Böngésző

Judaika Zsidó vallás

A Samaritánus kérdés

Online antikvárium: A Samaritánus kérdés Szerző:
Éliás József
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1943
Oldalszám: 90
Sorozat:
Ádvent

Minden egyháztag, különösen pedig a zsidó származású keresztyének lelki építésére írta Éliás József okleveles református lelkész, a protestáns vallású zsidókat védő Jó Pásztor Bizottság egyik vezetője. Jó állapotban.    

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-

A Talmud könyvei (Számozott!)

Online antikvárium: A Talmud könyvei (Számozott!) Szerző:
Dr. Molnár Ernő
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1989
Oldalszám: 536
Sorozat:
A hagyomány gyöngyei

Mi a Talmud? A héber „Talmud” szó „tanulás”-t. jelent. Az ókori zsidóság vallási és tudományos műveként a „szóbeli hagyományt” (melyet a 2. jeruzsálemi templom lerombolása után kezdtek csak összegyűjteni és leírni) tanulhatja általa olvasója. A fordítások az eredeti héber-arameus szövegek alapján készültek. A fordítók szöveghű tolmácsolása is biztosíték az olvasó számára ahhoz, hogy hiteles képe alakuljon ki erről a sokat vitatott és hányatott sorsú könyvről. A kor legjelentősebb tudós rabbijai (pl. Blau Lajos, Hevesi Simon, Venetiáner Lajos, Pfeiffer Izsák) írtak 12 bevezető tanulmányt a Talmudról, és az azzal kapcsolatos vallástörténeti témákról. A Molnár Ernő szerkesztette talmudi szemelvényeket abban a reményben adjuk közre, hogy zsidók és nem zsidók egyformán épülhetnek a Talmud több ezer éves bölcsességéből.   "Ez a hasonmás kiadás magyar nyelven mindezideig az egyetlen átfogó képet nyújtó, tudományos igényű munka a 12 fólió kötetes, közel 6000 oldalas Talmudról". Reprint kiadás. Az eredetit a Korvin Testvérek Könyvnyomdája adta ki Budapesten, 1921-1923-ban. Sorszámozott: 1617/2000. Kiadói egészbőr kötésben, védőfóliával, jó állapotban.  

KOSÁRBA TESZEM Ár: 7 000Ft.-

A zsidó Jézus vallása

Online antikvárium: A zsidó Jézus vallása Szerző:
Vermes Géza
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 1999
Oldalszám: 284
Fordító:
Hajnal Piroska
Sorozat:
Osiris könyvtár - Történelem

A könyvben a szerző Jézus vallását, vallásosságát – tanítását, szentírás-magyarázatát és vallásgyakorlatát tárja fel. A kutatás alapjául ismét a Márk, Máté és Lukács evangéliumában található beszámolók, valamint a bibliai és a poszt-biblikus irodalom más forrásai szolgálnak. Vermes Géza, az Újszövetség, a zsidó tudományok és a holt-tengeri tekercsek szakterületének egyik legismertebb és legelismertebb kutatója, a judaizmus főáramlatában és az esszénus judaizmusban való páratlan jártasság birtokában rajzolja meg Jézus személyének lényegét és hatását. Jó állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 3 000Ft.-

Talmud

Online antikvárium: Talmud Szerző:
Domán István (Vál. és ford.)
Kiadó:
Bp.
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 376
Szerkesztő:
Domán István

A babilóniai Talmud. Részletek, kommentárok magyarul. Kiváló állapotban.

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Zsidó évkönyv 1910. Bánóczi

Online antikvárium: Zsidó évkönyv 1910. Bánóczi Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1910.
Oldalszám: 440
Szerkesztő:
Bánóczi József
Sorozat:
XXXI. évkönyv

Tartalomból: Lenkei Henrik: Bölcs Náthán; Dr. Bernstein Béla: A zsidók az 1848-iki szabadság-mozgalmakban európaszerte; Marczali Henrik; Szabadkőmüvesek és zsidók; Dr. Neumann Ede: Az osztrák zsidók hitfelekezeti szervezkedése; Weiszburg Gyula: A miszticizmus a zsidóságban; Lakatos Lajos: Magyar zsidó cigányok; stb. Dr. Fabó Bertalan: Tyroler József. A Kossuth bankók rézmetszője. Kiadói aranyozott egészvászon kötésben, jó állapotban. (Biz. 563)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 5 000Ft.-

Zsidó évkönyv az 5689. bibliai évre II. évf.

Online antikvárium: Zsidó évkönyv az 5689. bibliai évre II. évf. Szerző:
Kecskeméti Vilmos (szerk.)
Kiadó:
Budapest
Kiadás éve: 1928/29.
Oldalszám: 238
Szerkesztő:
Kecskeméti Vilmos

Naptár, statisztikák, életrajzok, történelmi miniatűrök, tudomány, kultúra, novellák, versek + hirdetések.
Szövegközti képekkel, rajzokkal illusztrálva.
Kiadói félvászon kötésben, jó állapotban. (Biz. 404)

KOSÁRBA TESZEM Ár: 4 000Ft.-