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

Wassermann zsidó önvallomása + A fürthi messiás

Online antikvárium: Wassermann zsidó önvallomása + A fürthi messiás Szerző:
Szilágyi Ernő - Jacob Wassermann
Kiadó:
Kolozsvár
Kiadás éve: 1943
Oldalszám: 104
Sorozat:
Fraternitas kis könyvek

Szilágyi Ernő 1898-ban született Ka­posváron.1 Fiatalkoráról nem sokat tu­dunk, tanítványai, barátai úgy emlékez­nek, hogy – legalábbis egy időben – a zürichi egyetemet is látogatta. Nem sok művet írt, nyomtatásban – tudomásom szerint – csak két írása jelent meg. Kolozsváron publikálta – a második világháború alatt – a Wassermann zsidó önvallomása című könyvét, s mellette ott találjuk a kor divatos írójának, A fürthi Messiás című művének fordítását. Szilágyi a csodálat és egyben a csak igazán nagyokat megillető kritika hangján ír e a nép­szerű német prózaíróról, Jacob Wassermannról. Wassermann jól érezte, sejtette az eljövendő világveszedelmeket. A horogkeresztes mozgalom eleve gyűlölte őt. Az 1933-ban bekövetkezett hatalomátvétel még nem érintette Ausztriát, de kétségtelen volt, hogy az osztrákok sem menekülhetnek. Wassermann ezt már nem érte meg. 1934-ben, 61 éves korában meghalt. A következő évek német világában Wassermann neve is tilos volt. Otthonában feledésre ítéltetett, de a német világon kívül is feledésbe homályosodott a kor egyik legjelentékenyebb német írója. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Zsidók a mai Magyarországon

Online antikvárium: Zsidók a mai Magyarországon Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 2002.
Oldalszám: 162
Szerkesztő:
Kovács András
Sorozat:
Múlt és jövő

Az 1999-ben végzett szociológiai felmérés eredményeinek elemzése.
Kiadói papírborítós, új állapotban. (Biz. 352)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 6 000Ft.-
split
Ugrás:
Összesen: 11 könyv
1. oldal / 2 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: