Böngésző

Történelem Régészet, magyar őstörténet, magyarságtudomány

A bronzkor Magyarországon

Online antikvárium: A bronzkor Magyarországon Szerző:
Kovács Tibor
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1977.
Oldalszám: 99 + 24
Sorozat:
Hereditas

Szövegközti ábrákkal és 24 táblán 79 fotó illusztrációval.
Kiadói kartonborítóban, jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 2 200Ft.-

A csengelei kunok ura és népe

Online antikvárium: A csengelei kunok ura és népe Szerző:
Horváth Ferenc
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2001
Oldalszám: 356

Ennek a könyvnek a főhőse valahol a végtelen keleti pusztákon látta meg a napvilágot. Nevét nem ismerjük, életrajzát írás nem örökítette meg. Földi maradványai régészeti ásatáson kerültek elő. A következő oldalakon mégis kirajzolódik egy személy alakja és életének fordulópontjai...
Pálóczi Horváth András előszavának gondolataihoz még hozzátehetjük: a csengelei kunok ura történetét a szerző régészeti és történeti adatok sokaságából, valamint számtalan természettudományos vizsgálat egymást kiegészítő eredményeiből, mozaikkockáiból állította össze hiteles, kerek egésszé. Szép állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 15 000Ft.-

Adatok ​Sárbogárd régészeti topográfiájához

Online antikvárium: Adatok ​Sárbogárd régészeti topográfiájához Szerző:
Isztl László
Kiadó:
Sárbogárd
Kiadás éve: 2014
Oldalszám: 92
Sorozat:
Helytörténeti füzetek 1.

Isztl lászló történelemtanár és régész egyetemi szakdolgozata témájának Sárbogárd régészeti emlékeinek összegyűjtését, feltérképezését,szakmai leírását választotta. Terepjárásait mintaszerűen, mindenre kiterjedő leírásokkal dokumentálta. Jól tagolt, világos szerkezetű műve máig sokszor idézett forrás. Leletek és lelőhely-térképek fényképeivel, újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

A gepidák (Kora középkori germán királyság az Alföldön)

Online antikvárium: A gepidák (Kora középkori germán királyság az Alföldön) Szerző:
Havassy Péter (a kiállítást rend. és a katalógust szerk.)
Kiadó:
Gyula
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 168
Sorozat:
Gyulai katalógusok 7.

Balti-tenger melléki hazájukból leereszkedve, a 270-es évek tájától a Kárpát-medence keleti felében gyökeret verve a gepida nép egész további történelmét itt élte le. Itt érte meg a nagyhatalmi felemelkedést, majd a nagyhatalmú „Gepidia" bukását, a gepida nép maradványainak lassú, de biztos beolvadását más népekbe, amely folyamat a IX. században még nem fejeződött be, következésképp megérte a magyar honfoglalást. Tanulmányok + katalógus. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 8 000Ft.-

A honfoglaló magyar nép

Online antikvárium: A honfoglaló magyar nép Szerző:
Róna-Tas András
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1996
Oldalszám: 414

Bevezetés a korai magyar történelem ismeretébe. Újszerű állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 10 000Ft.-

A honfoglaló magyar nép élete

Online antikvárium: A honfoglaló magyar nép élete Szerző:
László Gyula
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1988
Oldalszám: 509 + 45 t.

A László Gyula-féle régészet szintetikus tudomány. Ő maga, mivel a legtöbbet a néprajzból meríthetett, „régészeti néprajz”-nak nevezi módszerét, a népvándorlás és a magyar honfoglalás korának leleteiből igyekszik az egykori életet a lehetőségekhez képest újjáalkotni és beleágyazni a kor művelődésének képébe. Ez a törekvés – amely László Gyula egész munkásságát áthatja – e kötetében bontakozik ki először teljes gazdagságában. Jó állapotban.      

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A honfoglaló magyarok

Online antikvárium: A honfoglaló magyarok Szerző:
Dienes András
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1978.
Oldalszám: 85+24 tábla
Sorozat:
Hereditas

Dienes István könyve a szavahihető források és a régészeti leletek megszólaltatásával rajzolja meg a X. századi magyarság valóságos arculatát. A honfoglaló magyarság társadalmi szerkezetének elemzése azt bizonyítja, hogy az új hazába érkező magyarok fejlett társadalomszerkezettel, gazdasági élettel rendelkeztek.
Gazdag szövegközti képanyaggal és fotókkal. Harmadik kiadás.
Kiadói kartonborítóban, szép, tiszta példány. (Biz. 702.)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A honfoglaló magyarság kialakulása

Online antikvárium: A honfoglaló magyarság kialakulása Szerző:
Németh Gyula
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1991
Oldalszám: 397
Szerkesztő:
Berta Árpád

A magyarság a közép-európai műveltségi körhöz való kapcsolódása előtt körülbelül ezer évig török népekkel élt együtt. Az együttélés története, körülményei nincsenek megírva történeti forrásokban, de képet alkothatunk magunknak róla a török népekre vonatkozó történeti feljegyzések, néprajzi leírások és nyelvmaradványok – közösen fennmaradt nevek – magyarázata alapján. A legfontosabb probléma ez: milyen szerepük volt a törököknek a honfoglaló magyarság kialakulásában? Erre vonatkozóan felvilágosít bennünket a török népek alakulási törvényeinek ismerete s az alakulásokat, a kapcsolatokat mutató közös nevek megállapítása. 2. bőv. és átd. kiadás, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Ugrás:
Összesen: 96 könyv
1. oldal / 12 oldal Következő
Egy oldalon megjelenített könyvek száma:
Rendezés: